Da FBI knuste den amerikanske venstresiden

For seksti år siden, startet FBI COINTELPRO. Programmets målsetning  var enkelt: å ødelegge venstresiden.

avenge-fred.jpg
Protester etter politidrapet på Fred Hampton, 1970

av Branko Marcetic

Ideen om en tyrannisk regjering som i hemmelighet konspirerer mot amerikanske borgere, er en populær og langvarig oppfatning av mange helt til høyre i amerikansk politikk. Scenariet har mange varianter, men grunnleggende er at politikere, truet av en potensielt opprørsk befolkning, spionerer og avlytter dem, arbeider for å undergrave dem og gjør seg klar for den dagen da de vil ta bort frihetene deres.

Men dette scenariet er ikke bare en paranoid fantasi drømt opp i de dypeste avkrokene av høyresiden – dette er relativt nylig historie. Men i stedet for at målet var bevæpnede «uavhengige borgere» og patriotgrupper med konfødererte flagg, rettet amerikanske myndigheter i stor grad siktet mot deler av venstresiden, med omfattende overvåking, forstyrrelse, «nøytralisering», og til slutt ødeleggelse.

Dette var COINTELPRO-programmet, der den første operasjonen ble startet av FBI for seksti år siden denne måneden.

COINTELPRO, en forkortelse for «Counter Intelligence Program,» var navnet gitt til en rekke tiltak startet av byrået mellom 1956 og 1971, med sikte på å undergrave og utrydde grupper, bevegelser og enkeltpersoner – der nesten alle var en del av venstresiden – FBI anså som en trussel mot nasjonal sikkerhet og sosial orden.

Innen FBI formelt avslutter programmet, hadde det med hell revet i stykker mange av disse venstreorienterte gruppene og bevegelsene. Underveis, ødela byrået omdømmet, og i noen tilfeller livet, til mange.

Historien om COINTELPRO viser hvor langt en nominelt demokratisk stat kan gå for å knuse venstreorienterte bevegelser den ser på som truende – og hva slags respons vi kan forvente som svar på en forsterket bevegelse i det tjueførste århundre.

Opprinnelse i hysteri

COINTELPRO hadde sin opprinnelse i den antikommunistiske fanatismen på midten av det tjuende århundre. Da COINTELPRO begynte i 1956, var det antikommunistiske hysteriet på sitt sterkeste. FBI, som mange offentlige etater, begynte å se en sovjetisk hand bak hver protestbevegelse, hver handling av motstand.

Denne følelsen av beleiring bare økte ettersom årene gikk. På 1960- og 1970-tallet, ga motstanden mot Vietnamkrigen, segregering og andre urettferdigheter, næring til en rekke ulike protestbevegelser, som begynte å utfordre det mange vanlige amerikanere – og deres myndigheter – betraktet som de grunnleggende prinsippene av deres livsførsel.

FBI kom raskt til å anse innbyggerne som ble med disse bevegelsene som fiender, som måtte i det skjulte bekjempes og elimineres.

Church-komiteen var en kongresskomité som ble nedsatt for å analysere når amerikansk politi og etterretningsorganisasjoner hadde gått for langt over de foregående tiårene. Den sa at det som fulgte var «en hemmelig krig mot de borgere det anså som trusler mot den etablerte orden.»

Selv om FBI ble ledet av den beryktet paranoide J. Edgar Hoover, var dette ikke bare hans favorisert prosjekt. Tjenestemenn på de høyeste nivåene av staten var klar over COINTELPRO og godkjente at det fortsatte. Hele FBI stupte med hodet først inn i prosjektet.

Som Clarence Kelley, Hoovers etterfølger, fortalte kongressen i 1971, som følge av den offentlig avsløringen av programmet: «For FBI å ha gjort mindre under omstendighetene, ville ha vært en fornektelse av vårt ansvar overfor det amerikanske folk.»

Han fortsatte:

. . .situasjoner har hent i fortiden, og vil oppstå i fremtiden, hvor staten godt kan forventes å avvike fra sin tradisjonelle rolle. . . og ta de bekreftende skrittene som er nødvendige for å møte en overhengende fare mot menneskers liv eller eiendom.

Hva var de truslene som plaget FBI i løpet av disse årene? Byrået gjennomføre vellykkede angrep mot rasistiske hatgrupper som Ku Klux Klan (men bare etter at president Lyndon Johnson krevde at de gjorde det, og aldri med den iver som den forfulgte venstreorienterte).

