Italienske parlamentarikere vurderer bøter og fengsel for ‘falske nyheter’

senat italia.jpg

Fra RT

Et tverrpolitisk lovforslag i det italienske Senatet foreslår store bøter og til og med fengselsstraff for enkeltpersoner eller medier som «undergraver» demokrati og publiserer «falske, overdrevne eller partiske» nyheter på nettet og nekter å endre publiseringen i løpet av 24 timer.

«Det har alltid vært ‘falske nyheter’ eller bedrag, men de har aldri blitt spredt i så stort omfang som vi ser i dag. På grunn av dette, er det ikke lenger mulig å utsette debatten,» sa et forord til lovforslaget, innsendt av Adele Gambaro, et medlem av den lille sentrumspartiet ALP. Initiativet har støtte fra de større partiene.

For vanlig rapportering om ‘falske nyheter’, kan man få en bot på 5000 euro, mens «hatkampanjer mot enkeltpersoner» eller saker «som tar sikte på å undergrave den demokratiske prosessen» kan føre til 10.000 euro i straff. Nyheter som kan «årsake frykt i offentligheten» eller «skade allmenne interesser» vil kunne straffes med inntil ett års fengsel.

Tradisjonelle medier – aviser og TV – ville være unntatt fra regelverket.

«Det er sikkert og visst at internett har utvidet grensene for vår frihet ved å gi oss muligheten til å uttrykke oss på en global skala,» skrev Gambaro. «Men ytringsfriheten kan ikke omgjøres til et synonym for manglende kontroll, der kontroll, i informasjons-æraen, betyr riktige nyheter, for beskyttelse av brukerne».

I tillegg må administratorer av alle elektroniske medier – inkludert bloggere og forumadministratorer – måtte søke om tillatelse fra staten for å drive sin nettside, samt å sende inn sine navn, adresser og skattedata.

Forslaget innebærer også at studenter skal gjennomgå spesielle kurs i «medie-ferdighet» som vil hjelpe dem å skille mellom pålitelige og villedende informasjonskilder.

‘Autoritære verktøy’

Lovforslaget skapte umiddelbart en rasende strøm av protester.

Flere aktivister i sivilsamfunnet sier definisjonen av ‘falske nyheter’ i lovverket er så bred at den er udefinerbar, mens hele prinsippet om å straffe folk for å publisere nyheten er autoritær.

Selv om Tyskland har fremmet sine egen mulige lover mot falske nyheter, finnes det ingen tilsvarende lovforslag i noe vestlig land, og selv om få faktisk vil bli straffet, kan det ha en enorm ‘kjølende effekt,’ der diskusjon på internett stenges av frykt for tiltale.

«Et verktøy som dette vil i hovedsak være en uventet alliert av en mulig anti-demokratisk orden,» fortalte de juridiske aktivistene Francesco Paolo Micozzi og Giovanni Battista Gallus til avisen La Repubblica, og hevder at åpen debatt er det beste virkemidlet for å stoppe spredningen av upålitelige historier.

Loven vil også trolig være nesten umulig å håndheve uten en myndighet til å overvåke tusenvis av mulige klager, og garanterer år med juridiske kamper i domstoler, der formidlere av påståtte ‘falske nyheter’ sikkert vil forsvare sin posisjon.

Den populistiske Femstjernersbevegelsen, ledet av Beppe Grillo, som har måttet kjempet mot ‘falske nyheter’ over angivelige forbindelser med Russland, foreslo nylig å opprette borger-kommisjoner som kan avgjøre hvorvidt en nyhet er pålitelig eller ikke. Dersom kommisjonen bestemmer en historie er falsk, vil en avisen som publiserer den måtte skrive en unnskyldning på førstesiden.

Carlo Piana, forkjemper for digitale rettigheter, fortalte avisen The Local at loven urettferdig peker ut elektroniske medier. Den legger «absurde forpliktelser på blogger og kommunikasjons-plattformer.» Han sa loven også mest sannsynlig vil være i strid med EU-direktiver.

«Forfatterne ville bli kastet ut av ethvert universitet der det læres juss. Men dessverre, de er i parlamentet,» sier Piana, som fortalte nettsiden at han hadde forsøkt å fortelle sine innvendinger til Gambaro på Twitter, men at hun umiddelbart sperret ham.

Til tross for mange innvendinger mot loven, og medie-spekulasjoner om at den ikke vil godkjennes i Senatet, er Gambaro uanfektet.

«Denne teksten er et første skritt. Vi vet at det er en enorm oppgave, men vi ønsker å prøve, og vi er åpne for debatt, « sa politikeren.

lakserolje
Loven sier ingenting om bruk av lakserolje for å kurere falske nyheter, som brukt i denne tegneserien fra 1920-årene.
Reklamer

2 kommentarer

  1. Har ventet en stund på dette, men regner med at forslaget vil bli ytterligere forverret før det vedtaes, og at det vil spre seg til resten av vesten i et desperat forsøk på å kontrollere informasjonsflyten. «Må jo beskytte demokratiet og den verdensorden vil ønsker», vil de si.

    Liker

    • Selv tror jeg ikke slaget er helt tapt ennå, men det farlige er dette vil bli bestemt av de som sitter med makta, over hodene på folk. Kanskje lovforslaget forsvinner, men det vil dukke opp igjen og igjen til det blir vedtatt.

      Liker

Kommentarer er stengt.