35 år etter massakren i El Mozote, fortsatt ingen rettferdighet

mozote_afp_1.jpg_1306446336.jpg

Fra TeleSUR

Hundrevis av overlevende og pårørende til ofrene for en av de mest barbariske episodene i El Salvadors borgerkrig har måttet være ekstremt tålmodig. De venter på rettferdighet etter mer enn 35 år, der gjerningsmennene forblir ustraffet.

Mellom 11. til 13. desember 1981, massakrerte soldater fra Atlacatl-bataljonen nesten alle innbyggerne i den lille landsbyen El Mozote. Innbyggerne var anklaget for å ha sympati for de venstreorienterte opprørerne. Atlacatl-bataljonen var en salvadoransk dødsskvadron, trent på det amerikanske militærets School of the Americas.

Mellom 900 og 1200 landsbyboere ble nådeløst massakrert, de fleste av dem kvinner, barn og eldre.

El Salvador var på den tiden to år inn i en borgerkrig mellom Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en koalisjon av venstreorienterte geriljagrupper og en meget brutal militærregjering støttet av Washington. Krigen endte ikke før i januar 1992. Opptil 80.000 mennesker ble drept og enda 8000 mennesker forsvant.

En Sannhetskommisjon opprettet av FN året krigen endte, publiserte en rapport som konkluderte med at massakren i El Mozote var den verste krigsforbrytelsen i landets mer enn 12 år lange borgerkrig. Men det var ikke før 2012 at Den interamerikanske menneskerettighetsdomstolen beordret oppreisning for ofrene, samt en ny underøkelse av likene.

Wilfredo Orellana er en av advokatene som har kjempet for ofrenes rettigheter. Han har en bakgrunn med å jobbe med Det argentinske rettsantropologiske teamet, en menneskerettighetsorganisasjon skapt for å bidra til å finne og identifisere argentinere som ble ‘forsvunnet’ under hans eget lands militærdiktatur.

«Oppgravingen startet for et år siden, og så langt er restene av 80 personer identifisert. Imidlertid er prosessen langsom, fordi de fleste av restene er ufullstendige. Da de ble begravet, var de allerede gått i oppløsning og hadde blitt spist av åtseldyr,» fortalte Orellana til Telesur.

Rufina Amaya er kjent over hele verden som en av de få overlevende etter massakren. Hun døde i 2007, men hennes vitnesbyrd bidro til å avdekke omfanget av grusomhetene til resten av verden. Hennes hjerteskjærende vitnesbyrd ble dokumentert i en serie bøker som heter «Ildfluer i El Mozote.»

«Soldater kom til min landsby. De krevde at beboere skulle overlevere alle våpen, men når de sa de ikke hadde noen, begynte soldatene å drepe folk.»

«Alt var en feiltagelse. Vi levde av jordbruk, fra å arbeide, vi hadde kvernet sukkerrør, laget søtsaker. Vi trodde ikke at en massakre kunne skje i landsbyen vår, fordi det ikke var noen geriljaer der.»

«Folk ble dratt fra sine hjem og delt inn i tre grupper. Menn ble halshugget, noen kvinner ble voldtatt og deretter drept. Barn ble sperret inne i et kloster, og deretter drept med flammekastere.»

«Gud reddet meg fordi han trengte noen til å fortelle historien om hva som skjedde.»

Rufina var 38 år gammel da det grufulle hendte i landsbyen. Hun mistet sin mann og fire barn. Hun overlevde etter å ha flyktet fra landsbyen og gjemt seg i mer enn 8 dager på et nærliggende fjell. Helt til siste slutt, kjempet hun tappert og sterkt for rettferdighet.

Les også om Føniks-programmet. De samme folkene sto bak dødsskvadronene fra Vietnam til Syria (inkludert El Salvador).

«Rufina ville ha elsket å se hvordan prosessen har gått framover. Nå har de overlevende og familiene til ofrene nytt håp, spesielt på grunn av de 22 tidligere høytstående militære tjenestemenn som er tiltalt. Anklagen er forbrytelser mot menneskeheten. Også har minst 200 personer mottatt økonomisk oppreisning av den salvadoranske staten, « fortalte Orellana.

Tiltalene kommer etter en kjennelse i juli i fjor, hvor landets Høyesterett erklærte en amnestiloven, vedtatt i 1993, var grunnlovsstridig.

I årevis, nektet flere nasjonale regjeringer som gikk forut for den blodige episoden å ha hatt noen rolle i massakren. Men i 2012, innrømmet regjeringen til president Mauricio Funes statens rolle. Han beklaget ovenfor ofrenes familie.

El Mozote ble synonymt med de amerikanske styresmaktenes støtte for overgrep, i en brutal kampanje for å motarbeide venstreorienterte og kommunistiske bevegelser i Latin-Amerika og resten av den tredje verden.

Reklamer