Men mesteparten av byråets innsats ble viet til å «forstyrre» og «nøytralisere», for å bruke byråets egen språkbruk, lovlydige grupper på hele venstresiden. Dette betydde først og fremst kommunistpartiet i USA, det første målet for COINTELPRO i 1956, samt Socialist Workers Party (SWP).

Dette omfattet også den puertoricanske uavhengighetsbevegelsen, American Indian Movement, og hva byrået kalt «militante svarte nasjonalistiske grupper,» et misvisende navn der det plasserte grupper så forskjellige som Nation of Islam, Black Panthers, Southern Christian Leadership Conference (SCLC) og Martin Luther King, og Congress of Racial Equality (CORE).

Sammen med disse, var en av de store målene for byrået på denne tiden var ‘den nye venstresiden’. Byrået mente medlemmene ble «sterkere og frekkere i sine forsøk på å ødelegge det amerikanske samfunnet», og trengte å bli «ødelagt eller nøytralisert fra innsiden.»

Mye av sitt raseri var rettet mot Studenter for et demokratisk samfunn, den største studentgruppen i landet, som organiserte rundt problemstillinger som motstanden mot Vietnamkrigen og rasisme. I byråets vurdering, jobbet de «hele tiden for å fremme målene og målsetningene til kommunistpartiet i hele nasjonen.»

Ikke overraskende, i FBIs forsøk på å knuse alle former for innenlands dissens, kom det også til å ta sikte på grupper og enkeltpersoner som ikke var forbundet med noen av disse bevegelsene, hverken institusjonelt eller ideologisk.

Krigen kommer hjem

COINTELPRO var et produkt av den kalde krigen på flere måter enn én. Som Church-komiteens sluttrapport påpekte, hadde COINTELPRO sine røtter «i byråets jurisdiksjon til å undersøke fiendtlig utenlandsk etterretningsvirksomhet på amerikansk jord.»

Akkurat som militært utstyr og teknologi i dag rutinemessig brukes mot amerikanske borgere, brukte FBI krigstaktikker det hadde brukt mot Sovjetunionen på innenlandske grupper.

Som William C. Sullivan, tidligere assisterende direktør i FBI, sier:

[De samme metodene ble] hentet hjem mot enhver organisasjon som var målrettet. Vi skilte ikke. Dette er en grov, tøff bransje.

De aller mest brukte metodene i COINTELPRO-operasjoner, var bruken av telefonavlytting, anonyme brev, informanter og andre former for påskudd til, i Spesialenhetens egne ord, «å fostre fraksjonsmakeri» og skape mistenksomhet mellom grupper, bringe individer «i vanry for den amerikanske offentligheten» og skape «forstyrrelser og uenighet» blant slike grupper og bevegelser, for å ødelegge venstresiden, eller i det minste gjøre den uskadelig.

Å skape interne stridigheter var nøkkelen til byråets suksess. Som et memo fra 1956 om kommunistpartiet forklarte, trakassering fra utsiden «kan bare tjene til å bringe de ulike grupperingene sammen», mens hvis man «tvinger fram og oppmuntrer den interne kampen som raser i dag» ville hjelpe å ødelegge organisasjonen, og samtidig unngå at det ser ut som statlig innblanding.

For å gjøre dette, brukte FBI en rekke metoder. Ofte ville betalte informanter infiltrere en gruppe og bringe opp «kontroversielle saker» eller høyne «bitre debatter» for å skape konflikt. Andre ganger, plantet byrået forfalskete bevis som antydet at en bestemt person var informant for CIA, og fremmet mistenksomhet.

Slik var tilfelle med leder i kommunistpartiet, som senere ble utvist fra partiet, samt Stokely Carmichael, som ble utvist fra en studentkomiteen SNCC og fordømt av Black Panthers ikke lenge etter at han forsøkte å bringe de to gruppene sammen.

Siden byrået mente den nye venstresiden var immun ovenfor skam og latterliggjøring, trodde det at å lage falske anklager om at medlemmer var statlige informanter. var «det eneste som kunne gi disse individene bekymring.»

