Vestlig rasisme og stereotypier av russerne blir tatt som en selvfølge

av Alexander Mercouris

Den stygge formen for stereotypier av russere som har blitt vanlig i Vesten, er den siste gjenværende formen for vestlig rasisme som kan sies høyt. Som alle former for rasisme, er den imidlertid støtende, umenneskeliggjørende og farlig.

I en verden av politisk korrekthet, er én type etniske fordommer i Vesten fortsatt ikke bare tolerert, men moteriktig. Dette er den etniske framstillingen av russere.

Russerne er i dag jevnlig framstilt i Vesten på visse karakteristiske måter.

russisk mann.png
Russiske menn er enten brutale KGB-menn eller berusete svin. Ingenting annet blir vist.

Russiske menn er ufornuftige, mutte, sjuskete, ofte berusete, og alltid grusomme. De snakker med tung aksent. De kler seg dårlig, er uærlige, voldelige og grådige. De behandler kvinner lite galant. Deres smak er komisk forferdelig. Hvis de er rike, er de korrupte; «Russland» og «korrupsjon» er to ord som Vesten har smeltet sammen med hverandre. Typiske russiske menn er tyver, leiemordere eller kjeltringer; en ærlig russisk forretningsmann (en «oligark»), er en selvmotsigelse.

Under den kalde krigen var det vestlige stereotype bildet av russiske kvinner at de var feite, maskuline og stygge. Med dette fulgte en viss grad av nedlatenhet. Russiske kvinner ble vanligvis representert som bønder, gatefeiere eller traktorførere.

I dag er det vestlige stereotype bildet av russiske kvinner at de er vakre. Men dette er ikke noe å bli feiret. Tvert imot, er det noe å være redd for eller i det minste å være på vakt mot.

Hvor russiske kvinner under den kalde krigen ble sett på som ordinære og kjedelige, men i bunn og grunn ærlige, er de i dag framstilt som materialistiske, pengefokuserte, ‘harry’, manipulerende, promiskuøse, lettkledde og amoralske. De er femmes fatales ute etter å lure intetanende uskyldige vestlige menn fra deres hemmeligheter, deres moral, og (selvfølgelig) deres penger. Vanligvis de er spioner, prostituerte eller dama til en gangster.

Russere, både mannlige og kvinnelige, er i henhold til disse stereotypene selvsagt uærlige. Lettheten som den vestlige offentligheten aksepterte de helt ubeviste påstandene om russisk juks under den siste dopingskandalen, uten å la tvil komme russerne det minste til gode, er et godt eksempel på dette.

Tilhengerne av kravet om et totalforbud mot russiske utøvere som konkurrerte i Rio, følte ikke behov for å rettferdiggjøre sine påstander; det ble tatt for gitt at idrettsfolkene var skyldige. Siden den vestlige stereotypen av russerne er at de er av nødvendighet er uærlige, var det ikke noe press på dem for å komme med bevis.

Russerne er også på en og samme tid – og til tross for den åpenbare motsetningen – både djevelsk utspekulert og ganske dumme. De er også helt inkompetente og ineffektive. Likevel er de skremmende fordi de er så aggressive og så voldelige.

Den ene gode egenskapen folk i Vesten vanligvis innrømmer russerne, er tapperhet. Russlands rulleblad av seier i krig gjør det umulig å gjøre noe annet. Men denne russiske tapperheten blir ikke betraktet som å være den samme som vestlig tapperhet. Snarere er den et produkt av russernes underliggende dumhet og aggressivitet og deres tilsynelatende karakteristisk russiske besettelse med penger og makt.

Som kan forventes av slike mennesker: i den vestlige fantasien tilbringer russerne sin uærlige fortjeneste på den mest fryktelig hedonistiske måten: på yachter, luksus, festing og promiskuøs sex. Hvis Moskva i dag, i motsetning til under den kalde krigen, er berømt for sitt natteliv, er dette ikke noe å bli feiret – som det er for eksempel er i tilfelle med Berlin – men det hele er en del av russernes angivelig grove appetitt, noe som gjør det på en måte skummelt.

Selve Russland er selvfølgelig alt som kan forventes av et land som produserer slike forferdelige mennesker.

