Hvilket Eritrea? Intervju med Yemane Gebreab

Det hører med til propaganda at fiendens stemme stenges ute, slik at man mangler forståelse for hva som egentlig foregår eller hva den andre siden egentlig tenker og ønsker. Eritrea er selvsagt utsatt for denne behandlingen.

grimaldi4.png
Den sentrale politiske rådgiveren Yemane Gebreab

Av Fulvio Grimaldi

Eritrea, en tidligere italiensk koloni, var deretter under en brutal etiopisk okkupasjon. Landet vant sin frihet etter tretti år med en folkekrig. I dag er landet den eneste afrikanske staten som avviser de vestlige sosiale og økonomiske politiske modellene og enhver militær tilstedeværelse av NATO eller USA. Samtidig er landet det mest bakvaskete og sanksjonerte landet på kontinentet. For mange er landet i Afrika som det revolusjonære Cuba var for Latin-Amerika. I alle fall, er det et upopulært land for imperialistene og ny-kolonialistene. Det er utsatt for konstant aggresjon av Vestens politimann i Afrika, Etiopia. Landet er fattig, men i rask og balansert utvikling, preget av prinsippet om selvforsyning og sosial rettferdighet.

Jeg reiste over hele dette langstrakte og varierte landet. Det inkluderte det krystallklare Rødehavet, steinete høysletter, frodig lavland, semi-ørken og ørken, med den ene vakre byen etter den annen, alle med de beste eksemplene på rasjonalistisk italiensk arkitektur fra 20- og 30-årene. Jeg møtte hundrevis av mennesker og befant meg i en rekke sosiale situasjoner. Jeg fant ikke skyggen av en bekreftelse på påstandene som slynges mot dette landet, angivelig undertrykt av et brutalt diktatur.

Påstandene har blitt slynget i mange år som et refreng i media, som vanlig mot alle andre nasjoner som er stolt uavhengig. Beskyldninger har blitt framsatt av en undersøkelseskommisjon fra FN som aldri har satt sin fot i Eritrea, men har lånt et øre til den etiopiske fienden; påstander som danner grunnlaget for urettferdige og dødelige sanksjoner. For ‘de vanlige mistenkte’, er dette vanligvis opptakten til en militær aggresjon.

Faktisk er det eneste problemet som utgjøres av Eritrea, beliggenheten. Det ligger i en av de mest strategisk avgjørende stedene på planeten, ved det viktige stredet Bab el Mandeb, mot Jemen, mellom Rødehavet, Adenbukta, Den persiske bukt og Det indiske hav. Gjennom dette området går 40% av verdenshandelen og NATOs og USAs flåter.

I Keren, halvveis mellom høylandet og lavlandet, i sentrum av landet, møtte jeg en person som jeg har korrespondert med lenge og over lange avstander. Og Yemane Gebreab, som nettopp er tilbake fra et møte i FNs generalforsamling, der han representerte sitt land for å møte påstandene fra undersøkelseskommisjonen, forøvrig avvist av flertallet av medlemmene. Yemane Gebreab er leder av det politiske kontoret i den viktigste bevegelsen i frigjøringskampen, som i dag er i regjering, Folkefronten for demokrati og rettferdighet. Han er også spesialrådgiver for president Isaias Afewerki. Med andre ord, hans høyre arm.

afrikas horn.jpg
Eritrea: Et lite land i et vanskelig nabolag

Grimaldi: Hva var forventingene i frigjøringskampen og hva av dette ble opprettholdt? Er du fornøyd?

Yemane: Vi kan ikke være fornøyde. Det ville være veiens ende. Men jeg tror at kampen for demokrati og rettferdighet i Eritrea, i motsetning til hva som skjedde med mange frigjøringsbevegelser, har beholdt sin visjon. I mange land, får frigjøringsbevegelsene makt og forvandles deretter til de herskende klassene. De grafser til seg på kort tid det beste landet har å tilby, ikke fordi de har fortjent det, men fordi de utnytter sin makt. De beriker seg selv og sine familier, og ender opp atskilt fra folket. I Eritrea har vi vært trofaste mot vårt engasjement. Vi følger den samme filosofien om sosial rettferdighet, vi fortsetter å leve enkelt. Ingen statlig tjenestemann har lov til å gjøre forretninger.