Anonyme brev var et fast innslag i COINTELPRO. Enkeltpersoner ville åpne sin post og finne brev som syntes å være skrevet av alt fra medlemmer av allierte organisasjoner og bevegelser til kolleger og rivaler, som vanligvis inneholdt villedende informasjon ment å skape eller forverre intern strid. Dette var byråets foretrukne metode for å øke splittelsen mellom rivaliserende fraksjoner av Black Panthers, for eksempel, så vel som å skape inntrykk av at Black Panthers var anti-semittisk.

Sendingen av brevene høres kanskje ikke spesielt skummelt ut, men praksisen hadde en isende effekt. I et memo fra 1964, feiret FBI at sin kampanje av anonyme brev mot den puertoricanske frigjøringsbevegelsen hadde bidratt til et hjerteinfarkt his en av dens ledere.

«Det er klart . . . at vår anonyme brev har alvorlig forstyrret rekkene i den [puertoricanske uavhengighetsbevegelsen]og skapt et klima av mistillit og uenighet som det vil ta dem en god stund å komme seg fra ,» stod det å lese i memoet.

FBI brukte også brevene i et forsøk på å egge fram mord. I 1969, sendte byrået et anonymt brev til lederen av Blackstone Rangers, en gategjeng i Chicago, som da var alliert med Black Panthers. Brevet inneholdt påstander om at Black Panthers leder Fred Hampton hadde bestilt et leiemord ham.

I et notat, håpet en FBI-tjenestemann at brevet ville «forstyrre BPP [Black Panthers] eller føre til represalier mot dets lederskap,» der han erkjente at «voldelige typer aktivitet – skyting og lignende – [er dagligdags kost]» for gategjengen.

Samme år, feiret byrået sine prestasjoner i sin COINTELPRO mot Black Panthers: «skyting, vold og en høy grad av uro fortsetter å råde i ghetto-området sørøst i San Diego. . . en betydelig mengde av uroen er direkte knyttet til dette programmet. «

FBI forsøkte selv (uten hell) å begå mord via stedfortreder gjennom «Operasjon Hoodwink», der FBI brukte anonyme brev til å sette La Cosa Nostra – mafiaen – mot kommunistpartiet.

Spesialenhetens andre hovedverktøy for å «nøytralisere» det som oppfattes som trusler, gravde opp skadelig eller pinlig informasjon om sine mål. Bekymret av den «økende dristigheten» til den puertoricanske uavhengighetsbevegelsen, publisiteten gitt til puertorikanernes sak av Fidel Castro, og det «uunngåelige kommunistiske og/eller sovjetiske forsøket på å sette USA i en pinlig situasjon» i spørsmålet, begynte FBI å undersøke bevegelsens ledere.

«Vi må ha informasjon om deres svakheter, moral, rulleblad, ektefeller, barn, familieliv, utdanning og personlige aktiviteter,» står det å lese i et memo.

For å få slik informasjon, brukte ikke FBI spissfindighet. Mellom 1960 og 1966, gjennomførte FBI mer enn nitti innbrudd i kontorene til Socialist Workers Party. De fotografere over åtte tusen sider av personlige filer som brev og finansielle papirer. Slike innbrudd var standard framgangsmåte mot dusinvis grupper på den nye venstresiden.

Byrået var mer enn fornøyd med å ganske enkelt finne opp tvilsomme historier for å sverte sine mål.

I 1962, ble det plantet fem nyhetshistorier om SCLC (Martin Luther King) sine kommunistiske forbindelser. Dette var desinformasjon; det samme var nyhetsartikler og ledere som spredde sladder om lederne i den puertoricanske uavhengighetsbevegelsen, deres sexliv og økonomi.

I St. Louis, ble en falsk undergrunnsavis laget og distribuert, som spredte historier om utroskap hos lokale svarte ledere og aktivister og sendte brev som spredde lignende sladder om pastor Charles Koen sitt sexliv, en langvarig SNCC aktivist.

Spesielt skammelig var episoden involverte skuespillerinnen Jean Seberg, som donerte penger til Black Panthers. I tillegg til telefonavlytting og spaning, bestemte FBI seg for å ødelegge hennes rykte ved å spre sladder, at hennes ufødte barn stammet fra en romanse med et medlem av Black Panthers. LA Times og Newsweek publiserte begge denne oppdiktede historien.

jean seberg.jpg
Jean Seberg

Da Seberg lese det, forsøkte hun selvmord, noe som resulterte i at barnet var dødfødt. Ifølge hennes partner, forsøkte hun selvmord hvert år nær årsdagen for barnets død, før hun til slutt lykkes den 30. august 1979.

