Nytt opprop mot F-35

Norge skal svi av 260 milliarder kroner på dette (før nye overskridelser).Det bråker fire ganger så mye som F-16. (Stakkars Trøndelag). Hvis det krasjer (som jagerfly gjør fra tid til annen), er det fullt av miljøgiftige kjemikalier. Det er ikke beregnet på forsvar, det kan bare brukes til bombing i Russland (eller til nød Midtøsten).
turdblossom.png

Av David Swanson

Tenk om en lokal bedrift i hjembyen din hadde funnet opp et helt nytt verktøy som var ment å ha en nesten magisk effekt tusenvis av kilometer unna. Men området der verktøyet ble lagret og brukt lokalt, ble til et område usikkert for barn. Barn som kommer i nærheten av dette verktøyet hadde en tendens til å ha økt blodtrykk og økt nivå av stresshormoner, lavere leseferdigheter, dårligere hukommelse, svekket auditiv- og tale-oppfattelse, og svekkete prestasjoner på skolen.

De fleste av oss ville finne denne situasjonen i alle fall litt bekymringsfull, med mindre den nye oppfinnelsen er laget for å drepe mange mennesker. I så falle ville det være helt greit.

Nå, tenk om det samme nye verktøyet ødela nabolag fordi folk ikke kunne bo trygt i nærheten av det. Tenk om regjeringen måtte kompensere folk, men sparke dem ut fra å leve i nærheten av stedet der dette verktøyet befant seg. Igjen, tror jeg, vi ville synes dette var problematisk, hvis ikke oppdraget var massemord.

Tenk deg også at dette verktøyet ganske ofte eksploderer og sender ut svært giftige kjemikalier, partikler og fibre som gjør det farlig å puste inn luften i flere kilometer rundt. Normalt ville det være et problem. Men hvis dette verktøyet er nødvendig for å drepe mange mennesker, vil vi arbeide med feilene, vil vi ikke?

Hva om denne nye dingsen var anslått å koste minst 1.400 milliarder over en periode på 50 år? Og hva om pengene måtte tas fra en rekke andre utgifter mer gunstig for økonomien og verden?

Hva om de 1400 milliardene som ble tappet ut av økonomien forårsaker tap av arbeidsplasser og en drastisk reduksjon av ressurser tilgjengelig for utdanning, helsetjenester, bolig, miljøvern, eller humanitær hjelp? Ville ikke dette ha vært bekymringsfullt i noen tilfeller? Jeg mener i de tilfellene hvor evnen til å drepe drøssevis av mennesker ikke sto på spill?

Hva om dette produktet, selv når det virket perfekt, var en av de viktigste ødeleggerne av jorden naturlige miljø?

Hva om dette høyteknologiske leketøyet ikke en gang var laget for å gjøre det som var forventet av det og var ikke engang i stand til å gjøre hva det er beregnet for?

Utrolig nok, så spiller disse manglene ingen rolle så lenge hensikten er enorme mengder drap og ødeleggelse. Deretter er alt tilgitt.

Verktøyet jeg beskriver kalles F-35 Lightning II, av Lockheed Martin. På RootsAction.org kan du finne en nytt opprop startet av lokalt tenkende mennesker som opptrer globalt på steder der det er meningen F-35 skal være basert. På den linken finner du også forklaringer på hvorfor verktøyet jeg har akkurat beskrev, er F-35.

Oppropet er rettet til den amerikanske kongressen og regjeringene i Australia, Italia, Nederland, Norge, Tyrkia, Storbritannia, Israel, Japan og Sør-Korea. Det stammer fra hele verden og fra folk i Burlington, Vermont, og Fairbanks, Alaska , hvor det er meningen F-35 skal være basert. Dette arbeidet blir igangsatt av Vermont Stop F35 Coalition, Save Our Skies Vermont, Western Maine Matters, Alaska Peace Center, University of Alaska Fairbanks Fred Club, North Star avd. 146 Veterans For Peace, World Beyond War, RootsAction.org, Code Pink og Ben Cohen.

Oppropet lyder:

F-35 er et våpen for offensiv krig, og tjener ingen defensive formål. Det er planlagt å koste USA 1400 milliarder dollar over 50 år. Fordi sult på jorden kan bli stoppet for 30 milliarder dollar og mangel på rent drikkevann for 11 milliarder per år, er det først og fremst gjennom sløsingen med ressurser at dette flyet vil drepe. Militærutgifter, i motsetning til en vanlig misforståelse, skader også USAs økonomi og andre økonomier. F-35 forårsaker negative helsekonsekvenser og kognitiv svikt hos barn som bor nær basene. Den gjør boliger nær flyplasser uegnet for bruk. Den har en stor sjanse for å krasje og har forferdelige konsekvenser for de som bor i området der det krasjer. Flyets avgasser er en stor miljøsynder.

Krig setter USA og andre deltakerland i fare, i stedet for å beskytte dem. Fredelige verktøy, som lov, diplomati, bistand, kriseforebygging, og verifiserbar kjernefysisk nedrustning bør erstatte de stadige krigene, som virker mot sin hensikt. Derfor ber vi, de undertegnede, om en umiddelbar avlysning av F-35-programmet i sin helhet, og umiddelbar avlysning av planene om å basere slike farlige og støyende jetfly nær befolkede områder. Vi er i mot å erstatte F-35 med andre våpen eller å basere F-35 noen andre steder. Vi krever ytterligere omdirigering av penger fra F-35 tilbake til skattebetalernes lommer, for miljø- og menneskelige behov i USA, andre nasjoner som har kjøpt flyet og rundt om i verden, blant annet for å bekjempe klimaendringer, gjenoppbygge falleferdig infrastruktur, og bedre utdanning, helsevesen, og boliger.


https://act.rootsaction.org/p/dia/action3/common/public/?action_KEY=12514

Reklamer