Når det gjelder å oversettelse vår visjon til virkeligheten, tar det tid. Med investeringene har vi gitt forrang til utkantene og vanskeligstilte områder. Vi fokuserte på mulighetene for kvinner ved å skape et miljø der de kunne gjøre bruk av sine talenter, sine evner.

Som en nasjon står vi overfor en komplisert historie, en rekke angrep. Vi lever i et fiendtlig miljø, et vanskelig miljø.

G. I deres Grunnlov er det også snakk om en kulturell revolusjon, i forholdet mellom levende ting, endring av tradisjoner. Problemet med kjønnslemlestelse … Har dere lyktes?

Y. Det er svært komplekse ting. Økonomisk og sosial utvikling påvirker tanker, mentalitet, praksis, vaner og kultur for millioner av mennesker. Jeg tror at her, som i mange land, har tradisjonelle samfunn gjort store bidrag til menneskelig solidaritet. Vi lever i samfunn som aksepterer ansvar for naturressurser, miljø, utdanning av barn, respekt for loven, selv fraværet av organer som er ment å håndheve loven [som politi]. Tradisjonelle samfunn i Eritrea har vært grunnlaget for mye av denne progressive tenkningen. Vi har bevart verdier som toleranse, sameksistens mellom religioner og etnisiteter, ærlighet, et samfunnsarbeid som overstiger den individuelle innsatsen. Samfunnet tar ansvar for de svake, de vanskeligstilte, funksjonshemmede. Selvfølgelig, er det også de negative sidene med tradisjonene, i forhold til utdanning, helse, kvinners status og visse typer arbeid. Vi overvinner dem og forandrer dem.

Men utfordringen kommer også utenfra. Vi lever i en tid med globalisering, satellitt-tv, internett. Ungdom er veldig involvert. Det finnes fordeler med denne kulturen, men det er også negative sider, som etnisk hat, sjåvinistisk ideologi, grov kommersialisering av alt. Alle negative ting som slavebinder sinnet. De gir ideen om at vi kan fortsette å forbruke uten å produsere og uten respekt. Når er vi ferdige? Hele historien om kolonialisme, slaveri, krig og deretter kampen mot kolonialismen, bør betraktes som utenfor den daglige virvelen av manipulert informasjon. Men dette er ikke en utfordring et land kan møte alene. Det er en regional oppgave, kontinental, global. Bare på denne skalaen kan vi virkelig forandre ting.

grimadli3.png
Landet prioriterer utdanning og kvinners rettigheter

Vi prøvde å kombinere de gode verdiene i vårt samfunn og de fra frigjøringsbevegelsen. For eksempel, har vi opprettet en nasjonal sosial tjeneste som får veldig dårlig omtale utenfra, de forvrenger den til tvang. I stedet er det en stor forpliktelse til sivil makt for våre unge, som lever i en svært mangfoldig samfunn av 9 etniske grupper, ulike religioner, som alle kan leve i harmoni. Den nasjonale tjenesten gir unge mennesker i alle grupper og ulike sosiale bakgrunn, fra byene eller landbygda, utdannede eller mindre utdannede, evnen til å leve sammen en periode av livet. Det fremmer nasjonal enhet, integrasjon, gjensidig forståelse, toleranse. Det hjelper dem å forholde seg til erfaringer og vanskeligheter. Det er et element av dannelse i dette.