Det er voldelig, korrupt og brutalt, styrt av en regjering som er voldelig, korrupt og brutal; som folket som den hersker over. Som folket, er den skremmende aggressiv, djevelsk utspekulert men også på en eller annen måte dum og ineffektiv. Som et resultat, selv om det er truende og farlig, er det også overmodig og til slutt, på en eller annen måte, absurd.

Selvsagt, må lederen for et slikt land være en machobølle, som vanligvis poserer med bar overkropp til hest. «Hensynsløs « er kanskje det mest vanlige ordet som brukes for å beskrive ham. Han er en gangster – voldelig, amoralsk, korrupt, slu og hensynsløs – som de menneskene han leder.

At denne vestlige stereotypen av Russland og russere er så langt løsrevet fra virkeligheten at jeg synes det er umulig å finner deler av sannheten i den, trenger ikke bli sagt.

For å gjøre det klart, Russland – eller i det minste de delene av Russland som jeg har besøkt – har imponert meg som ekstremt lovlydig og velordnet. Russerne virker som folk som setter familien i sentrum, tolerante, lovlydige, velutdannede og meget kultiverte – det sistnevnte til en ofte til en rørende selvbevisst grad. Standarder for personlig og offentlig ærlighet er etter min erfaring faktisk veldig høye. Når det gjelder å si ting direkte, er standarden for noen russere ubehagelig høy.

Angående Putin selv, har jeg bare ved to anledninger sett ham i person. Det som slo meg mest med ham, annet enn hans meget høyt utviklet sans for humor og hans åpenbare intelligens, var hans gammeldagse høflighet – et særtegn nevnt selv av Obama i et enormt langt intervju nylig. Denne i stor grad urapporterte, men tydeligvis dypt inngrodde vanen med høflighet er noe som umiddelbar skiller Putin fra det stereotype bildet de fleste i Vesten har av ham.

Når jeg sier dette, nekter jeg selvfølgelig ikke for Russlands mange problemer. Jeg har heller ikke noe ønske om å presentere russere som bedre enn de er. Men siden dette er en artikkel om den negative stereotypier av Russland og russere det det positive om dem jeg har valgt å dvele ved.

74_e98e239a3544f1ae248c3108643539a0
Russiske kvinner var muskuløse kroppsarbeidere (før) og horer og sorte enker (både før og nå)

Negative stereotypier om ulike etnisiteter av den typen som nå sirkulerer om Russland og om russerne har selvfølgelig en lang historie i europeisk og vestlig kultur. Så sent som på 1970-tallet var stereotype fremstillinger av ulike etnisiteter som tyskere, folk fra Karibien, indere og pakistanere, irer og selv jøder, helt vanlig i britisk komedie.

De har nå heldigvis helt forsvunnet, etter å ha blitt betraktet som – ganske riktig – rasistisk og dypt krenkende for de menneskene de framstiller. Britisk komedie er langt bedre uten dette.

En grelt unntak gjenstår imidlertid.

Negative stereotypier av Russland og russere har ikke bare forsvunnet; det har blitt langt mer vanlige og bli mye verre. Faktisk er det nå overalt, gjentatt i det uendelige i vestlige filmer, på TV, i mediene og i endeløse mengder thrillere, tegneserier og kriminalromaner. Det er så gjennomgripende at ingen fra vesten kan unngå det, og veldig få kan motstå å bli påvirket av dette.

Hva som gjør dette mye verre er at det er ingen innvendinger mot det. I en tidsalder med jihadist-terrorisme, er negative stereotypier av arabere og muslimer i Vesten med rette sterkt fordømt som islamofobi, men negative stereotypier om russerne er helt greit.

Dette er situasjonen som tydelig ligger bak den sterke reaksjonen i Russland om den siste videoen fra Robbie Williams, «Party like a Russian».

Videoen gir faktisk mer enn en måte å tolke den. Etter min mening er det ikke ment å være en hån mot russere generelt. Snarere det ser ut for meg som et satire på en bestemt type russer: den korrupte russiske oligarken som har flyktet til Storbritannia etter å ha stjålet penger fra Russland.

At dette er den type russer videoen er ment å referere til, er etter min mening vist ved det faktum at videoen er filmet i det som tydelig er en stor engelsk herregård – akkurat den slags overdådige landsteder som foretrekkes av en viss type russiske oligarker som har flyktet til Storbritannia for å unnslippe russiske myndigheter og har funnet tilflukt her.

