Obama mot Trump, Putin og Erdogan: Kan kupp overvinne valgte regjeringer?

Har det vært noen lignende hatkampanje mot noen amerikansk presidentkanditat før? Selv Roosevelt og Kennedy (eller Nixon!) opplevde ikke dette enorme hatet under valgkampen fra elitene på begger sider av Atlanterhavet.

clobtru

 

Av James Petras

«Mange av våre samtalepartnere har blitt utrensket eller arrestert».
James Clapper, sjef for amerikansk etterretning om det tyrkiske kuppet (Financial Times 3/8/16)

Introduksjon

-Washington har organisert et systematisk, global, hensynsløs kampanje for å eliminere den republikanske presidentkandidaten Donald Trump fra valgprosessen. Den svært sterke hatet mot Trump, metodene, målet og massemediene ligner autoritære regimer som forbereder seg på å styrte politiske motstandere.

Sammenlign propagandakampanjene før de politiske kuppene i Chile i 1973, Brasil 1964 og Venezuela i 2002. Anti-Trump kreftene omfatter begge politiske partier, en høyesterettsdommer, bankfolk på Wall Street, journalister og redaktører i alle de store mediene, samt ledende folk i det militære og etterretning.

Washingtons tvungne og ulovlige fjerning av Trump er en integrert del av en verdensomspennende kampanje for å styrte ledere og regimer som stiller spørsmål med enkelte deler av den imperialistiske politikken til USA og EU.

Vi vil fortsette med å analysere politikken til denne anti-Trump eliten, hva konfrontasjonen dreier seg om og propagandaen, som alltid er opptakten til de brutale forsøkene på å fjerne motstand i Latin-Amerika, Europa, Midtøsten og Asia.

Kuppet mot Trump

Aldri i amerikansk historie har både en president og en høyesterettsdommer åpent tatt til orde for å styrte en presidentkandidat. Aldri har hele massemedia engasjert i en kontinuerlig, ensidig, propagandakrig for å diskreditere en presidentkandidat ved systematisk å ignorere eller forvrenge de viktigste samfunnsøkonomiske problemstillingene nevnt av opposisjonen.

Oppfordringen til å avsette av en fritt valgt kandidat er ikke noe annet enn et statskupp, hverken eller mindre.

Ledende TV-nettverk og spaltister forlanger at valget skal annulleres, der de følger presidenten og sentrale republikanske og demokratiske ledere i Kongressen og i partiene.

Med andre ord, den politiske eliten avviser åpenlyst demokratiske valgprosesser til fordel for autoritær manipulasjon og bedrag. Den autoritære eliten er avhengig av å forstørrelse tvilsomme personlige synspunkter om lite viktige temaer for å mobilisere støttespillere til kuppet.

De unngår systematisk de svært viktige økonomiske og politiske problemstillingene som kandidat Trump har stilt – og fått folkelig støtte for – som utfordrer den grunnleggende politikken støttet av de to partielitene.

Røttene til kuppet mot Trump

Trump har brakt på bane flere viktige spørsmål som utfordrer den demokratiske og republikanske eliten.

Trump har fått folkelig støtte og vant valg og meningsmålinger ved å:

(1) Avvise frihandelsavtalene som har ført til at store multinasjonale selskaper flyttet til utlandet og sluttet å investere i godt betalte industriarbeidsplasser i USA.

(2) Love store prosjekter for offentlige investeringer, for å gjenoppbygge den amerikanske industriell økonomien, noe som utfordrer finanskapitalens dominerende stilling.

(3) Vært imot gjenopplivingen av en kald krig med Russland og Kina, og i stedet fremmet større økonomisk samarbeid og forhandlinger.

(4) avviser USAs støtte til NATOs militære oppbygging i Europa og intervensjon i Syria, Nord-Afrika og Afghanistan.

(5) satt spørsmålstegn ved import av arbeidsinnvandrere som reduserer jobbmuligheter og lønn for lokale innbyggere.

Anti-Trump eliten unngår systematisk å debattere disse spørsmålene; i stedet forvrenger de innholdet i disse planene.

I stedet for å diskutere de nye arbeidsplassene som vil være resultatet fra å oppheve sanksjonene mot Russland, skriker kuppmakerne «Trump støtter terroristen Putin».

I stedet for å diskutere behovet for å omdirigere investeringer innad for å skape amerikanske arbeidsplasser, framsier anti-Trump juntaen klisjeer som hevder at hans kritikk av globalisering vil «undergrave» den amerikanske økonomien.

For å rakke ned på Trump, tyr Clinton/Obama juntaen til politiske skandaler for dekke opp mengdevis av politiske forbrytelser. For å avlede offentlighetens oppmerksomhet, hevder Clinton-Obama feilaktig at Trump er en «rasist», støttet av David Duke, og en rasistisk forkjemper for «islamofobi». Anti-Trump juntaen skjøv framfor seg de amerikansk-pakistanske foreldrene til en soldat som døde, som ofre for Trumps baksnakking, selv mens de heiet på Hillary Clinton, framdriver av kriger mot muslimske land og ansvarlig for en militær politikk som sendte tusenvis av amerikanske soldater til sin grav.

