Krig i megabyer: så utfordrende som de er uungåelige

Strategidokument om urban krigføring antyder en strategi for invasjoner av store verdensbyer. Forfatternes valg av Stalingrad som eksempel er noe uheldig, siden den invaderende siden tapte.

fighting-mega-city-x1200

Av Eric London

Den amerikanske hærens krigsskole publiserte nylig et strategidokument. Det skisserte amerikanske planer for å føre total krig i storbyer rundt om i verden.

Den 163-siders rapporten, «militære situasjoner i megabyer og nesten-megabyer,» er skrevet av to militære akademikere, Phil Williams og Werner Selle. Ved bruk av en kald og beregnende militær sjargong, fremmer forfatterne forslag som trolig vil resultere i en atomkrig.

«Det er sannsynlig», begynner artikkelen: «at USA vil finne seg selv på et tidspunkt i en ikke altfor fjern fremtid engasjert i militære situasjoner i store byer.» Et annet sted i dokumentet, kaller forfatterne invasjonen av store verdensbyer «så utfordrende som de er uunngåelige.»

Dokumentet beskriver en fremtid fylt med historisk enestående nivåer av død, ødeleggelse og menneskelig lidelse. Urban krigføring «gjør at slagmarken vil være tett befolket. Sivile vil ikke lenger kun være tilskuere i stand til å bli omgått eller unngås, men en integrert del av slagmarken.»

Forfatterne erkjenner at slike kamper kan føre til massive sivile og militære tap. «Slike advarsler til tross, en hemming kan ikke få lov til å bli et forbud. Hvis det er en svært overbevisende strategisk grunn for handling, har USA ikke råd til å unngå farene ved den urbane muligheten.»

Forberedelse til «moderne Stalingrad-er»

Forfatterne forklarer at de nærmeste sammenligningene for de urbane slagene under en «ikke altfor fjern fremtid,» er slagene om Stalingrad og Berlin under andre verdenskrig.

«Begge disse kampene resulterte til slutt i en fullstendig ødeleggelse av de tettbygde urbane områdene,» bemerker forfatterne. «Et mer moderne scenario, som selv neppe på ingen måte er utenkelig, kan innebære en strid i Seoul, i Republikken Korea. På noen måter, er et slikt scenario et eksempel på muligheten for et moderne Slaget om Stalingrad».

Gitt befolkningen i Seoul (23 millioner) og de mange ganger mer dødelige militære våpnene tilgjengelig i dag, ville en slik strid sannsynligvis drepe langt mer enn de anslagsvis 3 millionene som døde i Stalingrad eller de 700.000 som mistet livet i Berlin. Forfatternes respons er å foreslå mer ødeleggende våpen for de amerikanske okkupasjonsstyrkene i Sør-Korea: «Jo flere amerikanske militære styrker som er utdannet, trent og utstyrt for en tett urban konflikt, vil den sannsynlige tallmessige nord-koreanske overlegenheten ikke vise seg like avgjørende som Pyongyang håper på.»

Forfatterne forklarer at slike «moderne Stalingrad-er» ville oppstå hovedsaklig i fattige byer – hva militæret refererer til som «skjøre» eller «ukontrollerte» [feral] byer, i motsetning til mer utviklede, «smarte» byer. Ødeleggelsen av de fattigere nabolagene vil være en nødvendig komponent av å «pasifisere» befolkningen.

«Gitt utviklingen i urbanisering, særlig i sør og de ledsagende problemer med ustabilitet og skjørhet, er det mer sannsynlig at den amerikanske hæren vil finne seg selv i en skjør eller ukontrollert megaby enn i en smart by.»

51176862.jpg

USAs militære strategi: «Bulldosere i slummen» og allianser med gangstere

Store slumområder i fattige byer presentere en unik utfordring for en amerikansk invasjon:

«Megabyer og tette urbane områder inneholder også mange slumområder eller ‘bølgeblikk-skoger», som er svært forskjellig fra’ betong-juv ‘[dvs. kommersielle sentre] … Disse områdene kan gi betydelig dekke for motstandere og til og med bli sterke operative baser. Bortsett fra å flytte befolkningen ut og [utradere] slummen med bulldosere, er det svært lite som kan gjøres.»(Uthevelse tilføyd).

Militæret foreslår å målrette unge fattige menn fra arbeiderklassen. Økende slumbefolkninger resulterer i «et overskudd av arbeidsledige menn med lite å gjøre, bortsett fra å bli med gjenger eller engasjere seg i kriminalitet som en inntektskilde. Deltagelse i ekstremistiske- eller terror-organisasjoner kan også synes attraktivt som en utvei. I det minste, i tilfelle en form for konflikt, vil disse unge mennene være en reserve av potensielle rekrutter for de som er imot USA. Kort sagt, ville slummen være en uforholdsmessig vanskelig slagmark.»

