Human Rights Watch med falske nyheter om Syria

Aleppo HRW.png

Ved Stephen Lendman

George Soros finansierer sjenerøst en rekke organisasjoner for personlig vinning – Amnesty International (AI) og Human Rights Watch (HRW) er blant dem.

I 2010 kunngjorde han en bevilgning på 100 millioner dollar til HRW fra hans Open Society Foundation – med det falske påskuddet å beskytte og fremme menneskerettigheter over hele verden. Han utfordret HRW til å skaffe et tilsvarende beløp fra andre private givere.

Den 7. februar publiserte Amnesty en rapport om massehenrettelser i Saydnaya-fengselet i Syria. Publiseringen var strategisk planlagt å sammenfalle med Trumps første dager som president – med sikte på å undergrave hans innsats for å løse konflikten i Syria, sammen med hans løfte om å arbeide med Russland i fellesskap i kampen mot terrorisme.

Rapporten fra Amnesty var falske nyheter. Ingen troverdige bevis støttet påstanden om at syriske myndigheter utenomrettslig henrettet fra 5000 til 13.000 fanger fra september 2011 til desember 2015.

Såkalt informasjon ble hentet inn fra personer som bor utenfor landet. Disse personene er motstandere av Syrias regjering, noe som gir dem god grunn til å lyve. Amnesty rapporterte falske nyheter og hevdet feilaktig de var ekte.

Alt for ofte, gjør HRW det samme. Store pengesummer fra tvilsomme kilder som Soros kjøper mye feilinformasjon og store løgner – rapporten fra 13. februar er det siste eksempelet.

Under overskriften «Syria: Koordinerte kjemiske angrep på Aleppo,» hevdet den at regjeringsstyrker brukte kjemiske våpen mot de «opposisjons-kontrollerte delene av» byen.

Som Amnesty for en uke siden, siterte rapporten ingen troverdige bevis. De såkalte «opposisjons-kontrollerte delene av Aleppo» var infisert med al-Nusra og andre terrorister – beryktet for å bruke kjemiske og andre forbudte våpen mot sivile, samt å begå andre grusomme overgrep.

HRW kom ikke med noen omtale av dette, bare fabrikkerte anti-syriske påstander. Den har ingen representanter til stede i Aleppo. Informasjon er innhentet fra såkalte vitner, fiendtlige til Assad, som er ivrige etter å feilaktig anklage ham for krigsforbrytelser.

HRW hevdet også at de har «videoopptak, fotografier, og innlegg på sosiale medier» – lett å fabrikere, som så mange ganger før, for å lage falske anklager mot Assad.

Ifølge Ole Solvang fra HRW, «viser mønsteret for klorgassangrepene at de ble koordinert med den generelle militære strategien for gjenerobre Aleppo, ikke arbeidet til noen få useriøse elementer.»

«FNs sikkerhetsråd bør ikke la syriske myndigheter eller andre som har brukt kjemiske våpen slippe unna uten konsekvenser.»

Fakta: Gjennom seks år med imperialistisk krig mot Syria, har Assad blitt feilaktig anklaget flere ganger for å bruke kjemiske våpen. Ingen troverdige bevis er framkommet om disse. Men det er massevis som viser at USA-støttede terrorister brukte disse kjemiske midlene, til tider levert av Saudi-Arabia. Dette er ikke nevnt i HRW sin rapport.

Hva er på gang? Tidspunktet for Amnesty og HRW sine rapporter var ikke tilfeldig. De tar sikte på å undergrave de russisk-ledete forhandlingene for en løsning på konflikten, samt samarbeidet mellom USA og Russland i kampen mot terrorisme.

Mørke krefter, som Soros, tjener på endeløse kriger og uro. Fred og stabilitet beseirer deres dagsorden. Det gjør også selvstendige ledere som Putin, Kinas Xi Jinping, Irans imam Khamenei og Hassan Rouhani, Venezuelas Nicolas Maduro og Syrias Bashar al-Assad.

De ønsker å bakvaske dem alle og erstatte dem med pro-vestlige regimer, som tjener USA og USAs tvilsomme allierte.


 

 

Reklamer