Obama og Clinton er de imperialistiske rasistene som bombet Libya og Somalia, og drepte, såret og tvang på flukt over 2 millioner afrikanere.

Obama og Clinton er islamofober som bombet og drepte og tvang på flukt fem millioner muslimer i Syria og en million muslimer i Jemen, Afghanistan, Pakistan og Irak.

Med andre ord, er Trumps (feil) politikk for å begrense muslimsk innvandring, en reaksjon på hat og fiendtlighet skapt av Obama og Clintons folkemord på en million muslimer.

Trumps politikk med «Amerika Først», er en avvisning av utenlandske imperialistiske kriger – sju kriger under til Obama-Clinton. Deres militaristiske politikk har kraftig økt budsjettunderskuddet og redusert den amerikanske levestandarden.

Trumps kritikk av kapitalflukt og utflytting av jobber har truet Wall Streets ågervirksomhet verdt milliarder av dollar – den viktigste årsaken bak juntaens (fra begge partiene) forsøk på å styrte Trump og arbeiderklassens støtte til Trump.

Ved ikke å følge den enstemmige støtten til kriger og Wall Street, har Trump skissert en annen type struktur på næringslivet, som er uforenlig med dagens kapitalistiske struktur. Med andre ord, den amerikanske autoritære eliten tolererer ikke de demokratiske spillereglene, selv når opposisjonen godtar det kapitalistiske systemet.

Likeledes, strekker Washingtons søken etter «ene-makt» seg over hele kloden. Kapitalistiske regjeringer som bestemmer seg for å prøve en selvstendig utenrikspolitikk er i trådkorset for statskupp.

Obama-Clinton juntaen løper amok

Washington sitt foreslåtte kupp mot Trump følger den liknende politikken rettet mot politiske ledere i Russland, Tyrkia, Kina, Venezuela, Brasil og Syria.

Russlands president Putin har blitt ustanselig demonisert av amerikansk propagandamedia i nesten et tiår. USA har støttet oligarker og fremmet økonomiske sanksjoner; de finansierte et kupp i Ukraina; utplasserer atomraketter på Russlands grense; og startet et våpenkappløp å undergrave president Putins økonomiske politikk, for å framprovosere et kupp.

Amerikanerne støttet sin stråmann Gulen og hans «usynlige regjering» i det mislykkede kuppet for å styrte president Erdogan, for ikke å ha helhjertet omfavnet hele den amerikanske Midtøsten-politikken.

Likeledes har Obama-Clinton støttet vellykkede kupp i Latin-Amerika. Kupp ble orkestrert i Honduras, Paraguay og mer nylig i Brasil, for å undergrave uavhengige presidenter og sikre nyliberalistiske satellittstater. Washington fortsetter å gjøre sitt beste for å styrte den nasjonal-populistiske regjeringen til president Maduro i Venezuela.

Washington har styrket arbeidet med å undergrave og styrte regjeringen til Kinas president Xi Jinping gjennom flere kombinerte strategier. En militær oppbygging av en luft- og sjø-armada i Sør-Kinahavet og militære baser i Japan, Australia og Filippinene; separatistisk agitasjon i Hong Kong, Taiwan og blant uigurer; frihandelsavtaler mellom USA/Latin-Amerika/Asia som ekskluderer Kina.

Konklusjon

Washington strategi med ulovlige, voldelig kupp for å beholde Imperiets galskap, strekker seg over hele kloden, fra Trump i USA til Putin i Russland, fra Erdogan i Tyrkia til Maduro i Venezuela til Xi Jinping i Kina.

Konflikten er mellom den amerikansk/europeiske imperialismen støttet av sine lokale klienter, mot innfødte regimer forankret i nasjonalistiske allianser.

Kampen er i gang og vedvarende. Den truer med å undergrave den politiske og sosiale veven i USA og EU.

Den øverste prioritet for det amerikanske Imperiet er å undergrave og ødelegge Trump på enhver måte nødvendig. Trump har allerede reist spørsmålet om ‘valgfusk’. Men hvert angrep på Trump i elitemedia synes å legge til og styrke hans folkelige støtte og polariserer velgerne.

Når valget nærmer seg, vil eliten begrense seg til verbalt hysteri, eller vil den gå fra verbale attentat til den «andre typen»?

Obamas globale kuppstrategi viser blandede resultater: de lyktes i Brasil, men ble beseiret i Tyrkia; de tok makten i Ukraina, men ble beseiret i Russland; de fikk propaganda-allierte i Hong Kong og Taiwan, men led alvorlige strategiske økonomiske nederlag i regionen der Kinas asiatiske handelspolitikk ble utvidet.

Når det amerikanske valget nærmer seg, og Obamas arbeid for hans imperialistiske arv kollapser, kan vi forvente større bedrag og manipulasjon og kanskje til og med hyppig bruk av ‘terrorist’-attentater designet av eliten.


James Petras er en Bartle professor (emeritus) i sosiologi ved Binghamton University, New York.

http://www.informationclearinghouse.info/article45277.htm

Reklamer