Iran framskynder byttet fra dollar som svar på innreiseforbud

Dette er en farlig beslutning. Det har gått ille med mange andre land som besluttet lignende. Morsom trolling fra sentralbanksjefen: «Iran bør bruke en utenlandsk valuta med høyere grad av stabilitet»
e48c73b9-f7f2-4773-9659-a9038b26cc89.jpg

Fra PressTV

I offisielle uttalelser sier Iran at det er klar til å slutte å bruke dollar – et trekk som har vært på trappene, men synes å ha blitt fremskyndet etter at Washington inkluderte landet i en liste over syv nasjoner som er utestengt fra å reise inn i USA.

Valiollah Seif, sjef for sentralbanken i Iran, ble sitert av innenlandske media som sier at Iran enten vil erstatte den amerikanske dollaren med en ny felles utenlandsk valuta eller bruke en kurv av valutaer i alle offisielle finans- og valuta-rapporter.

Seif sa også at skiftet vil tre i kraft fra starten av det nye regnskapsåret, 21. mars 2017, rapporterte media.

Irans voksende bytte til andre valutaer enn dollar, kommer på et tidspunkt da sinne er i ferd med å bygge seg opp i landet over en ordre fra USAs president Donald Trump om å utestenge iranerne fra å komme inn i USA.

Bortsett fra Iran, har borgere av Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen også blitt utestengt fra å komme inn i USA i en periode på 90 dager.

Avgjørelsen fikk en umiddelbar reaksjon fra Iran, der landets utenriksdepartementet lover et lignende svar.

Seif understreket videre at Iran bør bruke en utenlandsk valuta med høyere grad av stabilitet i offisielle rapporter, og som vil bli vanligere i utenrikshandel.

Han la til at den amerikanske dollaren har en ubetydelig andel i Irans valutatransaksjoner, og at alternativet til dollaren bør være det som vil passe landets handel med sine nåværende nøkkelpartnere, som EUs medlemsland, Kina og De forente arabiske emirater.

Iran har allerede inngått avtaler med flere land, inkludert Russland, Aserbajdsjan, Tyrkia og Irak, for å droppe dollaren og bruke landenes egen valuta i sine handelsforbindelser.

Men Seif understreket at avtalene ennå ikke var blitt igangsatt, gitt at volumet av handelen med disse landene var ikke på et nivå som tilsier en overgang til andre valutaer enn dollaren.

Det amerikanske nyhetsbyrået Bloomberg sa i en analyse sa Irans beslutning om å droppe dollaren kan vise seg å være komplisert for landet, gitt at dets viktigste eksport er olje, som er priset i dollar.

Iran, sier Bloomberg, er beregnet å tjene 41 milliarder dollar fra oljesalg dette regnskapsåret. Å bytte rapporteringen til en annen valuta vil skape en viss valutarisiko og uberegnelighet, advarte byrået.

Irans ledende økonomiske avisen Donya-ye Eqtesad, understreket at Iran kun brukte dollaren i offisielle rapportering og at den allerede stort sett var blitt erstattet med andre valutaer i oljerelaterte transaksjoner i løpet av de siste årene, gitt at sanksjoner ikke tillater overføring av dollar til Iran.


http://www.presstv.ir/Detail/2017/01/31/508508/Iran-to-ditch-dollar-as-Trump-anger-builds