Som i Seberg tilfelle, medvirket media til FBIs virksomhet. Mye som etterretningsoffiserer i dag som utnytter anonymiteten gitt til dem av journalister til å lage en rekke påstander som går uimotsagt, stolte FBI regelmessig på vennlige aviser og publikasjoner for å spre disse løgnene.

I ett tilfelle, hjalp byrået å utvikle en dokumentar om den svarte frigjøringsbevegelsen og den nye venstresiden i Miami-området. FBI skrøt senere om hvordan TV-stasjon hadde, på egen hånd, filmet og redigert intervjuobjektene for å skildre dem på den minst flatterende måten mulig.

Ikke overraskende, oppfanget COINTELPRO også personer som var langt fra de radikalerne som byrået var besatt av.

I løpet av 1960-tallet, tok FBI sikte på hele Det unitariske kirkesamfunnet Cleveland, fordi noen av medlemmene hadde bedt om avskaffelsen av Un-American Activities Committee (HUAC). Byrået prøvde å blokkere valgkampanjen til bystyret for en advokat som hadde forsvart anklagete kommunister i retten, og forsøkte et raid på en innsamling til det Demokratiske partiet, fordi to av de demokratiske kandidatene som var til stede hadde vært i involvert i antikrigs- og anti-HUAC aktiviteter.

Til tider kunne FBI sine handlinger være utrolig smålige. Da Sovjetunionen ga en flokk hester til lederen av CPUSA, fikk FBI en veterinær i hemmelighet til å sterilisere dem. De undersøkte en jente som hadde ringt den lokale ungdomsgrenen av SWP for å få informasjon om et sosialt studieprosjekt. Byrået sørget for at en speidertropp mistet sitt løyve etter at speiderlederen, (kona hans var medlem av SWP), sa han trodde speiderne var en bedre måte å påvirke unge sinn på enn å bli med i SWP.

Av og til brukte byråets metoder med en merkelighet som skiller seg ut blant de mer uhyggelige metodene. I 1968, etter å ha hørt at fremveksten av den nye venstresiden hadde skapt «en lengten etter magi,» utviklet byrået en plan for å trakassere ledere ved å sende dem anonyme meldinger med symboler som kunne tolkes som å ha «en mystisk, uhyggelig betydning,» som skorpioner, kobraer, og biller. I et annet tilfelle, foreslo FBI å bruke en stinkbombe for å stenge produksjonsanlegget til Black Panthers avis.

Forebygging av et amerikansk «Mau Mau»

Av alle FBIs COINTELPRO-operasjoner, var ingen var så ondsinnete som de som utførte mot ulike borgerrettsorganisasjoner.

Av alle bevegelser av denne perioden, betraktet FBI borgerrettsbevegelser som den største trusselen av alle. Ifølge en internt FBI-dokument skrevet i 1963, var borgerrettsprotester en trussel mot den «etablerte orden», og Martin Luther King Jr en farlig radikaler som måtte stoppes.

Ikke lenge etter Kings tale «Jeg har en drøm», skrev FBI-direktørens assistent: «Vi må nå utpeke [King], hvis vi ikke har gjort det før, som den farligste svarte i denne nasjonens fremtid. . . det kan være urealistisk å begrense [våre handlinger mot King] til strengt lovlige bevis som ville holde i retten eller foran Kongresskomiteer.»

cointelpro-KingCommunistHighlander-782355-300x258.jpg
Typisk COINTELPRO-artikkel i media

FBI fulgte opp med et program for avlytting, trakassering fra skattemyndigheten, og propaganda mot King, som kulminerte i produksjonen av en samlekassett av de mest fordømmende hemmelige opptakene av King, inkludert hans sidesprang.

To dager etter å ha blitt kunngjort som vinneren av Nobels fredspris, sendte byrået båndet til King sammen med et brev skrevet fra synspunktet til et svart medlem av borgerrettsbevegelsen, og kalte ham et «skittent, unormalt dyr» som deltok i «seksuelle orgier», og truer med å offentliggjøre båndet hvis han ikke begikk selvmord.

På slutten av 1960-tallet, med framveksten av flere militante ledere som Malcolm X og grupper som Black Panthers, ble byrået enda mer bekymret. Et memo fra 1968 antydet hva som sto på spill, som FBI så dem.