[..]

Hvis det er riktig, så er videoen – til tross for det uheldige misbruket av noen russiske temaer f.eks. referansene til Rasputin, Prokofjev, revolusjonen i 1917 og at klærne åpenbart er kopiert fra russisk ballett – faktisk ment å være sympatisk til det russiske folket i stedet for fiendtlig innstilt til det.

Men gitt de enorme negative stereotypiene av Russland og russere – og den åpenbare sammenblandingen i videoen av hovedpersonen og noen av de stereotype egenskapene som så ofte tilskrives russerne – forstår jeg absolutt hvorfor mange mennesker i Russland ikke ser videoen på den måten, og har blitt sterkt fornærmet av den.

Faktisk er sammenblandingen så sterk, at mange i Vest er enige i videoen nettopp fordi de betrakter den som fiendtlig til russerne, og til president Putin spesielt.

Som fører meg til noe annet. Hva episoden med videoen viser, er at når folk i Russland – av helt forståelige grunner – klager over at de blir framstilt stereotypt, er det ingen forsøk i Vesten på å berolige eller støtte dem, akkurat som det aldri er noe ramaskrik når andre mer tydelig negative stereotype fremstillinger av russere vises.

Den flodbølgen av fordømmelse som kommer når stygge stereotype fremstillinger av (f.eks) jøder, muslimer eller irer vises, skjer aldri i tilfellet russerne.

[..]

Stereotypier basert på rase er alltid noe å klage på. De er umenneskeliggjørende, intolerante og stygge. De er rasistiske og dypt krenkende for de som blir framstilt. Dette er alltid slik når det brukes til å håne eller stemple en etnisitet eller nasjonal eller kulturell gruppe. Russerne er ikke et unntak.

Et samfunn som bruker disse hele tiden, og som tolererer de som gjør det, mister sin moralske overlegenhet om sin anti-rasisme og toleranse. Det faktum at det bare behandler en etnisk gruppe – russere – på denne måten, å nekte dem den moralske og juridiske beskyttelsen som samfunnet gir andre, reduserer på ingen måte dets rasisme og intoleranse. Det understreker den.

55d78d9fc3618883628b4593
Okkupert (bilde TV2). Bortsett fra opp-ned virkeligheten – (Russerne med enorme olje- og gass-reserver skal okkupere Norge med svinnende reserver? Er ikke virkelighet heller at Vesten ønsker russiske reserver gjennom en lignende regimeendring beskrevet i serien?) Men legg merke til hvordan russiske handlinger følger det rasistiske mønsteret beskrevet lengre opp i artikkelen, og som gjentar seg igjen og igjen i populærkultur.

I en tid med økt internasjonal spenning mellom Vesten og Russland, har umenneskeliggjøringen av russere som ligger i denne typen fordommer, også flere andre negative konsekvenser.

For det første kan dette bare motvirke å oppnå forståelse. Hva slags forståelse kan det finnes mellom Vesten og de som Vesten velger å se som gangstere og villmenn?

I prosessen, senker det terskelen der vold mot russerne blir akseptabelt. Dette har vært det vanlige mønsteret av vestlig rasisme i fortiden mot en gruppe eller etnisitet som den er rettet mot. Det er ingen grunn til å tro at det vil være anderledes mot russerne.

Ved å gjøre det, øker faren for krig. I motsetning til andre grupper målrettet av vestlig rasisme gjennom historien, har russerne kapasitet til å gjøre motstand og slå tilbake. Deres historie viser at i likhet med alle andre folkeslag som blir presset til det ytterste, vil de gjøre det.

Det er i derfor i Vestens egeninteresse å slutte å bruke denne stygge vanen med stereotypier av russere. Dette er ett eksempel – på ingen måte den eneste, men absolutt en der det haster – hvor prinsippene Vesten liker å forkynne – i dette tilfellet av anti-rasisme – og sin egeninteresse, fullt ut sammenfaller.

For at det skal skje, må stereotypier av russerne – som stereotypier av alle andre kulturer og etniske grupper – fordømmes og identifiseres som den åpenbare rasismen det selvsagt er.


Western racism and the stereotyping of Russians

Reklamer

Én kommentar

Kommentarer er stengt.