Stoltenbergs kronikk i Wall Street Journal: feilinformasjon og frekke løgner

151202-nato-jpo-515a_ef2d4b9474dfff53ed64121a9e7bb361.nbcnews-ux-2880-1000.jpg

 

av Stephen Lendman

Kunnskapsrike lesere av nyheter vet at de amerikansk-ledede vestlige mediene forer oss med løgn, bedrag, feilinformasjon og forråder oss skammelig. De gir oss utelukkende propaganda angående de sakene som betyr mest.

Å gi plass for en kronikk i Wall Street Journal fra NATO-sjef Jens Stoltenberg (plassert i stillingen av USA), er en av mange betydelige fornærmelser ovenfor leserne. Overskriften hans avslørte ham: «NATO bygger muskler for å bekjempe ISIS.»

«Amerika, du er ikke alene i denne kampen,» sa han. «Dine venner og allierte står sammen med deg. Og det samme gjør NATO. Det er derfor jeg vil slutte meg til forsvarsministrene i koalisjonen, i Washington denne uken, når de intensiverer kampen mot ISIS.»

Fakta: Amerika kontrollerer NATO, medlemslandene, og tjenestemenn som Stoltenberg, som brukes som verktøy for å fremme sine imperialistiske mål, og som brukes til å føre krig mot menneskeheten for å oppnå dem.

Fakta: USA skapte ISIS og nesten alle andre betydelige terrorgrupper, som brukes som imperiets fotsoldater for å herje og ødelegge den ene nasjonen etter den andre.

Stoltenberg: «Den globale koalisjonen for å bekjempe ISIS, ledet av USA, og som inkluderer alle NATO-allierte, er godt i gang.»

Fakta: ISIS og likesinnede terroristgrupper eksisterer på grunn av utenlandsk støtte. Uten den ville de visne hen og forsvinne. Russland alene har oppnådd fremgang i kampen mot deres svøpe i Syria – total suksess er uoppnåelig fordi Washington og NATO ønsker krig, ikke fred.

Stoltenberg: NATO søker «stabilitet i Nord-Afrika og Midt-Østen … å hjelpe land i regionen kjempe tilbake mot voldelig ekstremisme.»

Fakta: USA-dominerte NATO skaper ustabilitet, voldelig ekstremisme, kaos og ufattelige menneskelig elendighet uansett hvor alliansen dukker opp.

Stoltenberg: «Som svar på et mer selvhevdende Russland, har NATO har gjennomført den største økningen i sitt kollektive forsvar siden den kalde krigen.»

Fakta: Russland er den største kraften for fred i verden og sikkerhet blant stormaktene. Vladimir Putin er verdens mest fremragende leder.

Såkalt «russisk aggresjon» eller «selvhevdelse», eksisterer ikke. Store løgner, blant mange små, fremmer USAs imperialistiske dagsorden – å bruke NATO som en drapsmaskin, ikke en allianse for fred i verden, stabilitet og sikkerhet.

Utplasseringen av stadig flere USA-ledede NATO-tropper på Russlands grense, risikerer direkte konfrontasjon mellom øst og vest – den skremmende muligheten for en atomkrig .

Den USA-dominerte NATO er problemet, ikke løsningen. Beleilige marionetter som Stoltenberg tjener amerikanske interesser – med fare for å ofre verdensfreden.

 


Stephen Lendman bor i Chicago.

http://sjlendman.blogspot.com/

Reklame

Én kommentar

Kommentarer er stengt.