Arbeiderklassen vant valget

 

rorssach
Jeg leser Paul Craig Roberts ofte, men synes han i denne sammenheng er for optimistisk. Trump er som en Rorssach-test; alle leser sin egen mening i ham.

Av Paul Craig Roberts

Det amerikanske presidentvalget er historisk, fordi det amerikanske folket var i stand til å beseire oligarker. Hillary Clinton, en agent for oligarkiet, ble beseiret, til tross for den brutale mediekampanjen mot Donald Trump. Dette viser at media og politiske institusjoner i de politiske partiene ikke lenger har troverdighet hos det amerikanske folk.

Det gjenstår å se om Trump kan velge og utnevne en regjering som vil tjene ham og hans mål; å gjenopprette amerikanske arbeidsplasser og etablere vennlige og respektfulle forbindelser med Russland, Kina, Syria og Iran.

Det gjenstår også å se hvordan oligarkiet vil svare på Trump sin seier. Wall Street og sentralbanken Federal Reserve kan skape en økonomisk krise for å sette Trump på defensiven, og de kan bruke krisen til å tvinge Trump til å utnevne en av sine egne som finansminister. Agenter ute av kontroll i CIA og Pentagon kan skape et angrep under falskt flagg for å forstyrre vennskapelige forbindelser med Russland. Trump kan gjøre en feil og beholde nykonservative i hans regjering.

Med Trump er det i det minste håp. Med mindre Trump er hindret av dårlig dømmekraft i sine utnevnelser og ved hindringer lagt i veien, bør vi forvente en slutt på Washingtons kunstig skapte konflikt med Russland, fjerning av amerikanske raketter på Russlands grense mot Polen og Romania, slutten på konflikten i Ukraina, og slutten på Washingtons forsøk på å styrte den syriske regjeringen. Men prestasjoner som disse vil innebære et tap for det amerikanske oligarkiet. Selv om Trump beseiret Hillary, eksisterer oligarkiet fremdeles og er fortsatt mektig.

Trump sa at han ikke lenger ser poenget med NATO 25 år etter Sovjetunionens kollaps. Hvis han holder seg til hans oppfatning, betyr det en stor politisk endring for Washingtons vasaller i Europa. Fiendtligheten mot Russland av dagens EU og NATO ville måtte opphøre. Tysklands forbundskansler Merkel ville måtte vende kappa etter vinden eller byttes ut. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg ville måtte gå av.

Vi vet ikke hvem som Trump vil velge for hans regjering. Det er sannsynlig at Trump ikke er kjent med de ulike mulighetene og deres meninger angående problemer. Det er egentlig avhengig av hvem som er rådgiver for Trump og hvilke råd de gir ham. Når vi ser hans regjering, vil vi vite om det kan være håp for de endringene som nå har en sjanse.

Hvis oligarkiet ikke er i stand til å kontrollere Trump, og han er faktisk lykkes i å redusere makten og budsjettet for militær/sikkerhets-komplekset og holde finanssektoren politisk ansvarlig, kan Trump bli myrdet.

Trump sa at han vil sette Hillary i fengsel. Han bør først stille henne for retten for forræderi og krigsforbrytelser sammen med alle de nykonservative. Det ville gjøre banen klar for fred med de to andre store atommaktene som de nykonservative søkte å totalt dominere. Selv om de nykonservative fortsatt ville ha kontakter i den skjulte ‘dype staten’, ville det gjøre det vanskelig for slike sabotører å organisere operasjoner under falskt flagg eller et attentat. Elementer ute av kontroll i militær/sikkerhetkomplekset vil fortsatt kunne lykkes i et attentat, men uten nykonservative i regjeringen for å dekke opp forbrytelsen, vil det være vanskeligere.

Trump har mer forståelse og innsikt enn hans motstandere innser. For en mann som Trump å risikere å lage så mange mektige fiender og risikere sin rikdom og anseelse, måtte han ha visst at folks misnøye med den herskende etablissementet betydde han kunne bli valgt til president.

Vi vil ikke vite hva vi kan forvente før vi ser hvem som vil være minstrene og viseministrene. Hvis det er de vanlige folkene, vil vi vite at Trump har blitt erobret.

En fantastisk varig resultat av valget er den fullstendig diskrediteringen av amerikanske medier (ikke bare i USA! o.a.). Mediene spådde en enkel seier for Hillary og selv at Det demokratiske partiet ville få kontroll over det amerikanske Senatet. Enda viktigere for medienes tap av innflytelse og troverdighet, til tross for den brutale media-angrepet på Trump under hele nominasjonen og presidentkampanjen, var at media ikke hadde noen effekt utenfor statene i nordøst og vestkysten, lekeplassene for vår én prosent. Resten av landet ignorerte media.

Jeg trodde ikke oligarkiet ville tillate Trump å vinne. Det synes imidlertid at oligarkene ble bedratt av sin egen mediepropaganda. Trygg på at Hillary var en sikker vinner, var de uforberedt på å sette i verk planer om å stjele valget.

Hillary er nede, men ikke oligarkiet. Hvis Trump blir rådet til å være forsonende, til å strekke ut hånden i forsoning og ta etablissementet med i hans regjering, vil det amerikanske folket igjen bli skuffet. I et land der institusjonene har blitt så fullstendig ødelagt av oligarkiet, er det vanskelig å oppnå reell endring uten blodsutgytelse.


http://www.strategic-culture.org/news/2016/11/10/the-working-class-won-election.html

Reklamer