Å si at Trump vant med valgfusk er ikke å støtte Hillary

o-VOTING-MACHINE-facebook.jpg

Av Eric Draitser

En titt på kjennsgjerningene avslører en helt annen historie enn den media forteller.

Midt i alt mediapratet om den hvite arbeiderklassen, avvisningen av status quo, og de store motsetningene i USA, er det fortsatt en enkel, men svært farlig, sannhet som ingen tør snakke om: det amerikanske valget ble stjålet.

Nå, før blodårene dine svulmer av raseri, la meg gjøre det klart at denne påstanden på ingen måte er et forsøk på å fremme den kriminelle krigshisseren Hillary Clinton eller hevde at hun bør å ta over Det hvite hus. Faktisk, hvis man skulle trenger bevis for min avsky for Clinton, så se de mange artiklene jeg skrev (som denne), som anklaget henne for en lang liste forbrytelser, som spenner fra korrupsjon til massemord.

I stedet, ved å bringe for dagen at valget ble stjålet, er det et forsøk på å understreke illegitimiteten i den innkommende Trump-administrasjonen. I likhet med Bush-administrasjonen før den, vil den ha erobret makten basert på en massiv svindel begått mot det amerikanske folket, og vil føre en ekstrem høyreorientert dagsorden uten å ha legitim rett til å ta makten.

Dette er direkte relevant for innvandrere og andre minoritetsgrupper som vil bli målskive for Trump, som de siste dagene har lovet å deportere 2-3 millioner innvandrere, mange av dem lovlige innbyggere.

Det er direkte relevant for de fattige, som til tross for å ha blitt lovet gull og grønne skoger for å støtte denne kapitalistiske Mussolini, vil betale prisen for hans økonomiske politikk. Den utgjør en ekstrem omfordeling av økonomien som får Reagan til å se ut som Moder Teresa (Trumps skatteplan vil gi nesten 3000 milliarder dollar i skattelettelser til vår rikeste én prosent).

Dette er direkte relevant for hele planeten, siden Trump ønsker å gi ny styrke til kull– og fracking-bransjene, to av de skitneste teknologiene, som vil forgifte vannet, forurense luften og påskynde klimaendringer.

Og på et moralsk nivå, er tyveriet av valget relevant, fordi kravet til demokrati er selve grunnlaget for USAs forlangende om globalt lederskap, for å rettferdiggjøre sitt eget hegemoni. Å stille spørsmål ved den demokratiske fasaden, er å undergrave selve begrepet «amerikansk eneståendehet» som begge Wall-Street-partiene så skammelig prøver å selge som selve frelsen.

Fakta røper svindel, men ingen lytter

Det er interessant å merke seg hvor mange mennesker som direkte avfeier tanken om valgfusk, uten noen gang selv ha gransket dataene. Denne typen blind forakt for påstandene om fusk er beslektet med den hånlige avvisningen av alt stemplet som «konspirasjonsteori.» Nettopp dette er argumentasjonen mange har brukt til å forkaste teorien om et stjålet valg. Men solid analyse og etterforskning krever en undersøkelse av data og fakta, ikke synsing og følelser, som er så såre i disse dagene etter valget. Og hvis man ser på dataene, avslører man en helt annen historie enn den de store mediebedriftene forteller.

Jonathan Simon, forfatter av CODE RED: Datastyrte valgtyveri og New American Century og en av grunnleggerne og administrerende direktør i Election Defense Alliance, samler data fra valgdagsmålinger og data for de endelige opptellingene for amerikanske valg. Ifølge valgdagsmålinger samlet fra 28 stater der data var tilgjengelig, i nesten hvert eneste valg hvor det var en uoverensstemmelse mellom valgdagsmålingene og de endelige resultatene, var valgresultatene i favør av Trump.

