Vesten mot resten – mediedominans og utnytting

whole-world-healing_walled-world21.jpg

 

Av Jeff J. Brown

Det har vært lærerikt å reise i sommer, og komme seg litt ut av Kina en stund. Noe som var tydelig for meg, da jeg leste nasjonale aviser og internasjonale magasiner på reisen, er at menneskeheten lever i to parallelle verdener, og for det meste, utelukker de hverandre gjensidig. Rod Serling, produsenten av 1950-60 science fiction tv-serien, Twilight Zone, kunne ikke ha skrevet et manuskript som var så utrolig.

På den ene siden, bor de fleste av verdens befolkning bor i Imperiets verden. Deres oppfatninger er formet og manipulert av Vestens eiere – elitene (og deres hær av hjelpere), som utgjør den øverste én tidel av én prosent av den økonomiske og politiske pyramiden. I Imperiets verden, er vår klode framstilt som et svært skremmende sted, fullt av monstre, demoner og deres onde ledere, som alle er fast bestemt på å true den «etablerte orden».

Dette vestlige status quo er avbildet som et skinnende fyrtårn, som ruver over resten av verdens befolkning, og edelt påtvinger sin overlegne historie, sivilisasjon, kultur, godhet, kapitalisme, rettferdighet, rettssikkerhet og sivilsamfunn på den menneskelige rase. Det spissfindige budskapet er at ikke-vestlige mennesker som ikke er rikets lydige tjenere, er av den grunn ahistoriske, usiviliserte, ukultiverte, urettferdige og lovløse villmenn.

Denne rasistiske propagandaen er så hensynsløst gjennomgripende og effektiv, at de fleste av vår klodes ikke-vestlige mennesker lider av forferdelige mindreverdighetskomplekser, og aksepterer deres status som annenrangs borgere i møte med Euranglolands nådeløse dampveivals.

Denne 85% av menneskeheten, for det meste mørkhudet og som overlever fra hånd til munn, er hjernevasket til fatalisme. Det er deres skyld at de bare eier en liten brøkdel av landets rikdom og har liten eller ingen kontroll, og heller ikke midlene til å gjøre noe med det.

De fortsetter å fortelle seg selv, «Hvis bare …», «Når jeg …», «Bortsett fra det faktum at …». De aller fleste av dem ikke engang klar over at de, og deres arv av naturressurser, blir utnyttet av vestlig imperialisme og dens eliter i klientstatene, med sin giftige cocktail av rasisme, kapitalisme, kolonialisme, falske flagg, krig og fascisme.

Selv om de er ofre, hvis det blir snakket om disse komponentene i imperialismen, blir man ofte møtt med vantro eller benekting. Forestillingen om at Vesten er et imperium, og at kolonialisme og fascisme lever og blomstrer i deres land, er rett og slett ikke på radaren. Fascismen ble beseiret i 1945 og kolonialisme var ferdig i 50-60 årene, da alle folk sine land fikk sin «uavhengighet», ikke sant?

Likevel er det helt normalt at Eurangloland har over 1000 militære installasjoner rundt om i verden, og at det fritt kan invadere eller bombe alle land de ønsker, i hemmelighet eller åpent, i Amerika, Afrika, Asia og til og med Europa. Det er helt greit at Israel og NATO begår grusomme krigsforbrytelser og folkemord, uten stans, med total straffefrihet, mens vestlige ikke-statlige organisasjoner, banker, bedrifter og institusjoner, plyndrer disse 85% for deres rettmessige rikdom.

Mentaliteten til de fleste av verdens ikke-vestlige folkeslag er som den til et voldtektsoffer:

Det er min feil, jeg fortjener det. Og jeg innser at jeg burde gjøre det, men det er ikke verdt å prøve å forlange rettferdighet, siden systemet er juks, selv om ved å ikke slåss tilbake, vil denne psykopaten fortsette å voldta andre.

Så er det de landene som lever i virkeligheten av en annen Twilight Zone. De ser verden annerledes, i hvert fall blant sine ledere og de fleste av sine borgere. Jeg kaller denne gruppen «Anti-Vesten». Den inkluderer Russland og dets kollektive sikkerhetsorganisasjon (CSTO), Kina og dets Shanghaigruppe (SCO), Nord-Korea, Iran, Syria, Eritrea og Den bolivarianske alliansen (ALBA) i Sør-Amerika. Det faktum at mange av disse landene er offisielt kommunistiske eller sosialistiske, er megetsigende, ettersom disse politiske systemene er de eneste to som historisk har kjempet i mot vestlig imperialisme og dens ovennevnte cocktail av ødeleggelse og kaos.

serlign
Rod Serling var skaperen, produsenten og hovedmanusforfatter for Twilight Zone. Han var en engasjert venstreorientert aktivist , og led regelmessig under sensur. Han var kraftig mot rasisme, McCarthyisme, Vietnamkrigen, atomvåpen og sensur. Han var en veltalende og kreativ stemme mot det amerikanske imperiet.

