Deklassifierte dokumenter fra den kalde krigens dager: den flere tiår lange kampanjen for å kontrollere Italia

jim angleton.jpg
Den senere så beryktede Jim Angleton («Edderkoppen») var ansvarlig for å sørge for at de rette partiene vant dette valget. Denne studien viser bare en liten del av bildet, ikke alle de skitne detaljene.

 

Fra RT

Hvert år siden 1950-tallet, brukte USA fem millioner dollar på kampen mot den italienske kommunistpartiet. Dette viser en nylig deklassifisert undersøkelse fra amerikanske styresmakter. Washington var villig til å støtte høyreorienterte militante grupper med våpen, «for å begrense kommunistpartiets makt».

Tallene kommer fra en tidligere hemmeligstemplet studie fra det amerikanske forsvarsdepartementet. Den handler om den hemmelige CIA-kampanjen i Italia, der målet var å hindre deltakelse av kommunistpartiet i regjeringen. Kommunistpartiet i Italia (PCI) hadde, helt fram til det oppløste seg selv tidlig på 1990-tallet, en enorm innflytelse i det italiensk samfunnet og betydelige tosifrete valgresultater. Det gode omdømmet skyldtes sin antifascistiske historie: PCI hadde ledet den antifascistiske motstanden mot Mussolini-regimet og den tyske okkupasjonen under andre verdenskrig.

Opprinnelig var det meningen at rapporten skulle publiseres i sammenheng med en bok om utenrikspolitikk av USAs tidligere president Dwight D. Eisenhower. Men departementet innstilte denne planen av økonomiske årsaker. Nå har National Security Archive ved George Washington University publisert dokumentet på sin hjemmeside.

Dr. Ronald D. Landa, studiens forfatter, var en historiker ansatt av det amerikanske forsvarsdepartementet , og hadde følgelig fått tilgang til dokumenter som fortsatt den dag i dag er hemmelighetsstemplet. Men National Security Archive bemerker at styresmaktene valgte å sensurere en del informasjon – selv om hendelsene skjedde for mer enn 50 år siden. Landa brukte i tillegg offentlig tilgjengelige arkiver.

Historikeren innrømmer i et forord til sin studie at «USAs innsats for å redusere makten til det italienske kommunistpartiet i årene etter andre verdenskrig» ikke er tilstrekkelig beskrevet i de offisielle publikasjonene fra utenriksdepartementet.

Studien viser at den amerikanske intervensjonen i italiensk innenrikspolitikk ikke var begrenset til den svært harde italienske valgkampen i 1948. På den tiden fryktet Washington at PCI ville bli valgets vinner. Takket være en CIA-kampanje uten sidestykke. greide ‘lederen av den frie verden’ å hindre dette.

Ifølge Landa, etablerte president Harry S. Truman i 1951 en ‘Direktorat for psykologisk strategi’ (Psychological Strategy Board), som samordnet en anti-kommunistisk kampanje, og som opprettholdt en «sjekkliste over handlinger». Trumans etterfølger, Eisenhower, etablerte en lignende organisasjon. Den amerikanske operasjonen inkluderte å målrettet tildele forsvarskontrakter til enkelte selskaper for å påvirke fagforeningene der og gi antikommunistiske partier enorm økonomisk støtte.

Amerikanske styresmakter og CIA hadde også utarbeidet en plan over hva de ville gjøre hvis PCI hadde vunnet valget. De var forberedt på å støtte anti-kommunistiske opprørerne økonomisk og militært. CIA antok at de italienske anti-kommunistiske paramilitære gruppene ikke ville ha vært i stand til å på egen hånd kunne styrte en PCI-regjering. USA ville også ha sendt sine egne militærenheter til regionen i tilfelle PCI hadde vunnet valget. På grunn av demobiliseringen etter andre verdenskrig, var personellreservene i USA tynne på denne tiden, så de militære lederne ivret for å gjeninnføre verneplikten.

For at den italienske regjeringen skulle være i stand til å slå ned et mulig opprør fra kommunistene (en av Pentagons fantasier under den kalde krigen), hadde USA også i hemmelighet forsynt den med våpen via Vest-Tyskland.

Les også: Fredsforsker Daniele Ganser om NATOs hemmelige hærer

Reklamer