Spesielt bemerkelsesverdig er følgende delstater: Ohio (8,5 prosent avvik), North Carolina (5,9 prosent avvik), Pennsylvania (5,6 prosent avvik), Wisconsin (4,9 prosent avvik), Florida (2,6 prosent avvik). I disse statene, som hver ble ansett å være avgjørende for Trump for å vinne valget, var avviket mellom valgdagsmålingene og den endelige opptellingen, nok til at Trump kunne vinne delstaten. Med andre ord, hvis de endelige resultatene omtrent hadde stemt overens med valgdagsmålingene, ville Clinton ha vunnet hver av disse statene (Ohio var i hovedsak uavgjort). Enkelt sagt: avviket i opptellingen ga valgseieren til Trump.

Tenk på dette, samtidig som du vurderer det faktum at valgdagsmålinger er langt det mest pålitelige barometeret for valgresultat. Dette er fordi, i motsetning til vanlige meningsmålinger, de måler det som allerede har skjedd – en stemme avgitt et minutt tidligere – i stedet for velgernes meninger om hva de vil gjøre i fremtiden. Og mens det lenge har vært en kampanje fra de store mediebedriftene for å diskreditere valgdagsmålinger som unøyaktige og ugyldige for å vurdere valgresultatet, er dette en grunnløs påstand som er imot hva mange eksperter som har doktorgrader og erfaring med problemer angående valg og valgintegritet. De har mer tyngde enn tullet fra de vanlige mainstream liberale mediafolkene.

Og selvfølgelig, hvis valgdagsmålingene var så vilt unøyaktige, burde kanskje amerikanske myndigheter svare på hvorfor de bruker nettopp slike data for å verifisere og godkjenne valg i den tredje verden. Som Bob Fitrakis, advokat og professor i statsvitenskap, så skarpt bemerket i et intervju med CounterPunch Radio, «Hvis dette valget skjedde utenfor USA, ville vår regjering ikke anerkjenne det som legitimt.» Med tanke på det enorme avviket mellom valgdagsmålinger og opptellingen, hvis dette valget hadde vært i Latin-Amerika eller Midtøsten, ville vårt utenriksdepartementet ikke godtatt resultatene, og dermed resultert i en politisk krise. Og likevel hører man ikke et mukk her i USA. Hvorfor?

Når man forsker på spørsmålet om valgdagsmålinger og deres pålitelighet som en målestokk på den endelige opptellingen, finner man ofte intervjuer med Joe Lenski, visepresident i Edison Research. Hans leder selskapet som har kontrakt med de store mediene for å gjennomføre valgdagsmålinger i amerikanske valg. Når vi ser bort kildens åpenbart partiske natur – en ekte journalist ville ikke bare stole på ordet til næringslivsledere i oljeindustrien for en artikkel om de negative miljømessige konsekvensene av fracking – man må nøye granske hva Lenski sier.

For eksempel, i et intervju etter primærvalgene i New York (også de viste en statistisk usannsynlig avvik mellom valgdagsmålingene og den endelige opptellingen, i favør av Hillary Clinton mot Bernie Sanders), uttalte Lenski: «I nye demokratier … er valgdagsmålinger utviklet spesielt å oppdage enhver manipulasjonen av stemmetellingen, og også få litt innsyn, så velgerne kan stole på stemmetellingen.» Svært interessant.

Og likevel, når man diskuterer det amerikanske presidentvalget, forklarer Lenski beleilig «[våre målinger] er rett og slett ikke laget for denne type presisjon. De er undersøkelser, og som alle andre undersøkelser, har de en feilmargin. Presisjonen som mange av disse menneskene snakker om, eksisterer bare ikke med våre meningsmålinger.»

Kanskje Lenski burde utdype hvorfor valgdagsmålinger fra Edison «oppdager manipulasjoner» i utlandet, men rett og slett ikke kan gjøre det i USA? Det er usannsynlig at Lenski ville være i stand til å svare på spørsmålet sannferdig, fordi da ville han avsløre at denne påstanden er basert på politiske hensyn i stedet for metodiske problemer. Kanskje Lenski også kan forklare hvorfor han påkaller argumentet om «feilmargin» når han utmerket godt vet at resultatene i Ohio, Nord-Carolina, Pennsylvania, Wisconsin, og Florida er godt utenfor feilmarginen. Er dette bevisst tåkelegging? Det synes slik.