Men som vi nylig så i Venezuela, Brasil og Argentina, blant deres politiske partier og eliter, er det en betydelig andel av deres nasjonale befolkning som drikker fra giftbegeret til det vestlige imperiet, og svelger all propagandaen om «fyrtårnet» som et ugjendrivelig evangelium. De kaller seg «frihets-elskende», «kapitalister» og «libertarianere». For kanskje et par ekstra smuler av den koloniale kaken, er de mer enn villige til å forandre sine land til et samfunnsøkonomisk helvete og vestlig klientstater. De fleste tenker ikke engang på det nivået, de ønsker bare å etterligne det superkonsumerende Vesten og leve en mer materialistisk tilværelse.

Ironisk nok, er Vesten rik bare på grunn av sine massive tyverier av disse folkenes rikdom, via sitt koloniale imperium. Disse undergravende ofrene skaper sin egen, perverterte Twilight Zone, som stemmer overens med Eurangloland sin versjon. De blir ofte kalt «femte kolonne», siden de er egoistiske termitter, som er glade for å velte treet av sine lands fellesinteresser, for å få en full mage med cellulose.

Anti-Vesten har sin egen propaganda, media, politiske partier og systemer, som alle kjemper mot den overveldende dominansen til kolonialismen. Mens Vesten betrakter dem som truende monstre, onde demoner, lever Anti-Vesten i sin egen, motsatte virkelighet, der de samarbeider og samkjører, samtidig som de bygger broer, både metaforiske og konkrete, av handel, infrastruktur, forbindelser og transport.

Anti-Vesten lykkes i alle disse kategoriene, unntatt i propaganda og medieavdelingene. Ja, de har RT, Telesur, Press TV og China Daily, men sannheten er at de er som små sultne lopper på halen av en rasende elefantokse. Vestens myke makt og kulturelle overhøyhet, hersker totalt over hele planeten. Millioner av kinesere, russere, iranere og ALBA-borgere følger (fanatisk) vestlige idrettslag, artister, Hollywood, TV, presse, media og mote. I bakgrunnen, undervurderer de ofte den språklige hegemoniet av engelsk, som er det globale språket for imperiet.

De ser ofte ikke sammenhengen mellom landenes kamp for økonomisk og politisk uavhengighet, frihet fra utbytting og aggresjon, med den vestlige myke makten som de ønsker seg. Den er like dødelig som et Stealth-bombefly. Hvorfor? Fordi det er slik den menneskelige hjernen fungerer, og det påfølgende mindreverdighetskomplekset og avmakten som fester seg.

Vestlige regjeringer, etterretningstjenester, bedrifter og media marsjerer i en godt koordinert takt for å overvelde menneskeheten i en tåke av knusende og svært effektiv propaganda. De hjernevasker det store flertallet av verdens borgere i forbrukersamfunnets nihilisme, selvtilfredsstillende nummenhet, apati og hjelpeløshet. Neil Postman skrev sint om dette, i sin klassiske kritikk av vestlig myk makt «Vi morer oss til døde».

Kina og Russland har allerede offisielt inngått partnerskap for å skape en felles media-innsats. Forrige måned, holdt de sin enorme Far Eastern Media Summit i Vladivostok, der de underskrev mange avtaler. Dette var faktisk det tredje toppmøtet. Det første fant sted i 2014. Men dette er ikke nok. Husker du de sultne loppene på halen av den rasende elefantoksen som er det Vestlige Imperiet? Russland og Kina kan holde på sitt mot Vesten i sfærene økonomi, militærvesen, vitenskap og teknologi. Men i form av propaganda og media, er de på det samme, ydmyke nivået som Iran og Venezuela.

Derfor, for å stå i mot Vestens globale propagandakjempe, trenger de å utvide sine mediekonsepter, for å inkludere alle deres allierte i Anti-Vesten. Jeg kan dø av elde når jeg prøver å finne Press TV, Telesur og RT på kabel-TV eller satellitt i Kina, og jeg mistenker at det samme problemet finnes i alle disse landene. Men, jeg kan faen ta få hjernen min lobotomert av en endeløs strøm av Fox News, CNN, MSNBC og BBC, selv i de fjerneste avkroker Latin-Amerika, Afrika og Asia.

Dette må endres. Kinas og Russlands presidenter Xi Jinping og Vladimir Putin kan underskrive alle kommersielle, militære, pedagogiske og videnskapelige avtaler de ønsker, sammen, og sammen med sine anti-vestlige brødre, men over hele verden, er disse suksesshistoriene tungt sensurert og forvrengt bak Den store vestlige brannmuren. SCO, CSTO, ALBA og alle andre land i den alliansefrie bevegelsen (NAM), land med statlige medier, trenger å møtes regelmessig og underskrive massevis av mediesamarbeid, tverrkulturelle avtaler og idrettsavtaler. Like viktig, må de sette dem i verk og promotere livskiten av dem, dag etter dag, år etter år. Ellers vil NBA, Lady Gaga, Batman, Game of Thrones, Time magazine, BBC og Versace fortsette å vinne der det virkelig gjelder, i hodene til verdens folk: med de forestillingene om overlegenhet og underlegenhet som det skaper.

 Twilight Zones on Planet Earth

Reklamer

Én kommentar

Kommentarer er stengt.