Det eneste alternativet foreslått av den amerikanske hærens krigskole, i stedet for utradering av slummen, er for de amerikanske styrkene å alliere seg med «krefter av alternativ styring», inkludert «kriminelle virksomheter.» «En stilltiende eller åpen avtale med ‘krefter av alternativ styring’ kan gjøre det mulig å hindre motstanderne fra å bruke disse bølgeblikk-skogene. Selvfølgelig ville det måtte gis noe tilbake, selv om det bare er en stilltiende forståelse av at amerikanske militære styrker ikke ville forstyrre den illegale virksomheten til kriminelle organisasjoner.»

Denne innrømmelsen avslører uredeligheten i alt liksompratet om demokratiske, humanitære grunner for USAs militære intervensjoner. For å undertrykke motstand blant de fattige og arbeiderklassen, foreslår de at militæret enten skal bruke bulldosere mot slummen eller å gi kriminelle gjenger frie tøyler til å voldta, kidnappe, drepe, utpresse, og selge som slaver de fattigste og mest forsvarsløse delene av befolkningen.

Army-Response-Hurricane-Katrina.jpg
New Orleans etter Katrina

Knusing av «sivil uro» og «anarki»

Militæret er opptatt av sannsynligheten for sosial opposisjon til en amerikansk invasjon. Forfatterne av strategidokumentet nevner «sivil uro» som et hovedproblem som vil «plage styringen av slike byer og spille viktige roller i de militære operasjonene som utføres i dem.»

Det er en fare som utgjøres av «utløse sammenbruddet av en skjør by til en ukontrollert en. Man trenger bare å se på erfaringene fra New Orleans under orkanen Katrina for å se hvordan en by kan raskt utarte til lovløshet og anarki, der vanlige regler og normer i bylivet brått forsvinner.»

Forfatterne siterer en ledende industri-strateg som skriver: «’Det urbane dilemmaet’ innebærer en faren for usikkerhet blant de fattige i byene. ‘Det urbane dilemmaet’ gjelder utover det globale sør: Selv byer som Amsterdam, London, New York, Paris og Tokyo er ikke immune.»

Artikkelen siterer en akademiker som forklarer at problemet stammer i stor grad fra «klassekonflikt», som «i stor grad kan komplisere tiden etter kampene, pasifiseringen og okkupasjons-perioden.»

Hvor sosial opposisjon oppstår, gjør forfatterne oppmerksom på at «gjenopprettelse av orden og stabilitet må følge, hvis ikke gå forut for, store nødhjelpsoperasjoner. Dette arbeidet kan også skape motstand.»

I arbeidet med å knuse opposisjonen frykter det militære «problemet» som utgjøres av åpenhet:

«Det andre problemet når du arbeider med cyberspace i forhold til situasjoner i megabyer, er at motstandere kan utnytte den nesten automatiske åpenheten den skaper, både for å framstille de amerikanske styrkene i dårlig lys og sine egne handlinger som veldig positive.»

Som et resultat, må invasjonsplanene innebære arbeid med å stenge internett, mobiltelefon-tjenester og sikre at lokale medier publiserer kun amerikanske militær propaganda: «En del av etterretnings-forberedelsene til den urbane slagmarken før eventuelle tiltak i en megaby eller nesten-megaby, må være å identifisere tjenestetilbyderne for både telekommunikasjon og internett. Det er også viktig å identifisere online menings-ledere som kan ha en stor innvirkning på enhver kontrovers om USAs militære intervensjon.»

Forfatterne gjør også oppmerksom på hvordan «her i USA, har utgivelsen av videoer som viser drap utført av politiet, ført til betydelige protester og politiske bevegelser.»

Ved siden av stenging av internett- og telefoner, legger dokumentet stor vekt på å dominerer byens infrastruktur for å «kontrollere befolkningen.»

«Det er visse områder du alltid vil trenge å forstå når du går inn i et urbant område – med det formål å deretter kontrollere det og befolkningen. Dette er hvordan bygningene er konstruert, transport, strømnettet, kloakk, vann og naturgass-systemer og stedene/statusen av nøkkelkomponenter – broer, bensinstasjoner, kraftstasjoner, høyspentledninger, lokale transformatorer, underjordiske kloakkrør, vannrenseanlegg, gassledninger og hvor dypt de ligger under veier …»

Forfatterne fra krigsskolen lovpriste en israelsk forsvarsjef. Han skrev at i løpet av sitt angrep i 2002 mot det palestinske opprøret i byen Nablus på Vestbredden, brukte israelerne «ingen av byens gater, veier, smug eller gårdsrom, eller noen av de eksterne dørene innvendige trappene og vinduer, men beveget seg horisontalt gjennom vegger og vertikalt gjennom hull sprengt i tak og gulv.

Denne formen for bevegelse, beskrevet av militæret som ‘infisering’, ønsker å omdefinere inne som ute, og innendørs som gjennomfartsårer. Israelernes strategi om ‘å gå gjennom vegger’, innebærer en oppfatning av byen som ikke bare området, men også selve mediet for krigføring – et fleksibelt, nesten flytende medium, som alltid er flytende og i endring.»

nablus-2002
Fra Nablus 2002; innendørs som gjennomfartsårer

Masseovervåkning

Rapporten omfatter planer om å etablere et sanntids-kart over alle innbyggerne i metropolen, inkludert deres bevegelser, sosiale nettverk, venner, familie og politiske tanker. De siterer en gruppe europeiske forskere:

«Den grunnleggende tanken er at borgere med smarttelefoner har blitt til mobile sensorer. De rapporterer om hendelser i byen med tweets, bilder, meldinger og lignende. Dette forvandler mennesker til potensielle sensorer som ikke bare har evnen til å bearbeide og tolke hva de føler og tenker, men også til geografisk lokalisering av informasjon (noen ganger ufrivillig) og spre den globalt gjennom internett, og dermed tegne menneskeskapte landskaper.»

