Ukraina får 600 millioner fra EU – må hugge ned skogene til gjengjeld

kalhogst Karpatene.jpg
Snauhugst i fjellkjeden Karpatene. Dette er (var) virkelig utrolig vakker urskog. Hugsten vil i framtiden skape store problemer med flom og jorderosjon

Ukraina vil over de neste ukene få 600 millioner euro fra EU Dette sa presidenten i Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker, etter et møte med statsminister i Ukraina Volodymyr Groysman i Brussel fredag. Pengene er offisielt andre utbetaling av et lån på 1.8 milliarder euro, selv om Ukrainas evne og vilje til å noen gang betale tilbake, er tvilsom.

Utbetalingen kommer midt under utbruddet av nye kamper i Øst-Ukraina. Den ukrainske regjeringen har ikke prøvd å gjemme hvem som startet bruddene på våpenhvilen. Den har skrytt av å ha gjort framganger, i det som er et åpent brudd på Minsk-avtalen, som var ment å være starten på en fredsplan for borgerkrigen i landet.

Pengene fra EU kan vanskelig sees på som annet enn en støtte til denne militæroffensiven. Med skrikende behov for penger for det militære, er det tvilsomt at mye av pengene vil komme befolkningen til gode. Offisielt skal pengene gå til ‘hjelp med reformarbeidet av økonomien’. I det som kun kan beskrives som et massivt hykleri, uttrykte EU-kommisjonen bekymring over utbruddet av nye kamper.

I tillegg kommer at Ukraina er et meget korrupt land. Landets president er milliardæren Petro Porosjenko, som til tross for den langvarige økonomiske krisen i landet, har greid å øke sin egen formue. Før han ble innsatt, lovet han å selge sitt forettningsimperium. Ingenting har skjedd. Porosjenko var også nevnt i Panama-papers, der han ble avslørt i å ha brukt skatteparadiset for å unngå skatt i hjemlandet, samtidig som skatte- og avgifts-byrden har økt betydelig for vanlige borgere.

Presidenten i Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker, sa søndag at han ikke vil stille til gjenvalg for en andre periode i 2019. Hvis ikke Goldman-Sachs huker fatt i han først, og Ukraina ikke har kollapset, aner man en lukrativ stilling i vente som rådgiver for Kiev.

Det er meningen EU skal låne heidundrende 20 milliarder euro til Ukraina før 2020. Om dette vil stoppe forfallet i landet, gjenstår å se. Det er vanskelig å se resultater av tidligere støtte til bekjempelse av korrupsjon. Om noe, synes ministre, oligarker og høytstående tjenestemenn å grafse til seg enda mer enn de gjorde før ‘verdighetens revolusjon’ – som kuppet så vakkert het – skjedde i 2014.

Denne utbetalingen kommer etter at Ukraina gikk med på å oppheve et forbud mot eksport av trevirke ut av landet. Siden Sovjetunionens oppløsning, og særlig etter at den økonomiske krisen begynte for tre år siden, har landet vært plaget med avskoging. De svært vakre skogene i Karpatene blir raskt snauhogd i et desperat forsøk på å få valutainntekter. Også andre skoger i landet blir snauhogd.

I fjor var det bekymring over at mulig radioaktivt trevirke fra Tsjernobyl-regionen ble eksportert til EU for bl.a. møbelproduksjon. At EU setter dette som krav for utbetalingen, viser det ulike forholdet mellom unionen og Ukraina.

De eneste vinnerne er militæret i Ukraina, som får penger til å fortsette drapet på sin egen befolkning; oligarker som setter pengene i skatteparadis; og store selskap i EU, som får tilgang på billige råvarer.

Reklamer