Er familievold ikke lenger straffbart i Russland?

For de som lurer: dette er ikke et forsvar av familievold – Russland har et problem med det – men handler om nyanser. Første del er en oversettelse, så min egen lille kommentar om enkelte medieframstillinger. Aftenposten henter til og med fram Stalin fra skapet.

aftenposten.png
Aftenposten 14/1/2017

Av Mark Nicholas

Russerne har virkelig gjort det denne gangen. Etter å ha sendt homofile til ovnene, har de har nå legalisert noen typer konebanking.

Aftenposten: Ikke lenger straffbart å slå kone og barn i Russland

Dagbladet: Russland vil avkriminalisere vold i hjemmet

SMH: Russian move to decriminalise domestic violence shows how easily women’s rights are bargained away

RFE: Russian Bill Decriminalizing Domestic Violence Advances In Duma

og en million andre artikler.

Hva annet kan du forventer fra den sjåvinistiske lederen deres, som rir rundt i bar overkropp?A100726nipputin--128015241712820600.jpg

Dette virkelig ille! Hvordan kan russiske lovgivere overhodet rettferdiggjøre dette?

Vel, det viser seg at i juli i fjor vedtok Russland en streng lov mot familievold. En lov så streng at det utløste en bevegelse mot den. En konservativ, pro-familie gruppe Den all-russiske foreldre-motstanden, samlet over 200.000 underskrifter for å forandre loven.

Aktivistene fra ikke-statlige organisasjoner protesterte at loven faktisk så for seg strengere straffer for familievold enn for sammenlignbar vold utført av fremmede. Slik at en fremmed som angriper et barn ville slippe lettere unna enn en forelder som disiplinerte sin sønn eller datter.

Også var det virkelig fornuftig for staten å engasjere seg så kraftig og så tidlig, ved å umiddelbart bryte opp familien ved å fengsle førstegangsovertrederen?

Til slutt seiret disse konservative gruppene, og lovgiverne vedtok en endring av den opprinnelige lovgivningen for å få straffene i familiesituasjoner på linje med straff for lignende forbrytelser mot fremmede.

Du kan være enig med dette eller ikke, men uansett hva du mener, er det er absolutt ikke det samme som «avkriminalisere noen former for vold i hjemmet».

En overgriper som påfører alvorlig legemsbeskadigelse vil fortsatt tiltales for kriminelle forhold. Selv en lovbryter som gjentar lovbruddet og som ikke påfører alvorlig skade, kan bli fengslet i tre måneder.

En førstegangsovertreder som ikke påfører alvorlig skade (og tidligere ville han/hun ha fått lang fengselsstraff) vil få samfunnstjeneste eller en bot. Han/hun kan også bli fengslet i opp til femten dager:

I tilfeller av gjentatte overgrep, vil en siktet kunne få en bot på opptil 40.000 rubler (5000 kroner), obligatorisk samfunnstjeneste i inntil seks måneder eller en fengsling i inntil tre måneder.

Dette gjelder overgrep som påfører fysisk smerte, men ikke fører til alvorlig personskade. Hvis det er noen trussel mot personens helse, vil angriperen stå ovenfor kriminelle anklager.

Det administrative lovbruddet for førstegangs fysiske overgrep, ser for seg en bot på opptil 30.000 rubler (4000 kroner), en arrestasjon på opp til 15 dager eller obligatorisk samfunnstjeneste opp til 120 timer.

Som sagt var dette et grasrotinitiativ, et offentlig opprør. Enten det høres rett ut for deg eller ikke, ønsker mange russere mindre innblanding av staten, politi og domstoler i sitt familieliv:

«Parlaments-speakeren fortalte reportere at meningsmålinger viste at 59% av de som svarte, var imot en streng straff for mindre familiekonflikter som ikke førte til alvorlig legemlig skade.»

Men parlamentsmedlem Batalina understreket at de fleste russere sterkt fordømte familievold, men støtter initiativet for å mildne straffen for førstegangsovertredere, i følge et meningsmålingsinstitutt.»i tillegg, sier et betydelig antall av de som svarte at tiltaket vil føre til en reduksjon av antallet angrep i familien.»

Fra: http://russia-insider.com/en/russia-legalizing-domestic-violence-says-lying-fakestream-media-so-it-must-be-true/ri18695


Noen betraktninger om Aftenposten og vold

Aftenposten har en artikkel med overskriften: «Ikke lenger straffbart å slå kone og barn i Russland» Bortsett fra at journalisten har en interessant definisjon, der opp til 15 dagers fengsel regnes som «ikke straff», har journalisten en del annen merkelige ordvalg:

«Et hovedargument er at russiske foreldre må kunne slå barn uten å havne i fengsel så lenge det ikke er for hardt.»

