Vær ikke i tvil: Russland er fortsatt det eneste landet som er målet for NATOs atomvåpen

Gjemt i NATOs kansellistil pønsker generalene og byråkratene på noe som er for viktig til at de bør få lov å bestemme det.

Roundel_of_the_Belgian_Air_Force.svg.png
Det belgiske luftvåpenets kjennetegn.

 

Av Brian Cloughley

Storbritannia, Kina, Frankrike, Russland og USA er verdens fem atommakter, en beskrivelse som er offisielt anerkjent i Ikkespredningsavtalen, som fastsetter at «hver stat med atomvåpen i traktaten forplikter seg til ikke å overføre, til enhver mottaker, kjernefysiske våpen eller andre kjernefysiske sprenglegemer … »

Det er tydelig at ordet «overføre» innebærer eierskap og ikke stedet, fordi USA har overført mange atomvåpen til land som, selv om de medlemmer av militæralliansen NATO, ikke er atommakter. En analyse fra den ikke-statlige organisasjonen Nuclear Threat Initiative antyder at USA har plassert 160 kjernefysiske stridshoder av typen 200 B-61 «på seks baser i fem NATO-land: Belgia (10-20), Tyskland (10-20), Italia (60-70) , Nederland (10-20), og Tyrkia (60-70)».

Ifølge en uttalelse fra NATO i desember 2015 «Bidrar en rekke NATO-land med fly til alliansen. De har evnen til å bruke både konvensjonelle våpen og atomvåpen. Disse flyene er tilgjengelig for atom-roller på ulike nivåer av beredskap – det høyeste nivået av beredskap er målt i uker. I deres kjernefysiske rolle, er flyene utstyrt for å være bevæpnet med atombomber, og personellet er opplært tilsvarende».

Påstanden om at beredskapsnivået er målt i uker er spennende, fordi, som antydet i USA-NATOs beredskapsplan fra oktober 2015, gjør hele alliansen seg klar til krig mot Russland. Blant andre åpenlyst provoserende tiltak er «øke beredskapen og evnene til det nordøstre hovedkvarteret for det multinasjonale korpset i Szczecin, Polen, og styrke sin rolle som et knutepunkt for regionalt samarbeid».

NATOs politikk av konfrontasjon med Russland skaper en del uro i Vest-Europa. Der holdes innbyggerne i mørket om dybden i kravene som deres land er forpliktet til av militæralliansen. Et eksempel er at deres fly blir «klargjort til å bære atomvåpen». Det er vedtatte planer om at de amerikanske B-61 atombombene som er lagret i Europa, skal bli flydd til målene av fly fra de belgiske, nederlandske, tyske og italienske luftstyrkene.

NATO erklærer at «Atomvåpen er en kjernekomponent i alliansens samlede muligheter for avskrekking og forsvar, sammen med konvensjonelle og rakettforsvarstyrker». Denne strategien ble vedtatt på alliansens toppmøte i Chicago i 2012, men hadde vært åpenbar i mange år og blitt videreført til tross for avslutningen av den kalde krigen mot Sovjetunionen for kvart århundre siden. Siden da, har NATO opprettholdt en tydelig atomprofil. Men spørsmålet som aldri ble stilt i årene etter den kalde krigen, da NATOs ekspansjon mot Russlands grenser skjedde, var «mot hvem er dine kjernefysiske våpen rettet?»

Det kan være bare ett land som er målet. Hvilken annen nasjon enn Russland kunne interessere militæralliansen? Det er usannsynlig at hovedkvarteret til NATO i Brussel – det regionale underkontoret av Pentagon – vurderte å bruke atomvåpen mot noe annet land i verden. Selv i løpet av sine katastrofale kriger i Afghanistan og Libya, kunne den umulig ha vurdert et kjernefysisk alternativ.

Et stort antall amerikanske kjernefysiske våpensystemer ble trukket tilbake fra Europa på slutten av den kalde krigen, men mange er fortsatt der, i NATOs omfavnelse, som Brussel kompromissløst erklærer vil «være en kjernefysisk allianse… så lenge atomvåpen eksisterer».

På det åpenbart anti-russiske NATO-toppmøtet i Warszawa i juli, ble det bemerket av den ikke-statlige organissjonen Arms Control, at «lederne av de 28 medlemslandene i NATO kritiserte sterkt den russiske atom-atferden og bekreftet sikkerhetsrollen som amerikanske atomvåpen utplassert i Europa spiller. De delene av alliansens uttalelse viet til atomvåpen, er nesten tre ganger så lang som de som ble utstedt under toppmøtet i Storbritannia i 2014». Det er ikke overraskende at Russland ble kritisert – men det er NATO som har utført atom-spillopper.

