Halvparten av russerne frykter at Syria kan føre til tredje verdenskrig

En notis fra Russia Today.

57f3947cc461885b358b45cb.jpg
Fra en stor sivilforsvarsøvelse forrige måned (lenke)

Fra RT

I en fersk russisk meningsmåling sa nesten halvparten av alle spurte at de fryktet at en forverring av forholdet mellom Russland og Vesten som følge av den pågående krisen i Syria kan utvikle seg til en global militær konflikt.

Andelen av de som ser sannsynligheten for en tredje verdenskrig i nær fremtid som høy eller svært høy er nå på 48 prosent, og de som vurdere den som lav eller svært lav utgjør 42 prosent av befolkningen, rapporterte det privateide meningsmålingsinstituttet Levada mandag. De resterende 10 prosent av de spurte sa at de ikke kunne gi et enkelt svar på spørsmålet.

Da forskerne spurte innbyggerne om de anså det mulig at Russland og Vesten etter hvert ville finne en gjensidig akseptabel løsning på krisen, svarte 35 prosent at dette scenariet var sannsynlig eller svært sannsynlig. 39 prosent vurderte sannsynligheten for et slikt utfall som lav eller svært lav, og 26 prosent sa at de ikke kunne svare på spørsmålet.

Litt over halvparten – 52 prosent – av russerne sa de er enige i landets engasjement i den syriske konflikten, og 26 prosent sa de hadde en negativ eller kraftig negativ holdning til dette. I underkant av en fjerdedel – 23 prosent – kunne ikke svare på spørsmålet om deres personlige syn i saken. De som trodde at Russland burde fortsette operasjonen og de som mente at luftangrepene burde stoppes var henholdsvis 49 prosent mot 28 prosent, mens 24 prosent fant spørsmålet for vanskelig å svare på.

Nivået av bevissthet om situasjonen i Syria og Russlands luftoperasjon mot terroristene i Den islamske staten (IS, tidligere ISIS/ISIL) forble ganske høy. 18 prosent sa de nøye følger utviklingen i Syria og 64 prosent sa at de delvis fulgte saken. I underkant av en femtedel – 17 prosent – sa at de ikke var interessert i nyheter om Syria.

En lignende meningsmåling utført for et år siden av det samme meningsmålingsinstituttet, viste at over 70 prosent av russiske borgere støttet luftoperasjoner mot IS-terroristene i Syria, og nesten halvparten av dem var enige i at det var riktig for Russland å støtte regjeringen til Syria valgte president Bashar Assad.

En annen meningsmåling utført tidligere denne måneden av det statlige forskningssenteret VTSIOM viste at 73 prosent av russerne mente at vestlige kritikken av luftangrepet mot terrorister i Aleppo var ubegrunnet og fordomsfull. Bare 6 prosent sier påstandene om overgrep fra det russiske militæret har noen rot i virkeligheten.

Russland utplasserte en flystyrke i Syria for første gang i 2015, etter å ha mottatt en anmodning om militær hjelp fra den syriske regjeringen, som for tiden kjemper mot Den islamske staten og tilknyttede grupper. Russiske krigsfly begynte luftangrep på terrorister i Syria den 30. september 2015. Deres arbeid har hjulpet det syriske militæret i å oppnå betydelig suksess i å tvinge jihadist-styrkene ut av landet.

Reklamer