Å rise/disiplinere er lovlig i mange land Norge ellers liker å sammenligne seg med. Man kan like det eller ikke (jeg er god skandinav og synes det er feil) men det er lovlig å «slå barn», for å bruke Aftenpostens ord, i f.eks. Canada, Storbritannia og USA, der ‘moderat fysisk avstraffing’ er lovlig. (Sistnevnte tillater forøvrig henrettelser av mindreårige, i motsetning til Russland, som ikke har dødsstraff).

Familevold i ekteskapet uten fysisk skade regnes i de fleste amerikanske delstater som en forseelse «misdemeanour,» ikke som en «felony,» kriminell handling. Vil Aftenposten skrive det samme om USA, at å banke familien sidestilles med å kjøre på rødt lys?

Dette er beregnet på å nøre opp under et mønster av gamle fordommer mot alt som kommer fra øst: alt gjøres på brutalt vis, menneskene er primitive og voldelige. Kvinner bankes, barn vanskjøttes (selv om det passer dårlig med statistikker som viser Russland er ett av de landene med høyest andel kvinner i toppstillinger, eller det faktum at russiske familier er meget barnekjære.)

Dette er klassisk imperialistisk tankegang, også brukt for å rettferdiggjøre våre militære intervensjoner i Afrika og Asia. Underforstått er at ‘vi’ er siviliserte og overlegne, og derfor har en rett til å bestemme hvem som skal styre landene deres, selvsagt uten noen økonomiske baktanker. Faktisk driver vi kvinnekamp når vi angriper dem!

«I Stalin-tiden på 30-tallet kunne vitnemål fra barn sørge for at foreldre ble dømt til døden.»

Det er en intern motsetning i denne tankegangen. «Hvis det ligger en frykt for .at.. staten kan bruke dette til urettmessige å gripe inn i russiske familiers indre liv,» som i Stalin-tiden. Hvis landet er en totalitær stat, hvorfor ønsker parlamentet da å omgjøre loven?

Journalisten tenker antageligvis på Pavlik Morozov. Det er alltid hyggelig med historisk kunnskap, men hvordan dette har relevans for dagens forhold, er noe uklart. Barn vitner mot foreldre hele tiden i familiesaker, også i Norge. Noen ganger bommer man stygt når man baserer ting på barns vitnemål (Bjugn-saken). Det blir som å dra inn lensmannsmordene på Vågård som relevant for diskusjoner om bevæpning av politiet i dagens Norge, eller for den saks skyld Aftenposten og bolsjevikjødene når vi diskuterer moderne vinklinger i pressen.

Slik lyger Aftenposten med billedbruk.

(Klikk her for bildet) ‘Antyd falskhet, undertrykk sannheten’ (Suggestio falsi, suppressio veri), som advokater vil si.  «Bildet viser demonstranter fra det homofile og lesbiske miljøet i St. Petersburg, som i 2013 ble rundjult på åpen gate da de demonstrerte mot Mizulinas nye lover mot «homofil propaganda».

Bildet viser en blødende ung mann og kvinne omringet av muskuløse politimenn. Ved å se på bildet og lese teksten, får man absolutt inntrykk av at det var politifolkene som rundjulte mannen. Det er selvsagt meningen vi skal få inntrykk av at dette er statlig vold. En rask bruk av Google, viser at det samtidig med demonstrasjonen var motdemonstrasjon av høyreekstemister. Jeg tror det er snakk om denne hendelsen «According to LGBT activist Maria Yefremenkova, a young man and woman who were late for the rally were attacked by the same people afterwards as they were walking toward Petrovsky Park wearing rainbow paraphernalia». Så de var utenfor området for demonstrasjonen (som hadde politbeskyttelse) og traff uheldigvis på høyreekstremister. Dette kunne like godt ha skjedd i Oslo. Politiet på bildet beskytter dem.

Siden jeg var inne på temaet, gjorde også en googling av «gay persecution Russia» og «gay rights Russia», med avgrensning det siste året. Det er påfallende få egentlige nyheter om dette. Man skulle tro det ville være en syndflod av skrekkhistorier om vold, forfølgelser og statlige overgrep. I stedet er det nesten ingenting å berette. Men slike kampanjer kan skrus av og på, som en kran. Det var en bølge av disse skrekkhistroiene rundt Sotsji-OL for noen år siden. Vi kan forvente neste bølge av slike historier dukker opp i media neste gang CIA ønsker å oppnå noe.

Men har ikke drapsraten gått drastisk ned?

Aftenposten påpeker korrekt «I Russland er drapsraten 20 ganger høyere enn i Norge og de fleste vestlige land». Nå har Norge en lav drapsrate (og legg merke til ordbruken ‘de fleste‘ vestlige land). Men det kunne ha vært nevnt at sist gang vestlige stråmenn kontrollerte Russland, på 1990-tallet, var drapsraten mange ganger høyere enn den er i dag. Og jeg har en følelse av at statistikken for familievold er lignende.

murders-in-russia-2002-2015

les også: Stereotypier bestemmer hvordan vi ser Russland

Reklamer