G. Mange i utlandet klager over at verneplikten, den nasjonale tjenesten, er utvidet til hele livet.

Y. Den varer en periode på seks måneder, punktum. Selve ideen som skapte verneplikten er det å ikke å ha en permanent profesjonell hær. Vi ønsker ikke å pålegge samfunnet er en militaristisk kultur. De er menneskene som er opplært og bevæpnet til å forsvare landet. Det er folkets ansvar å forsvare seg selv. Vi vil ikke ha soldater som identifiserer seg med det militære, og derfor, etter vernepliktstiden, går de tilbake til det sivile, men aldri for perioder lengre enn 18 måneder. Jada, du kan bli innkalt. Vi er under konstant militært press og forsvaret av landet er avhengig av mennesker.

G. Hva motiverte deres valg mellom en enhetsfront og et flerpartisystem?

Y. Fronten er en del av oss, den er organisk i samfunnet. Den er kraften som har kjempet for uavhengighet. Hver eritreiske familie har en sønn eller datter som kjempet under banneret av Fronten. Den er oss, den er nasjonen, den er regjeringen, den er uatskillelig fra vår historie. Opprettelsen av politiske partier må være basert på organisk vekst i samfunnet. Du kan ikke påskynde det. Det er en konstruksjon. Og så, er et flerpartisystem den eneste veien? Er det den rette? I Afrika er det mange mange partier, men egentlig kan vi ikke snakke om et flerpartisystem, et demokrati.

G. Er det en måte der de ulike sektorene i samfunnet kan si sin mening og uttrykke seg i denne fronten?

Y. For å eksistere ordentlig har Fronten alltid vært avhengig av folket. Den har ingen ekstern støtte, eksterne finansieringskilder. Dens eksistens er avhengig av støtte fra befolkningen, fra befolkningens deltakelse. Befolkningen er hovedpersonen i Frontens handlinger og for hvordan revolusjonen utfolder seg i samfunnet. Vi har en løpende dialog, møtemuligheter, selv med de i utlendighet. Det finnes ulike masseorganisasjoner, fagforeninger, brukerforsamlinger og administrative strukturer som fremmer deltakelse av folket.

grimaldi1.png
En yngre Grimaldi som journalist hos frigjøringsbevegelsen på 1980-tallet

G. Det er snakk om en ny grunnlov, en kommende kongress i Fronten.

Y. For kongressen – som vil bli holdt – kan jeg ikke gi deg en bestemt dato. Men vi ønsker å gjennomgå styreformen basert på erfaringer som er gjort i de siste tjue årene. Disse institusjonene ble etablert umiddelbart etter frigjøringen, under forholdene på den tiden. Mange ting har endret seg i verden de siste tiårene. Det er store spørsmålet om personvern, som er krenket og må forsvares. De som nå er yngre enn 35 år var ikke involvert i vår første grunnlov, 17% av befolkningen vår deltok ikke. Nå kan en hel generasjon til være involvert i den nye grunnloven.

G. På geopolitisk nivå er Eritrea under konstant trussel om aggresjon fra Etiopia, under FN-sanksjoner og under intenst mediepress.

Y. Dette er ikke Etiopia som sådan. Vi er naboer, vi har mye til felles. Problemet er stormaktene, og dette går tilbake til slutten av andre verdenskrig, da de gjorde visse valg om kontinentet. Det ble bestemt, for eksempel, at Eritrea ikke skulle bli uavhengig, men være en del av Etiopia, fordi det tjente interessene til USA som trengte en militær og økonomisk base for å kontrollere området. Selv i dag hevder USA, med sin strategi kalt «nasjonal sikkerhet», å ha grunnleggende interesser i Afrika. En av grunnpilarene i dette er Øst-Afrika med Etiopia som sentrum. Når en forbrytelse blir begått av Etiopia, kan landet være forsikret om USAs støtte. Se på hva som skjer i Somalia, Sør-Sudan og hva som skjer i Jemen, Irak, Libya, Syria. Vår situasjon bør ikke sees isolert fra resten: det er alle et produkt av den politikk har blitt ført de siste 25 år etter slutten av den kalde krigen.

