«Barn kommer til å sitte i kalde klasserom»

Det internasjonale pengefondet sin sjokkterapi krever nye sosiale kutt i Ukraina. Samtidig bruker sentralmakten så mye penger den kan på våpen og borgerkrig. I tillegg til kuttene nevnt i artikkelen under, er et annet problem at den fysiske infrastrukuren er totalt nedslitt. I fjor ble Ukraina reddet av en mild vinter; men det er galskap å planlegge for alltid milde vintre.

ukraine_cold_2014_10_07.jpg
Enter a caption

Av Olga Samofalova

Ukraina fortsetter langs sin europeiske rute. Befolkningen i landet har allerede erfart fordelene med europeiske tariffer på gass, strøm og vann: nå har turen kommet til sykehus, skoler og barnehager. Neste år kommer de til å bli oppmuntret til å lære det vestlige systemet for finansiering – å betale for bruk av tjenestene selv. Dette er på ordre fra Det internasjonale pengefondet, og konsekvensene vil være på svært stor skala.

Fra 2017, har Ukraina har vedtatt å nekte utbetaling fra statsbudsjettet av strøm og gassregninger, til sykehus, skoler og barnehager. Pengene vil kun bli tildelt for lønninger av leger og lærere.

«For en mer effektiv forvaltning av medisinske- og utdannings-institusjoner når det gjelder strøm og gass for felleseie, vil disse kostnadene i 2017 bli sendt videre, til egenfinansiering av disse institusjonene», har det ukrainske finansdepartementet uttalt.

Hvem skal betale for gass og strøm for slike viktige samfunnsinstitusjoner? Sentralmakten har skiftet dette ansvaret til lokalbudsjettene, og hvis de ikke kan takle oppgaven, da er det to alternativer: varme, lys og vann vil bli betalt fra lommene til foreldre og pasienter – enten det, eller så vil skoler og sykehus bare bli stengt.

I regionene er de overbevist om at de lokale budsjettene ikke vil være i stand til å takle en slik byrde, og at de rett og slett ikke kan kutte ytterligere. Slike tiltak vil føre til katastrofale konsekvenser – en reduksjon i antall skoler og sykehus og kvaliteten på helsetjenester og utdanning.

«Tilgangen på leger er allerede lav. Hvorfor redusere dem videre? Dersom vi tidligere hadde 60 senger per 10.000 innbyggere, er det nå bare 31. Hva er det å spare på? Vi begynner allerede å bli fri for leger. Hvorfor trenger vi redusere dem ytterligere? På en lønn på 2000 UAH (600 kroner), løper de allerede bort. Vi vil ikke overleve», fortalte Oleg Ivashchenko, overlege på sykehuset i Volnyansk-distriktet, til journalister fra Kiev-avisen Vesti.

«Dette er ikke bare sjokkterapi: de bringer oss til våre knær. Barn vil bli sittende i kalde klasserom; sykehusene har ikke nok penger til hverken lys eller varme. Jeg vet ikke hvordan vi skal komme gjennom vinteren med slike planer. Kanskje vi bare må sende barna hjem. Men hva de skal gjøre med barnehagene?» Dette fortalte en regional tjenestemann på betingelse av anonymitet til denne publikasjonen …

… Hvorfor har den ukrainske regjeringen bestemt seg for å flytte ansvaret for forsyning av varme og lys i viktige samfunnstjenester til lokale budsjetter? Fordi Det internasjonale pengefondet ønsker dette.

«Dette er en rent europeisk tilnærming, og dette spørsmålet ble reist for lenge siden», fortalte Alexander Okhrimenko, administrerende direktør i Det ukrainske analysesenteret i Kiev til vår avis, Vzglyad.

«Da en avtale først ble avtalt med IMF, viste det seg at vi har feil system for budsjettering. I Europa og USA, er skoler og sykehus betalt via lokale budsjett, mens vi bruker å finansiere dette over statsbudsjettet. Ifølge Memorandumet [med IMF], har Ukraina forpliktet seg til å gjennomføre reformer og budsjettere midler til skoler, sykehus og barnehager gjennom lokale budsjetter.»

… En annen grunn til at IMF har gitt Ukraina en slik oppgave: fondet har besluttet at Ukraina har for mange sykehus, skoler og barnehager i forhold til folketallet. «Dette er en metode for økonomisk tvang for å redusere antall skoler og sykehus. Og jeg tror at alt dette vil skje. Hvis det var to sykehusene i byen, skal det nå bare være ett. Pluss at det blir stadig hevdet at det er nødvendig å redusere antall skoler i distriktene. Det er for få barn, så vi trenger bare en skolekrets og sender alle barna fra hele distriktet til en skole», sier Alexander Okhrimenko.

Men ukrainske økonomer generelt er ganske enige om behovet for å stenge noen skoler og sykehus. «Hvis vi skal bygge et Europa her, må vi leve som europeere: vi har fått nok av almisser. Medisin må betales for: Utdanning skal bare være for smarte mennesker. Og for de som ikke ønsker å trekke sin egen vekt, er det nok av jobber rundt for dem uten kvalifikasjoner og der 8 års utdanning er tilstrekkelig «, sier Okhrimenko.


http://www.vz.ru/economy/2016/9/8/831409.html

Reklamer

2 kommentarer

  1. Denne reduksjonen av f eks antall sykehus minner strkt om hva norske politikere er «pålagt» her til lands. Lurix hadde i dag en reportasje om farlige atomanlegg uten å nevne Ukraina. Norge skulle fortsette å «samarbeide» med russerne på Kola , men hva med lutfattige Ukrainas femten nedslitte reaktorer?

    Liker

Kommentarer er stengt.