Og så, selvfølgelig, er det brennende spørsmålet om hvorfor valgdagsmålinger er «justert» etterpå. Med andre ord, Edison ‘masserte’ sine data fra valgdagsmålinger da de offisielle opptellingen ble publisert. De justere tallene fra valgdagsmålinger for å passe med det elektroniske stemmeresultatet. Naturligvis, burde ikke dette kalles en valgdagsmåling, fordi dette rett og slett ikke er en måling, men snarere et endelig tall som er kalkulert på en helt ugjennomsiktig og åpenlyst uærlig måte.

Er det ikke interessant at Edison Leski og McCarthy-heksejegerne i de store mediebedriftene, som kraftig fordømmer at noen stiller spørsmål ved det amerikanske valgresultatet som «konspirasjonsteori», ikke ser ut til å ta hensyn til noen av ekspertene? Ekspertene hevder at valgdagsmålinger faktisk er den mest pålitelige metoden for å avdekke valgfusk. Kun fullstendige revisjoner er bedre. Men de er umulig i USA siden stemmemaskinene er eid av private selskaper som henviser til bedriftshemmeligheter og copyright.

Kanskje disse klakørene bør ta en titt på Eric Bjornlund og Glenn Cowan sin kritiske rapport: ‘Verifikasjon av valg: En brukerhåndbok for oppdragsgivere, arrangører og interessenter’, laget for Democracy International. I rapporten, fastslår Bjornlund og Cowan at: «valgdagsmålinger har lenge vært brukt i utviklingsland for å raskt forutsi utfallet av valget. Hvis de er gjennomført i land med en historie av demokratiske valg og der innbyggerne har rimelig tillit til sin egen sikkerhet og trygghet, kan en godt laget valgdagsmåling tjene som en effektiv metode for å forutsi valgresultatet.»

Til tross for Lenski sine påstander at valgdagsmålinger blir «mer komplett» som tiden går, er realiteten at det motsatte Valgdagsmålinger er mest pålitelig når de er uendrete og i den korte tiden mens valget pågår og rett etter at stemmelokalene stenger. Som Alan Gilbert, professor i internasjonale studier bemerket:

«I alle tilfeller, er valgdagsmålinger fullstendige og gir et spekter av mulige resultater når målerne har snakket med tilfeldig utvalgte velgere og valgurnene har stengt. I deres sted, erstattet Edison feilaktig maskin-‘resultater’, ofte rent elektroniske og … ofte med slurvete aritmetikk. Hva Edison og media-korporasjonene gjør, er ikke å bruke valgdagsmålinger som en kontroll; i stedet, er valgdagsmålinger en manipulering utført av tjenestemenn for å godkjenne maskin-‘resultater’.»

Som Bjornlund, Cowan, Fitrakis og mange andre eksperter som ikke er redd for å fortelle sannheten helt riktig påpeker, er valgdagsmålinger faktisk den mest nøyaktige metoden for å fastslå valgets integritet. Uten hjelp av en god revisjon av resultatene av det amerikanske presidentvalget, forblir valgdagsmålinger den eneste metoden.

Hva betyr dette og hva skal vi gjøre?

Først og fremst bør det gjøres klart at valgfusket som har skjedd ikke skal brukes som et redskap for å forsøke å fjerne Trump fra presidentembedet eller installere Hillary Clinton. Hun også dratt nytte av massiv valgfusk i primærvalgene og er like involvert som alle andre i dette kriminelle systemet. Og til tross for gråt og jammer fra liberale demokratiske partilojallister – jeg kaster opp litt bare av å skrive det uttrykket – er Clinton like illegitim som Trump.