I mange år før Warszawa-toppmøtet i 2016, hadde NATO utplassert fly rundt omkring i Europa som var i stand til å bombe Russland med atombomber. Den eneste forskjellen i nyere tid er at NATO, som registrert av Arms Control i juni 2016, «forsterker sin kjernefysiske stilling [posture]. Polske F16-fly deltok for første gang på sidelinjen i en NATO-øvelse med atomangrep på slutten av 2014. Som et klart signal til Russlands president Vladimir Putin, fløy fire B-52 bombefly et kjernefysisk angrepsoppdrag over Nordpolen og Nordsjøen i en bombefly-øvelse i april 2015. Selv om disse flyene ikke hadde atomvåpen om bord, var de utstyrt for å bære 80 krysserraketter med atomladninger».

Det går lenger enn det, fordi NATOs nyligste utplasseringer med atomforbindelser til Østersjøen har involvert fly fra Belgias tiende taktiske skvadron, som er basert på flybasen Kleine Brogel. Den flyr F16-fly i stand til å angripe med atomvåpen, forsynt av USA. NATO rapporterte at fire av flyene for tiden gjennomfører oppdrag fra flybasen Ämari i Estland, for «å vokte den baltiske himmelen mot uautoriserte overflygninger» og at deres oppgaver inkluderte «å avskjære russiske fly som flyr i internasjonalt luftrom ved de baltiske grensene».

Ifølge NATO, er oppdraget til den 10. taktiske skvadron «å skape luftmakt-effekter i det fulle operative spekteret ved å ta i bruk de beste kampklare menneskene og utstyret. Dette gjøres for å utføre eller støtte både konvensjonelle og kjernefysiske operasjoner i et felles, nasjonalt eller multinasjonalt miljø, når som helst og hvor som helst, på den mest dyktige, sikre og effektive måten». Så den sender fire F-16 fly fra 10. skvadron, modifisert for kjernefysiske angrep, fløyet av piloter utdannet i å bruke atomvåpen, til Estland for å vokte himmelrommet over  Baltikum.

I Bulgaria, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Polen, Romania og Slovakia har alliansen etablert NATO Force Integration Units, som er avanserte militære hovedkvarter som har som oppgave «å bedre samarbeidet og koordineringen mellom NATO og nasjonale styrker, og forberede og støtte øvelser og enhver utplassering som trengs». Den nådeløse utvidelsen av de amerikanske NATO-styrkene helt opp til Russlands grenser fortsetter i raskt tempo, med dannelsen av et «nytt stående ‘Joint Logistic Support Group Headquarters’, for å gi logistisk støtte til de utplasserte styrkene».

NATO er på krigsfot, og har gjort det klart at «atomvåpen er et kjernekomponent i alliansens samlede evner». De belgiske F-16-utplasseringene, bevisst og utfordrende i et svært følsomt område på Russlands grenser, sammen med etableringen av avanserte militære kontrollorganisasjoner i åtte land, har blitt godkjent og møtt med bifall av vestlige regjeringer. Borgerne i disse landene har liten forståelse for at Vestens politikk av konfrontasjon, øker spenningen dag for dag.

Russland har ingen hensikt om å invadere noen av de baltiske landene, eller, ja, noe annet land. Det har overhodet ingen interesse i å engasjere seg i konflikter som bare kan føre til enorme utgifter, ingen territoriell gevinst av noen verdi og ødeleggelsen av mange verdifulle handelsforbindelser og andre kommersielle avtaler.

Likevel vil NATOs kjernefysiske evner styrkes av en oppgradering, til en verdi av 8 milliarder dollar, av B-61 atombombene, som er lagret i USA og fem andre NATO-land. Denne opptrappingen i de kjernefysiske evnene er i tråd med NATOs utplassering av fly i stand til å bruke atomvåpen på Russlands grenser. Landet kan bare håpe at Washington neste år vil sette en stopper for den eskalerende konfrontasjonen forårsaket av en militær organisasjon som den nyvalgte presidenten svært observant kalte «foreldet».


Brian Cloughley tjente i den britiske og australske hæren i Borneo og Vietnam. Han tilbrakte totalt åtte år som nestleder for FNs militære styrke i Kashmir og som australsk forsvarsattaché i Pakistan. Han skriver militærhistorie og kommenterer om internasjonale spørsmål.


http://www.strategic-culture.org/news/2016/12/05/make-no-mistake-russia-remains-only-target-country-nato-nuclear-weapons.html

Reklamer