«En effektiv koalisjon av svarte nasjonalistiske grupper» – som ved FBIs definisjon, inkluderte nesten alle borgerrettorganisasjoner – «kan være det første skrittet mot en ekte ‘Mau Mau’ i Amerika, begynnelsen på en ekte svart revolusjon,» sto det å lese, med henvisning til det antikoloniale opprøret i britisk Kenya i 1950.

Det samme memoet bemerket at en av målene i COINTELPRO mot slike grupper var å «hindre fremveksten av en ‘Messias’ som kunne forene, og gi styrke, til den militante svarte nasjonalistbevegelsen.»

Malcom X kunne ha vært en, bemerket memoet, hadde han ikke blitt myrdet (noe FBI privat tok æren for, etter å ha forverret en fraksjons-splittelsen i Nation of Islam). Det samme kunne Martin Luther King, hvis han «skulle forlate sin antatte ‘lydighet’ til ‘hvite, liberale doktriner’ (ikkevold) og omfavne svart nasjonalisme.»

Ett år senere, raidet politiet i Chicago, leiligheten til Fred Hampton, den 21 år gamle karismatiske lederen av Chicago Black Panthers og drepte ham mens det pågikk. (Dette var den samme Fred Hampton som FBI tidligere hadde forsøkt å få en lokal gjeng til å drepe).

Politiet avfyrte nitti kuler inn i leiligheten ved hjelp av maskinpistoler, hagler, en rifle og en pistol. En senere analyse viste at disse hovedsakelig var rettet mot Hampton seng. Selv om politiet hevdet Pantrene hadde skutt først, viste dette seg senere å være falskt.

FBI spilte en nøkkelrolle i det som i hovedsak var et attentat på en populær, oppadstigende svart leder. Hamptons livvakt, William O’Neal, var en FBI-informant som ga byrået en planløsning over Hamptons leilighet, som deretter sendte det videre til Chicago-politiet.

COINTELPRO mot Black Panthers, en del av FBIs bredere «Racial Intelligence» program, strakte seg over mange år og brukte mange metoder. Gruppen, med sin voksende popularitet og forkjærlighet å bære våpen og kjempe mot politivold, var et spesielt hatobjekt for byrået. Av de 295 COINTELPRO-operasjonene startet mot FBIs brede definisjon av svarte nasjonalistiske grupper, målrettet 233 Pantrene.

bpcb11.gif
Et bilde fra FBIs bisarre fargeleggingsbok, ment å diskreditere Black Panthers.

For eksempel, jobbet byrået for å ødelegge Black Panthers frokostprogram, som ga gratis frokost for skolebarn. FBI produserte en voldelig og rasistisk fargeleggingsbok for barn, som FBI så hevdet ble laget av Black Panthers, som den sendes til bedrifter som donerte mat til programmet. Hensikten var å få dem til å trekke tilbake sin støtte. Det skrev også anonyme brev til kirkene som var lokaler for frokostprogrammet, i håp om å få dem til å trekke tilbake sitt tilbud.

Bortsett fra sine vanlige triks beregnet på å skape mistenksomhet og konflikt i organisasjonen, begynte FBI også et program av grunnløse raid og arrestasjoner av Panther-medlemmer, som ikke bare forstyrret gruppen, men økonomisk lammet den.

Ifølge Panthers sin advokat, brukte partiet mellom 1967 og 1969 godt over 200 000 dollar (rundt 1,3 millioner i dagens penger), kun på kausjon.

FBI var svært vellykket. Ved begynnelsen av 1970-tallet, hadde Black Panthers i realiteten opphørt å eksistere. Den hadde kollapset under vekten av paranoia, interne stridigheter, fengslinger og drap, samt økonomisk press.

Black Panthers var ikke de eneste. CPUSA sitt medlemskap, som hadde en topp på 85.000 i 1942 – godt under de nær-apokalyptiske nivåene FBI framstilte det som, men langt fra ubetydelig – falt til mindre enn 2800 ved slutten av 1960. (Angivelig skal partiet ha hatt flere informanter enn vanlige medlemmer! o.a)

Den nye venstresiden splintret på samme måte under press fra sine egne mange stridigheter. Disse gruppene falt fra hverandre av flere grunner, men FBIs vedvarende kampanje for å ødelegge dem spilte en stor rolle.

