Hong Kongs bevegelse for lokalstyre laget i Washington DC

Enda en mediefortelling om en ‘demokratibevegelse’, akkurat som i Syria, Ukraina osv.

scmpost_05apr14_ns_anson1_20140405_photo_42141799.jpg
Paraplybevegelsen blir godt mottatt i Washington, her ved visepresident Joe Biden.

Av Joseph Thomas

Vestlige medier gledet seg over de magre framgangene gjort i det siste valget av det de beskrev som «anti-Kina aktivister» i «lokalstyre-bevegelsen», politiske grupper i Hong Kong som argumenterer for «uavhengighet» fra Kina.

I Storbritannia, den tidligere kolonimakten i Hong Kong, rapporterte BBC i sin artikkel, «Valg i Hong Kong: Anti-Kina aktivister vil få seter i LegCo,» at:

En ny generasjon av anti-Kina-aktivister har vunnet plass i Hong Kong sin lovgivende forsamling (LegCo), i følge foreløpige resultater.

Blant dem er Nathan Law, en av de unge lederne av de pro-demokratiske massedemonstrasjonene i 2014, som nå er på vei til å vinne et mandat.

Det er den første smaken av reell politisk makt for de unge protestlederne.

Men pro-Beijing politikere vil fortsatt ha et flertall av setene, delvis på grunn av valgsystemet.

Hva BBC beleilig utelater er at mens pro-Beijing politikere kommer til å beholde et flertall av setene «delvis på grunn av valgsystemet,» har anti-Beijing politikerne gjort sine framganger nesten utelukkende på grunn av amerikansk finansiering og støtte. Dette inkluderer Nathan Law selv, klar til å ta et distriktsmandat, som blir overøst med utmerkelser av fra det amerikanske utenriksdepartementet for sin rolle i de USA-støttede protester i 2014.

Ironisk nok, i et forsøk på å legge ytterligere tyngde til disse mindre valgframgangene, hyllet BBC det de kalte en «rekordstor valgdeltakelse» på 58%, mens BBC reportere bare forrige måned at en 60% valgdeltakelse for Thailands folkeavstemning om grunnlov «undergraver legitimiteten av resultatet.» Den eneste forskjellen er at framgangene i Hong Kong favorisert vestlige interesser, mens framgangene gjort i Thailand favoriserte det thailandske folket på bekostning av vestlige interesser.

BBCs politisk motiverte skjeve dekning er lett forklart som hvis man skreller bort lagene av retorikk og de utenlandske nettverkene som skapte og for tiden støtter Hong Kong angivelige «uavhengighets»-bevegelse, blir avslørt.

Hong Kong sin «uavhengighet,» laget i og for Washington

BBC og andre vestlige medieorganisasjoner skildrer de siste valgene som en videreføring av den såkalte Paraplyrevolusjonen. De har delvis rett.

Hva de utelater, er at protestene i 2014 ble organisert og utført av amerikansk-finansierte opposisjonsgrupper, som representerer en lite mindretall av befolkningen i Hong Kong, og ble til slutt fjernet fra gatene da befolkningen selv mistet tålmodigheten over den forstyrrende adferden til protestene.

I måneder før protestene i 2014, var to av bevegelsens ledere bokstavelig talt i Washington DC for å be utenriksdepartementet for støtte i forkant av de planlagte protestene. Det amerikanske utenriksdepartementets egen National Endowment for Democracy (NED), innrømmet i en uttalelse med tittelen «NED og støtte for demokrati i Hong Kong,» at:

Den 2. april 2014, modererte Greve et panel i regi av NED med de prominente demokratiske talsmennene Martin Lee og Anson Chan. En full video av denne hendelsen er tilgjengelig på nettet. Dette var en av mange møter Lee og Chan planla under sin tur til USA i løpet av våren 2014 for å diskutere Hong Kongs fremtid.

Og mens NED forsøkte å nekte for at Lee og Chan organiserte og ledet protestene, var de bokstavelig talt i gatene daglig, på podier og i møter med resten av bevegelsens toppledelse.

Etter at protestene tok slutt, inviterte NEDs datterselskap Freedom House, Martin Lee til et arrangement med tittelen «Tre helter fra Hong Kong», som også inkluderte protestlederne Joshua Wong og Benny Tai. Lee gikk på scenen med en paraply i hånden som rekvisitt, så og si en innrømmelse av sin lederrolle i protestene og bekreftelse på at NEDs tidligere uttalelse var forsettlig falsk.

