Kart: United Bases of America

Et fint kart. Men det utrolige med det, er at det på langt nær er komplett. F.eks er ingen forhåndslagre i Norge tegnet inn, og  heller ikke militæranlegg som formelt sett er under vertslandets kontroll, som radaren i Vardø. Sivile anlegg som egentlig er militæranlegg, eller har en dobbel funksjon, er ikke med (Ny-Aalesund). Keflavik på Island er nevnt som nedlagt base, men flyplassen skal brukes som base på nytt.

«Midlertidige» baser er nesten ikke med. Med 4000 baser i hjemlandet, er det totale antallet baser er mer enn 5000. Amerikanske styrker finnes anslagsvis i 130 land, som igjen er et lavt anslag. Og hvordan skal man regne NSA-baser, CIA-baser/amerikanske ambassader, leiesoldater/»moderate opprørere», eller ‘allierte’ styrker under ledelse av amerikanske generaler (Sør-Korea)?

Eller nedlagte baser, som vil forgifte lokalbefolkningen med tungmetaller og kjemikalier i hundrevis av år?
fo1029_usbases9401.gif

Reklamer