Hvordan virkeligheten omskrives foran øynene våre

Prøv å søk i Google etter ‘Flag of Syria’. Da får du dette som resultat. (jeg bruker engelsk interface, jeg antar søkeresultatet er det samme i Norge):

screenshot-1

Flagget som vises, er det gamle koloniflagget, brukt fram til 1961. Nå er det brukt av Den syriske nasjonalkoalisjonen, som stort sett består av eksilsyrere i hotellrom i vestlige hovedsteder (som også vises av landene som har anerkjent den som legitim). Ellers brukes denne koalisjonen først og fremst som propaganda-dekke for an-Nusrah og andre ekstremistgrupper.

Det egentlige syriske flagget, flagget til de syriske myndighetene som er anerkjent av FN, det store flertallet av land i verden (også de facto også av vestlige myndigheter og presse) og med støtte fra det store flertallet av syrerne, ser slik ut:

Syrisk flagg ekte.png

Her har tydeligvis Google og Wikipedia blitt enige om hva som skal utgjøre virkeligheten. Google har i mange år arbeidet tett med den amerikanske staten for å fremme dens utenrikspolitiske mål. Et av målene Google hadde, var å føre psykologisk krigføring mot den syriske staten, for å få den til å kapitulere.

Selvsagt er en annen målgruppe den vestlige offentligheten. Facebook-brukere blir tungt manipulert.  Wikipedia har lenge hatt de samme skjevhetene som mainstream-pressen, dvs. leksikonet er nesten totalt dominert av den offisielle framstillingen. Det kan nesten ikke brukes for pålitelig informasjon om ting som angår politikk, særlig hvis det gjelder nåværende vestlige interesser. Dette har antageligvis blitt gjort planmessig av myndighetene.

Google har ikke vært så verst. Hvis man visste hva man lette etter, kunne man vanligvis finne det.

Men dette er et nytt nivå av manipulasjon. Virkeligheten skal omskrives til den passer hva våre politikere mener den bør være. (Og ‘våre’ politikere = maktapparatet i NATO/Washington). Deres mål er ikke å totalt fjerne all informasjon som motsier dem, men å gjøre det så vanskelig å finne den, at den skyves ut i grøftekanten igjen.

Som mange har observert, er styringen av informasjon på internett i ferd med å bli strammere. Google stablet på bena en ‘koalisjon av de villige’ som heter First Draft. Denne koalisjonens misjon er å bekjempe hva den kaller «misinformation online.» – dvs. informasjon som er ‘feil’ i deres – og deres eieres – øyne.

Hva slags informasjon de oppfatter som rett, kan ses i eksempelet med flagget.

ondskapens kartell.png

(Jeg kan ikke bevise det, men har også på følelsen at søk etter artikler som er kritiske til ‘First Draft-koalisjonen’ blir stadig oftere gjemt og glemt av Google).

First draft er et forsøk på å få kontroll over informasjonsflyten. Før kunne staten stole på lydige media, nå kreves det sterke midler. Alternative stemmer kunne oversees så lenge de staten kunne dominere flertallet. De har forsøkt å få den vestlige offentligheten begeistret for en krig i Syria. Alle propaganda-midler har blitt brukt, fra gråtende barn til false-flag angrep. Likevel lykkes de ikke få den dominansen de ønsket.

Koalisjonen har partnere som Newscorp, eid av pressebaronen Rupert Murdoch, som er kjent for sine hatkampanjer i hans medieimperium. Imperiet hans var svært viktig i å spre løgnene om Irakiske masseødeleggelsesvåpen.

En annen deltager er CIAs frontorganisasjon Bellingcat, som tjener som en mellomledd for å vaske tvilsom informasjon. Deretter kan den bli brukt av mainstream-pressen med ‘god’ samvittighet.

Bare det at disse to er med, gjør ‘First Draft’ til et kroneksempel på feilinformasjon. Vær forberedt på å måtte finne nye måter å finne ting på, Google vil fra nå av være like ille som Wikipedia eller Facebook.

Reklamer