Leder i De Grønne forlanger at Tyskland må ‘bli voksen’ i maktpolitikk

onlineImage.jpg
Tysk militarisme – hva kan gå galt? Bundeswehr 2015

Av Peter Schwarz

Tidligere tyske utenriksminister Joschka Fischer har sluttet seg til de som krever en massiv opprustning i Tyskland og Europa som svar på den nasjonalistiske politikken til USAs president Donald Trump. «Det rette svaret på Trump,»  skrev denne politikeren fra De Grønne i Süddeutsche Zeitung, er for europeere å «bli voksen og forsterke sin geopolitiske makt og posisjon,» og for Tyskland å «resolutt investere i EU og NATO.»

Fischer etterlater ingen tvil om at det han har i tankene er en massiv økning i militære utgifter. «Tysklands styrke er basert på sin finansielle og økonomiske makt, og vi vil nå måtte utnytte denne styrken på EUs og NATOs vegne», skriver han.

Tysklands styrke ligger «i sin finansielle og økonomiske kapasitet» og denne styrken «vil nå måtte bli brukt i et omfang» enestående for EU og NATO. «Sparsommelighet er utvilsomt en dyd; men andre hensyn bør prioriteres når ett hus står i brann og i ferd med å kollapse.»

Som den nye utenriksministeren Sigmar Gabriel (Det sosialdemokratiske partiet, SPD), betrakter Fischer president Trump ikke bare som en risiko og utfordring. «Den nye amerikanske administrasjonen har gitt europeere en sjanse til endelig å slutte rekkene, bli voksen, og styrke sin geopolitiske makt og posisjon.»

«Trumps motto, ‘America first’, signaliserer oppgivelsen, og den mulig ødeleggelsen, av den amerikansk-ledete verdensordenen», skriver han. «De alliansene, multilaterale institusjonene, sikkerhetsgarantiene, internasjonale avtalene og felles verdiene som ligger til grunn for dagens globale orden, kan snart bli stilt spørsmål ved eller avvist helt. Hvis det skjer, vil den gamle Pax Americana ha blitt unødvendig ødelagt av Amerika selv,» skriver han.

«USAs to tidligere fiender, Tyskland og Japan, vil være blant de største taperne» i denne endringen. «Begge land opplevde et totalt nederlag i 1945, og siden den gang har de forkastet alle former for Machtstaat (dvs. stormaktspolitikk)». «Med deres sikkerhet garantert av USA, forvandlet de seg til handelsnasjoner».«vil disse to økonomiske stormaktene ha et alvorlig sikkerhetsproblem foran seg.»

Fischer ønsker å løse dette «alvorlige sikkerhetsproblemet» ved hjelp av EU. Hvis Tyskland skal gjøre det alene, hvis det skulle «re-nasjonalisere sine forsvarskapasiteter,» ville det, i Fischers mening «rive fra hverandre kontinentet. Så vi ikke glemmer det: etterkrigstidens globale og regionale orden hadde som formål å integrere de tidligere fiendestatene, slik at de ikke utgjorde noen fare for hverandre.»

På grunn av dette, stoler han på EU for å gjenopplive Tysklands stormaktspolitikk – eller, som han uttrykker det, «bli voksen og forsterke sin geopolitiske makt.» «På grunn av sin geopolitiske vekt, kan Tysklands kun ha det samme perspektiv som […] den Europeiske Union,» skriver Fischer.

joshcka-fischer
Joschka Fischer

Han understreker at «EUs utsikt ikke er den av en hegemon [dominerende stat]; snarere er den opptatt av rettssikkerhet, integrasjon og fredelig forsoning av medlemslandenes interesser.» Men dette er bare et skalkeskjul – stormaktspolitikk og opprustning er uforenlig med «fredelig forsoning mellom interesser.» Når en vurderer de enorme økonomiske og sosiale ubalansene i Europa, den brutaliteten som nøysomhetspolitikken pålegger de svakere statene, eller den direkte måten Berlin snakker om Tysklands rolle som «den som setter prioriteringene» i Europa, er det helt klart hva som er Fischer sin virkelig hensikt.

Den tyske riket (Kaiserreich) prøvde allerede å ‘organisere’ Europa, dvs. å forene kontinentet økonomisk under sitt lederskap. Resultatet ble den første verdenskrig. Hitlers forsøk på å med tvang oppnå det samme målet, førte til andre verdenskrig. Det var bare under betingelsene gitt under den kalde krigen og USAs dominans, at de herskende elitene i Vest-Europa følte seg tvunget til å fryse sine motstridende interesser og samarbeide.

Disse forholdene forsvant med sammenbruddet av Sovjetunionen for 25 år siden, den globale finanskrisen i 2008 og overgangen fra USA til en nasjonalistisk utenrikspolitikk. Tanken om et forent kapitalistisk Europa vises nok en gang som en illusjon. Den eneste måten at Europa kan’forenes’ på en kapitalistisk basis, er hvis det sterkeste landet (eller gruppen av land) pålegger sin vilje på andre.

Fischer er en pionér innen denne politikken. Han hadde allerede staket kursen for gjenopplivingen av den tyske militarismen som utenriksminister i den rød-grønne regjeringen ledet av Gerhard Schröder (SPD). I 1998, gikk De Grønne til valg på grunnlag av et pasifistisk program, men så snart de fikk makten, sendte de den tyske hæren til sin aller første militære oppdrag etter andre verdenskrig, i Jugoslavia. Fischer betrakter nå krisen, utløst av Trumps aggressive politikk overfor Europa, som en mulighet til å stille opp andre stater på geledd bak Tyskland og utvikle EU til en militær makt i stand til å utføre krig mot Russland og, om nødvendig, USA.


http://www.wsws.org/en/articles/2017/02/03/fisc-f03.html

Reklamer

Én kommentar

Kommentarer er stengt.