Google og Facebook ønsker å ta knekken på alternative medier

index.png

 

 

Av Stephen Lendman

Hovedstrøms-media undertrykker hva alle trenger å vite. De mister lesere og seere i fleng.

Google og Facebook har tenkt å stanse det de kaller ‘falske nyheter’ – uten å forklare at nesten alt media sender og publiserer om viktige saker er ‘falskt’  – der viktige sannheter blir undertrykt.

Hva er på gang? Begge Internett-selskapene hevder at de er i ferd med å endre sin annonseringspolitikk for å motvirke feilinformasjon, noe som antyder at de vil overvåke innholdet for å kvalitetssikre det.

Mener de sensur i stedet? Vil pålitelige informasjonskilder som utfordrer den offisielle fortellingen bli ofre? Vil andre lignende nettselskaper operere på samme måte?

Er nettnøytralitet truet? Er friheten og åpenheten på nettet i fare – innhold tilgjengelig uten restriksjoner, begrensninger, eller diskriminering, like konkurransevilkår for alle – selve kjernen i demokratisk ytringsfrihet?

En artikkel fra før valget nevnte Googles skjulte støtte for Hillary – selskapet rigget søkene til fordel henne, en måte å påvirke usikre velgere til å velge henne over Trump, mens det undertrykte negative søkeord om henne.

Media, samt Google, Facebook og lignende nettselskaper er kraftige verktøy for hva makthaverne ønsker skal spres og hva slags innhold de ønsker skal begrenses eller blokkeres.

Ytringsfriheten, trykkefriheten og akademiske friheter er viktige elementer i frie samfunn. Uten dem er alle andre rettigheter truet.


Stephen Lendman er programleder på radio, og bor i Chicago. Hans nye bok  er «Flashpoint in Ukraine: US Drive for Hegemony Risks WW III

Reklamer