Samtidig, vil «menneskelig etterretningskilder kunne tilby langt større innsikt om motstandere på grunn av deres evne til å oppfatte følelser og forbindelser – ting som lenge vil forbli utenfor rekkevidden av selv de mest avanserte droner.»

Med andre ord, vil det amerikanske militæret spionere på hele befolkningen i byene det planlegger å invadere, ved hjelp av droner og mobiltelefoner, samt ‘sanntids-sensorer’,  for å overvåke hele befolkningen. «Menneskelig etterretning» henviser til bruk av informanter og tystere for å infiltrere politiske grupper og lokalsamfunn for å undertrykke opposisjonen.

Sensur og «slaget om historien»

Nøkkelen til den militære innsatsen for å berolige og okkupere store byer, er dens evne til å vinne det forfatterne forklarer som «slaget om historien.»:

«Presentering av overbevisende fortellinger kan forbedre legitimiteten og autoriteten i øynene til mange interessenter (for eksempel den urbane befolkningen). En forståelse av nytten og kraften i digitale medier, åpner derfor for en enorm rekkevidde og bredde, som indirekte kan endre slagmarken. Brukervennligheten av massemedia og mobilteknologi gjør det mulig for motstandere å manipulere og skape en gunstig folkemening og rekruttere støtte. Av disse grunnene, og mer, har sivile og militære ledere ikke råd til å overse kravet om overbevisende fortellinger.»

Denne kampen om fortellingene er spesielt viktig i tilfeller der det militære okkuperer amerikanske byer:

«I sluttanalysen, vil slaget om fortellinger og sikkerhetsmotsetninger sannsynligvis være viktigst, særlig ettersom de mest sannsynlige situasjoner vil være humanitære operasjoner eller stabiliseringsoperasjoner. Videre, kan slike operasjoner ta plass selv i selve USA, som demonstrert av opptøyene i Los Angeles, svaret på orkanen Katrina og orkanen Sandy. Å presentere et positivt bilde av militæret til den amerikanske offentligheten er uunnværlig for fortsatt støtte.»

Den amerikanske herskende klassen forbereder seg på fremtidige krigsforbrytelser

Artikkelen kan tjene som «Bevis A» i en rettsforfølgelse av ledende militære personer for krigsforbrytelser. Artikkelen viser at USAs planer for å invadere, okkupere og ‘pasifisere’ byer med millioner av innbyggere, er godt forberedt. Faktisk, forfatterne av denne artikkelen vurdere slike invasjoner som «uunngåelige».

Intet hjørne av verden er fri fra trusselen om amerikanske invasjon. Dokumentet nevner flere byer – inkludert mange i USA – som hypotetiske mål for invasjon. Blant disse byene som er nevnt i dokumentet er Mumbai, Beijing, Roma, London, Los Angeles, Abuja, Baltimore, San Salvador, Paris, Tokyo, Amsterdam, Dhaka, Nairobi, Delhi, Aleppo, Caracas, Rio de Janeiro, Frankfurt, Zürich, Hong Kong, Sao Paolo, Mexico City, Seoul, Manila, San Francisco, Teheran, Istanbul, Guangzhou-Foshan, Bangkok, Ho Chi Minh-byen, Rangoon, Alexandria, Jakarta, Johannesburg, Shanghai, Kabul, Kairo, Riga, Tallinn, Vilnius og Mogadishu.

Artikkelen stammer fra det amerikanske militærets analyse av sin egen virksomhet i løpet av de siste årene. Forfatterne refererer til nasjonalgardens okkupasjon av Ferguson i Missouri under protestene mot et politidrap i 2014, okkupasjonen av deler av New Orleans under orkanen Katrina i 2005, så vel som operasjoner i utenlandske byer som Kabul, Mosul, Fallujah og Bagdad. Det amerikanske militæret er klar over at det forbereder seg på både å angripe byer i utlandet og å undertrykke sosial motstand fra arbeiderklassen innenlands.

Hvis det amerikanske militæret har lov til å gjennomføre sine planer om å invadere store verdensbyer ved å benytte taktikken nevnt i dokumentet fra krigsskolen, vil flere titalls eller hundrevis av millioner mennesker dø mens antall flyktninger vil være mange ganger høyere enn i dag. Kapitalismen presenterer en fremtid med enestående død og ødeleggelse. Bare en sosial revolusjon basert på den internasjonale enheten i arbeiderklassen kan hindre USA-imperialismen fra å gjennomføre sine planer.


http://www.wsws.org/en/articles/2016/12/21/city-d21.html

Reklamer

Én kommentar

Kommentarer er stengt.