Disse politikken må forandres, men vi trenger en vilje og evne, eller at USA blir utsatt for press som får dem til å endre retning. Vi ønsker et folkelig trykk og en felles kamp av folk som har tenkt å ta vare på sin egen fremtid og ta ansvar for sin egen skjebne. Dessverre har den bevegelsen blitt svekket i løpet av de siste 25 årene. Kampene er der fortsatt, men disse kreftene er isolert. Det er ingen koordinering. Hvert land prøver å overleve alene, noe som er umulig. De andre [Vesten], faktisk, jobber koordinert.

Selv mediene, eid av de mektige, påvirker tankegangen til dem som ønsker forandring og frigjøring. De ender opp med å være på samme side av de som er ansvarlige for dårlig politikk.

G. Italia, den tidligere kolonimakten, bærer et tungt ansvar overfor landet. Tror du Italia har fulgt det opp?

Y. Vårt forhold er ikke tilfredsstillende. Jeg tror at av historiske, kulturelle og selv personlige årsaker, må disse forbindelsene forsvares og fornyet. Vi tror at Italia og Eritrea kan være partnere. Vi kan begge få store fordeler av det. Eritrea var inngangsporten til Afrika for Italias kolonieventyr. Italia har her hatt sin lengste tilstedeværelse og sterkeste innvirkning på samfunnet. Det er en felles fortid å bygge på. Dessverre ser ikke Italia tingene på denne måten. Det er veldig vanskelig å forklare argumentene, enn si overtale Italia til å åpne øynene for de mulighetene som byr seg i denne delen av verden.

I Eritrea, bevarer vi mange ting, vi beholder minnet. Hvis du se våre kinoer, vår kaffe, beholder de fortsatt de gamle navnene og møblene. Vi har ikke slettet noe, vi ønsker ikke å fornekte historien. Og vi ønsker å opprettholde kontakten og fortsette å jobbe med Italia. Det er mange italienske venner som kommer og ønsker å jobbe med oss i helsestell, sport, vitenskap og industri, arkeologi og teknologi.

G. Hvem er deres fiender, deres venner?

Y. Vi ønsker å utvikle positive forbindelser med alle nasjoner. Vi ønsker å samarbeid på grunnlag av respekt og gjensidig nytte. Så, selvfølgelig, tar vi sikte på å arbeide med mennesker, med organisasjoner, bevegelser, institusjoner, land som deler vår visjon om en mer rettferdig verden, der miljøet er beskyttet, en mer riktig verden, mer rettferdig og mer menneskelig.

G. Det er krefter som ikke tillater folk å følge andre baner enn de som blir bestemt for dem. Du er helt isolert, under vedvarende press, sanksjoner, aggresjon. Vi besøkte et meget vakkert land, vi har sett en dynamisk ungdom, kreativ, intelligent. Vil det lykkes, Yemane?

Y. Jeg tror det. Jeg tror vi at vi allerede gjør det. Noen ganger gjør vanskelighetene deg sterkere, men også mer beskjeden, mer ydmyk. Hvis du tror du har mer suksess, løper du risikoen for å bli arrogant. Når du mister din ydmykhet, det er da problemene begynner .. Vi har dette gamle ordtaket: «Det er ikke mangel på mat som dreper deg, men når du har for mye.» Jeg tror de var vanskelighetene som brakte oss sammen og gjorde oss mer ydmyke, mer villige til å arbeide, travlere enn noensinne. Jeg tror vi vi greier det. Men det blir ikke lett.


/http://fulviogrimaldi.blogspot.com.au/2016/12/quale-eritrea-parla-il-braccio-destro.html#more

Reklamer

2 kommentarer

    • Wikipedia: The name Eritrea is derived from the ancient Greek name for the Red Sea (ἐρυθρὰ Θάλασσα erythra thalassa, based on the adjective ἐρυθρός erythros «red»).

      Liker

Kommentarer er stengt.