Russisk meningsmåling om Donetsk

 

WO-AS891_RUSREF_G_20140702181850
Ukrainske flyktninger i Russland

En russisk avis publiserte denne artikkelen, som inneholder resultatene av en vitenskapelig meningsmåling utført av et sosiologisk byrå som heter Det allrussiske senteret for opinionsundersøkelser – eller ВЦИОМ.

Byrået ble opprettet i 1987, er fullt finansiert av den russiske regjeringen, og er den eldste selskapet for opinionsundersøkelser i Russland. Det finnes også andre, privatfinansierte, institutter. Russlands president Vladimir Putin har vist, for eksempel angående problemet Krim, at han tar hensyn til meningsmålinger og legger dem inn i sin beslutningsprosess, spesielt i viktige saker som gjelder krig og fred.

De som skriker høyest for at russiske tropper skal marsjere inn og «redde» folket i Donbass fra den ukrainske hæren (som russiske tropper kunne gjøre ganske lett), må innse at den russiske opinionen ikke støtter en slik handling. Dette betyr ikke nødvendigvis at det ikke bør gjøres – nasjonale ledere er nødt til å gjøre tøffe, noen ganger upopulære, beslutninger. Likevel er det verdt å gjenta at Putin er følsom for den russiske opinionen og tar den med i hans beslutninger, sammen med en rekke andre hensyn.

På deres hjemmeside publiserte ВЦИОМ resultatene av ulike meningsmålinger; i denne siste målingen, gjennomført fra 13. til 14. august blant 1.600 personer fra 130 områder i 46 regioner i 9 føderale områder av Russland, ble folk bedt om å gi sine meninger om situasjonen i Donbass, Ukraina. Resultatene av målingen har en feilmargin på ikke større enn 3,5%.

I meningsmålingen ble russerne spurt flere spørsmål om den ukrainske situasjonen, og her er resultatene:

Bør Russland anerkjenner Folkerepublikken Donetsk (DPR) og Folkerepublikken Lugansk (LPR) som uavhengige stater?

Kun 23% sier ja, dette er en nedgang fra 29% på det samme spørsmålet for ett år siden. 38% sier at Russland bør være nøytral i denne konflikten; Dette er opp fra 28% for ett år siden. Bare 14% mener at DPR og LPR bør bli absorbert inn i Russland. Men et enda mindre antall, 11%, synes at DPR/LPR bør holde seg innenfor Ukraina. 14% hadde ingen mening om saken. Disse svarene utgjør 100%.

På spørsmålet om å gi humanitær bistand til Donbass, er 64% i favør, selv hvis pengene kommer fra det føderale budsjettet. Siden august 2014, har Russland levert mer enn 63.000 tonn humanitær hjelp, som har hjulpet Donbass-regionen i Ukraina å avverge en humanitær katastrofe, forårsaket av det politiske kuppet, den påfølgende borgerkrigen og blokaden.

Målingen viser at russerne er følsomme for temaet ukrainske flyktninger. Når de blir spurt, sier 65% at de er klar over flyktninger i sitt eget område; hvorav 26% sier at det er ganske mange flyktninger fra Ukraina (i sitt område).

Mot slutten av juli, publiserte FN selv noen data om konflikten som raser i det østlige Ukraina. De sier det har vært rundt 9500 dødsfall og over 22.000 sårete. Dette er sannsynligvis en undervurdering.


http://www.vzgliad.ru/news/2016/8/30/829556.html

Reklamer