Ny Gallup-måling: de fleste innbyggerne i det tidligere Sovjetunionen – inkludert Ukraina – ser NATO som en trussel

En meningsmåling utført av det amerikanske Gallup-instituttet viser at av de tidligere sovjetrepublikkene, er det kun i de baltiske statene og Georgia at folk forbinder NATO med ‘beskyttelse’ i stedet for ‘en trussel’. Aserbajdsjan har et lite flertall som ser positivt på NATO. I alle de andre republikkene, inkludert Ukraina, Moldova og Sentral-Asia, tenker flere folk på NATO som en trussel i stedet for beskyttelse.

Den påfallende landet er selvsagt Ukraina (29% beskyttelse 35% trussel). Tradisjonelt har befolkningen hatt en tendens til å være skeptisk til pakten. I perioden rett etter regimeskiftet i 2014, gikk tallene mer i favør av NATO. Men nå, snart tre år etter, har skuffelsen satt inn. Styresmaktene har fremmet en fortelling der landet er en alliert av NATO i en kamp mot østlige krefter. Befolkningen tenker tydeligvis sitt om det. Hvis vi kunne ha delt resultatet etter regioner, ville vi nok ha sett den vanlige delingen mellom sør/øst- og de vestlige delene av landet.

Hvis ikke landet får en mindre polariserende regjering, vil disse motsetningene før eller senere føre til en politisk kollaps.
gallup1.jpg

Ukraina:gallup2
Målingen viser at andre land i den tidligere østblokken hadde en majoritet som synes NATO betyr beskyttelse. I de fleste landene er det likevel betydelige minoriteter som synes pakten er en trussel. De lokale variasjonene er påfallende. I Albania og Kosovo, der NATO vært en kraftig støttespiller for albansk nasjonalistiske mål, er den USA-ledete organisasjonen svært populær.

Interessant er det gode resultatet for NATO i Makedonia; 45% bekyttelse/13% trussel. Dette kommer etter at en fargerevolusjon der nylig mislyktes. Som et resultat, har enkelte politikere i USA ymtet frampå om å stykke opp landet. Det har en stor albansk minoritet, minst 25% av befolkningen.

Andre land med interessante resultater:

Til tross for en langvarig kampanje av utenlandsk-støttede medier og ikke-statlige organisasjoner, for medlemskap, synes flere mennesker i Montenegro, NATOs nyeste medlem, at organisajonen er en trussel enn beskyttelse (21% beskyttelse 29% trussel). Regjeringen i landet har nektet å holde en folkeavstemning om medlemskap.

Serbia: Til tross for massiv motstand i befolkningen (6% beskyttelse 64% trussel), ønsker den serbiske regjeringen et NATO-medlemskap. Som i Montenegro, viser dette kanskje hvem sine interesser slike regjeringer tjener.

Hellas har vært medlem av pakten siden 1952. Likevel er befolkningen overraskende skeptisk til den. 23% synes pakten er en beskytter, 19% en trussel.

nato all east.png

Reklamer