I stedet,må folket i USA bruke denne informasjonen til å oppnå fem viktige mål som ville gjøre mye (sorry Donald) for faktisk å gjøre Amerika stort. Disse inkluderer:

1.Motsette seg den illegitime Trump-administrasjonen og undergrave dens forsøk på å innføre dens ekstreme høyreorienterte dagsorden. Å bevise at presidentembedet var – nok en gang – stjålet for Republikanerne vil gi et viktig grunnlag for organisering og mobilisering mot regimet. Videre, i en perfekt verden, ville det gi en rettslig ramme for å oppheve presidentens avgjørelser om ting som innvandring, energipolitikk, etc.

2.Gi grunnlag for en full etterforskning og revisjon av hele infrastrukturen for det amerikanske presidentvalget, fra stemmemaskiner til den massive fjerningen av velgere og mye mer. En slik undersøkelse bør også ta sikte på å straffe enkeltpersoner med ansvar for de selskapene som lager og «vedlikeholder» stemmemaskinene i USA. Bare muligheten for å bli arrestert og kastet i fengsel for å tukle med valg kan ha en dempende effekt på den lille klikken som manipulerer resultatene. Dessuten ville det avsløre nivået av korrupsjon i hjertet av vårt valgsystem.

3.Nasjonalisering av infrastrukturen for valg. Å bevise at valget nok en gang ble stjålet, vil styrke argumentet om at det er en trussel mot demokratiet å tillate private, profittsøkende selskaper å være ansvarlig for vår valgsystem. I stedet bør systemet være i hendene på offentlige tjenestemenn, med full åpenhet, inkludert muligheten til å revidere alle valgresultatene. Selv om dette ikke er uten problemer, vil en slik reform hjelpe mye på å fjerne, eller i det minste redusere, muligheten for manipulering.

4.Bygge progressive politiske og sosiale bevegelser. Hadde det demokratiske primærvalget ikke blitt rigget til fordel for Hillary Clinton, ville Bernie Sanders har vært nominert, og i all sannsynlighet, USAs president. Som sådan, kunne bevegelsen som han var frontfigur for, ha vokst til en stor progressiv politisk blokk som ville fundamentalt og ugjenkallelig endret amerikansk politikk til det bedre. Ved å fjerne den store hindringen som valgfusk er, kan den sanne folkviljen endelig bli hørt.

5.Få USA opp på standarden til resten av den industrialiserte verden (og mye av den tredje verden) i tilknytning til valg. Som Election Integrity Project sin valgrapport fra 2015 bemerket, er amerikanske presidentvalget er mindre gjennomsiktig og mindre demokratisk, enn de i Sør-Afrika, Rwanda, Tunisia, Brasil og Argentina. USAs system anses verre enn Storbritannias, og mye verre enn i Danmark, Sverige og andre europeiske land. Kort sagt, har USA det verste valgsystemet i den utviklede verden. Kanskje dette også kan overbevise millioner av amerikanere om at begrepet «spre demokrati i verden» er et like hult og meningsløst begrep som når den nyvalgte presidenten sier «Tro meg, vi kommer til å gjøre Amerika stort igjen!»

Trump er en svindler. Det er også Clinton. Poenget er ikke å erstatte en svindler med en annen, men i stedet for å forandre et system som gjør fusk til en vesentlig komponent i stedet for et sjeldent unntak. Ved å gjøre det, kan vi begynne å forandre det politiske systemet så mye som er mulig gjennom valg.

Jeg er den siste til å hevde at valg er den optimale måten for å bringe fram politisk og sosial endring. Bare folkebevegelser og revolusjonær politikk kan virkelig gjøre det.

Likevel, å ha rettferdige valg ville absolutt ikke skade.


http://www.telesurtv.net/english/opinion/Was-the-US-Election-Stolen-…Yet-Again-20161118-0008.html

Reklamer

2 kommentarer

  1. Hvorfdan skal man lage valgdagsmålinger i et land som f eks Sverige? De fleste vet at om det kommer fram at de oppgir at de stemmer på Jimmie Åkkesson så mister de jobben.

    Liker

Kommentarer er stengt.