En historie av undergraving

Den tradisjonelle tolkningen av COINTELPRO beskriver det som et avvik i historien om FBI og den amerikanske staten. For noen tiår, tenkte man seg, ble de fanget opp i tidens paranoia, og landets øverste politimyndigheter gikk utover loven, og vendte sine formidable krefter og ressurser mot det amerikanske folket.

Dette overser mye av den foregående og påfølgende historien av byrået.

FBIs har hatt denne rollen fra de tidligste dagene, da det undersøkte og arresterte de som da ble sett på som farlige radikalere under første verdenskrig og ‘Den røde panikken‘ 1919-1920. Det har vært en betydelig del av FBIs rolle å fungere som en slags korreksjon mot det byrået anså som farlige politiske ytterpunkt.

Selv etter den første ‘røde panikken’, fortsatte byrået å overvåke og trakassere kommunister, streikende arbeidere, og borgerrettgrupper som NAACP. Som Church-komiteen formulerte det, «COINTELPRO eksisterte i årevis på en ad hoc basis før de formelle programmene ble innført, og mer betydelig, COINTELPRO-lignende aktiviteter fortsetter kanskje i dag under betegnelsen ‘etterforskning’»

Og mens byrået droppet navnet etter 1971, da programmet angivelig ble stengt etter å ha blitt avslørt for offentligheten, fortsatte FBI å engasjere seg i COINTELPRO-lignende aktiviteter lenge etter.

For å få en følelse av hvor lite som har forandret seg, kan man vurdere FBI i dag. Byrået bruker nå en svært stor mengde tid og ressurser på å betale eller på annen måte å bestikke kriminelle til å bli betalte informanter, og bruke dem til å egge og lure unge, fattige, og noen ganger psykisk utviklingshemmede muslimske menn til å utføre terrorangrep de ellers hverken har midlene heller hensikten å begå.

Siden 2014 har minst 88 personer blitt arrestert for å støtte ISIS. Mange av dem hadde liten eller ingen tilknytning til terroristgruppen. Dette teller ikke engang de arresterte for mer generelle terrorismeanklager, typisk i konspirasjoner FBI selv har skapt.

Dette er en videreføring av metoder FBI var pioner av i løpet COINTELPRO-årene, da byrået jevnlig betalte provokatører for å infiltrere studentdemonstranter og oppfordre til vold.

Disse personene vil oppfordre til bombeangrep eller politidrap, gi studentene våpen og ingredienser for eksplosiver, gi dem veiledning og opplæring for å utføre slike handlinger, og til slutt tjene som begrunnelse for raid og arrestasjoner av slike grupper av politiet.

I ett tilfelle, viste en informant som «hele tiden snakket vold og hadde en granat i bilen sin, elevene hvordan de skulle bruke en M-1 rifle og tilbød råd om hvordan man kunne gjennomføre bombinger». Informanten ledet sine tilhengere til å bombe en bygning, noe som avslørte ham etterpå. Han ble frikjent for alle anklager og ble senere en politimann. I et annet tilfelle, var FBI-informanten så oppmuntrende til vold, at gruppen han prøvde å egge, rapporterte ham til det lokale politiet.

Mange slike hendelser fra denne perioden er nesten umulig å skille fra FBIs tvilsomme metoder i dag, hvis du erstatter ordet «student» med «muslim».

Seksti år etter COINTELPRO, er det ikke mye grunn til å tro at FBI ikke bruker en lignende taktikk i dag, spesielt med rapporter om at byrået har fulgt og overvåket Black Lives Matter-demonstranter.

Fremskritt innen teknologi gjør at stater kan kikke inn på vårt privatliv mer enn aldri før. Dette gjør utsiktene til et moderne COINTELPRO ganske skremmende.

Siden en rekke venstreorienterte bevegelser begynner å dukke opp igjen hele USA, er det verdt å tenke på om en økning i sosiale bevegelser også kan se en fullverdig gjenoppliving av en kampanje av skitne triks utført FBI eller en annen offentlig etat. Det kan virke utenkelig. Men igjen, en gang i tiden, var også COINTELPRO det.

https://www.jacobinmag.com/2016/08/fbi-cointelpro-new-left-panthers-muslim-surveillance/

Reklamer

Én kommentar

Kommentarer er stengt.