NED nektet også å ha gitt støtte til bevegelsen, til tross for at hvert medlem av bevegelsen toppledelse ble dokumentert sponset av NED og dets ulike datterselskaper, inkludert Freedom House og National Democratic Institute (NDI).

Mot slutten av 2014, begynte vestlige medier å delvis innrømme at USA faktisk finansierte deler av bevegelsens ledelse. Dan Steinbock i en artikkel i South China Morning Post, oppsummerte de ulike bekreftet anklagene og konkluderte, «kanskje anklager om utenlandsk innblanding er ikke helt ubegrunnet.»

Påstander om at Hong Kongs «anti-Kina aktivister» representerer «demokrati» eller «lokalstyre,» stemmer ikke, når de representerer utenlandske interesser, ikke de av Hong Kongs innbyggere, og heller ikke henter deres støtte «lokalt».

Det er også spesielt ironisk at denne typen av politisk opposisjon hevder å ville etablere «uavhengighet» når den i realiteten forsøker å bringe Hong Kong tilbake til det anglo-amerikanske hegemoniet. Dette er spesielt tydelig med tanke på stadig gjentatte anmodningen fra slike grupper om «Ett land, to systemer»; kravet de britiske kolonistene selv forlagte som en betingelse for å gi tilbake de beslaglagte territoriene til kineserne.

Nathan Law -USAs, ikke Hong Kongs kandidat

BBC har særlig nevnt om Nathan Law, leder av Demosisto, et politisk parti som stammer fra den USA-finansierte «Paraplyrevolusjonen.» Ifølge BBC, var han forventet å vinne et distriktsmandat, men hva BBC unngår å nevne, er hans bånd til USAs utenriksdepartement og den alvorlige interessekonflikten dette utgjør hvis man vurderer hans mulige rolle i Hong Kongs styre.

Det amerikanske utenriksdepartementets NED sitt nettsted «World Movement for Democracy» , skrev angående prisen gitt til Nathan Lee:

Paraplybevegelsens modige krav høsten 2014 for en fri og rettferdig valgprosess for å velge byens ledere, brakt tusenvis i gatene for å demonstrere fredelig. Bildene fra disse protestene har motivert kinesiske demokratiforkjempere på fastlandet, og resultert i solidaritet mellom langvarige forkjempere for demokrati i Hong Kong og en ny generasjon av Hong Kongs ungdom som ønsker å forbedre sin by. Demokratibevegelsen i Hong Kong vil møte ytterligere hindringer i årene som kommer, og deres idealisme og tapperhet må støttes mens de arbeider for demokratisk representasjon i Hong Kong.

Nathan Lee selv tok bilder med NED formann Carl Gershman, tilsynelatende ubekymret over de enorme interessekonfliktene i slike kompromitterende forbindelser.

BBCs dekning av Hong Kongs siste parlamentsvalget forsøker å spinne innhugget gjort av utenlandske interesser som at «lokalstyre» og «demokrati» hadde slår rot i den tidligere britiske koloniområdet. Mens BBC henspiller på Beijings innflytelse i hindre ytterligere framganger av opposisjonen, utelater BBC forsettlig de utenlandske interessene som sponser opposisjonen. Dette er en systemisk og tilsiktet skjevhet i BBCs rapportering. En slik skjevhet er gjentatt av Reuters, CNN, AP og AFP i tillegg (og derfra får norske media sin informasjon o.a.)

Demokrati, i teorien, er ment å være et uttrykk for folket. Hong Kong er en del av Kina, og dermed burde de som deltar i den politiske prosessen representere kinesiske interesser. Et opposisjonsparti som tilbringer sin tid i Washington DC og opprettholder sitt voksende nettverk ved hjelp av utenlandske penger, representerer ikke kinesere i en bredere forstand, og absolutt ikke Hong Kong og dens innbyggere mer lokalt.

Utenlandske interesser som arbeider gjennom samarbeidspartnere ligner mer et diktatur fra utlandet, enn noe som lignet et «demokrati», selv om slike diktatur pynter seg med valg og gatedemonstrasjoner.

At alle lederne, er knyttet til utenlandske interesser, før, under og etter «Paraplyrevolusjonen», undergraver fullstendig fortellingen om at de representerer «demokrati» i stedet for utenlandske interesser som åpenbart styrer (så vel som belønner) dem for hvert steg på veien.


 

http://journal-neo.org/2016/09/07/hong-kongs-localists-made-in-washington/

Reklamer