Sytti millioner cyberangrep mot Russland i fjor

Jeg vet ikke om 70 millioner angrep er mye, det høres i hvert fall vanvittig mye ut. Artikkelen sier det ikke, men man bør kanskje nevne at visse utenlandske stater/etater har truet med ‘hemmelige tiltak’mot Russland?
5887edffc4618812718b458c

fra RT

I løpet av det siste året, har Russland måtte avvise hele 70 millioner cyberangrep som truet landets kritiske informasjons-infrastruktur. Dette avslørte talsmann for kommunikasjons- og sikkerhets-spørsmål Nikolai Murashov, på vegne av Russlands sikkerhetsmyndighet FSB.

«Sytti millioner cyberangrep [målrettet] mot relevante anlegg i Den russiske føderasjonen i løpet av dette året,» fortalte talsmannen til en parlamentarisk komité med ansvar for informasjonspolitikk. Han la til at hoveddelen av angrepene kom fra utlandet.

Han snakket om Russlands beredskap til å avverge det økende antallet cyber-trusler. Murashov insisterte på at «i dag har Russland tilstrekkelig potensial i utviklingen av midler for informasjonssikkerhet.»

Men mens mange store russiske selskaper, for eksempel den statskontrollerte energigiganten Gazprom og de ansvarlige for kritisk jernbaneinfrastruktur, anses som godt beskyttet, er det bedrifter som forblir særlig utsatt for slike angrep.

«Det finnes selskaper der, fra vårt ståsted, det ikke er viet nok oppmerksomhet om dette problemet,» sa Murashov.

Komitémøtet hadde hovedfokus på debatten om et nytt lovforslag med tittelen «Om sikkerhet av kritisk infrastruktur i Russland», som er utformet for å sikre at alle selskaper som anses å være en del av Russlands kritiske infrastruktur er utstyrt med effektive virkemidler for å bekjempe cyberangrep.

Lovforslaget ser for seg at det skal lages et spesielt register over alle bedrifter og etater som kontrollerer objekter i kritisk infrastruktur. Når enheten er på listen, vil den være forpliktet til å kjøpe midler for oppdagelse og motvirke cyberkrigføring, samt rapportere alle forsøk på å forstyrre deres informasjonssikkerhet til relevante statlige organer og bistå i undersøkelsene som vil følge. Selskapene vil bli delt inn i tre grupper, basert på i hvilken grad deres infrastruktur er avgjørende.

Lovforslaget, som fortsatt er under utredning, ble støttet av Statsdumaens komité for sikkerhets- og informasjons-politikk tirsdag. Dette banet vei for å bli endelig vedtatt av lovgiverne, rapporterte avisen Izvestia, og siterer kilder i Statsdumaen.

Så langt er det uklart hvilket statlig organ vil bli betrodd med retten til å velge selskapene på listen, selv om FSB har vært utpekt som den mest sannsynlige kandidaten.

Bortsett fra tiltak for å styrke beskyttelsen av kritisk infrastruktur, prøver loven å avskrekke potensielle cyberangrep med tyngre straff. Gjerningsmennene som skriver og sprer skadelige dataprogrammer med hensikten å angripe russisk viktig informasjons-infrastruktur, står ovenfor opp til 10 år i fengsel.

Dette kommer etter at en rekke av Russlands sikkerhetsetater snakket om en økt trussel mot Russlands cybersikkerhet. De siterer en økt forekomst av hacking-angrep.

Tidligere i januar, fortalte lederen for Russlands sikkerhetsråd, Nikolaj Patrushev, til avisen Rossiyskaya Gazeta, at Russland har vært vitne til «et økende antall forsøk på å påføre skade på russiske informasjonssystemer fra utlandet,» ved hjelp av hacking-angrep og ulovlig innsamling av personopplysninger . Patrushev bemerket at mens Washington under Barack Obamas administrasjon stadig beskyldte Russland for hacking, «befinner alle de store internett-servere seg på amerikansk territorium og blir brukt av Washington for etterretning og andre formål som tar sikte på å beholde [USAs] dominans i verden.»

I desember utstedte FSB en advarsel om et snarlig cyberattack som etaten sa var i ferd med å målrette Russlands finanssystem. FSB sporet det planlagte storstilte angrep til servere og kommandosentre i Nederland som tilhører en ukrainsk verts-selskap. Russlands kommunikasjons-departement har utarbeidet mulige mottiltak i forbindelse med trusselen.

 

Reklamer