Høstens ordliste

Arbeidsgivere = arbeidstagere. Og omvendt.

Digitale penger = penger du aldri vil se noe til når du virkelig trenger dem
Droneangrep = henrettelse uten lov og dom. Se også: bryllup

Effektivisering, vise ledelse, modig sosial plan = brutale kutt
EU-reformer = nytt lag byråkrati
EU, et reformert= en absurditet; en ting som aldri kan skje. Se: moderat globalisme

Fleksibilitet, deregulering = bedre arbeidsforhold for profitører. Et helvete for alle andre.
Flinke elever = rike elever + noen få strebere som dekorasjon
Forsvaret = Misvisende begrep. Nå heter det ‘innsatsstyrke i fjerne himmelstrøk’.Utlendinger som faktisk forvarer hjemlandet sitt kalles vanligvis ‘regimesoldater’
Fri markedsøkonomi = Diktatur av de store selskapene
Fredsbevarende operasjon = krig
Frontex = ikke et vaskemiddel

Global styring = udemokratisk verdensregjering

Harmonisering = ensretting
Helsereform = folk vil dø i korridorene
Hovedstrøms/mainstream medier = medier som er talerør for en håndfull mennesker (milliardærer, generaler osv.) se ytringsfrihet
Humanitær intervensjon = erobring av ressurser

Kampfly = subsidier til eierne av Lockheed-Martin
Kommunesammenslåing = det nærmeste man har et reelt demokrati, må bort

Kontorversielle forhørsmetoder = tortur
Kunnskapsløftet = er du konform, vil det gå deg vel og du skal leve lenge i landet

Miljøstasjon = avlat for produkter som er enormt miljø-ødeleggende både mens de ble skapt og brukt
Militær inngripen = angrepskrig
Misjon = militær aksjon
Moderat (def.1 ‘moderat’ opprører) = som hugger av hoder på en skånsom måte
Moderat (def. 2 ‘moderat’ globalisering) = folk som har samme løsninger på verdens problemer som Wall Street
Mere demokrati og åpenhet = fra nå av skal alt bestemmes av en transatlantisk elite.

Neste generasjon kampfly = fly for engangsbruk

Oljefond =subsidier til Wall Street
Opprørstilling = lovlig krigsmål, som den tettbefolkede byen Fallujah

Politisk rådgiver = lobbyist
Privatisering = plyndring. Se: jeg gir deg et selskap, du gir meg en jobb etterpå
PST = den lokale underavdelingen av NSA.

Reform = sabotasje som forberedelse for privatisering
Redningspakke = for hvem? Banker eller befolkningen?

Sanksjoner = drepe barna før de kan vokse opp og blir soldater.
Solide bevis = hentet fra sosiale medier
Stabiliseringsoppdrag med kamphandlinger = Krig
Stortinget = samme definisjon som kunnskapsløft.
Systemrelevant = verdt mer.

Ta vare på de flinke elevene = kutte ressurser for vanlige elever
Tenk på barna = en eller annen gammel gubbe ønsker at våpenaksjene hans skal stige i verdi.

Utenrikskorrespondent = sitter på cafe i utlandet og bruker samme kilder fra internett som han/hun kunne gjort hjemme
Utdanningsreform = fordumming

Venstreside = folk som har samme løsninger på verdens problemer som Pentagon
Videreutdanning, kurs = salgskampanjer, som f.eks. fra farmasøytiske selskaper eller våpenprodusenter etc.
Vise ansvar = krig og kontroll

Ytringsfrihet= Si hva du vil så lenge alle medieressurser er kontrollert av storkapitalen. Ellers er man fri til å grave et hull og rope hva man vil ned i det.

Økonomiske flyktninger = ofre for globalisering. Ergo er de politiske flyktninger fra oss.

Reklamer