Globalisme er imperialisme

Av Jan Hårstad, fra Derimot.no

Aftenposten må utsette krigen mot Russland.

 

Det hyggeligste med folkeavstemningen i England er etter mitt skjønn at Aftenposten må utsette den krigen mot Russland som de startet propagandamessig på forsiden 19 juni 2016.

Situasjonen er veldig enkel: globalisme er ikke noe annet enn et annet ord for det anglo-amerikanske verdensherredømme, dvs finansoligarkiene i London City, New Yorks Wall Street, og Frankfurt må vi også ta med.

All globalistisk elite i hele Europa hadde allerede begynt å innstille seg på å lyde Nato/USA i å avstå minst 2% av nasjonalbudsjettet for at USA skulle få krigen sin mot Russland. Også de norske globalistene syns det var fint at Norge opphørte å forsvare vår sårbare kyst, men bygget en intervensjonsstyrke for Russlandskrigen…..

Les hele kronikken her:

http://www.derimot.no/blog/globalisme-er-imperialisme

 

Reklamer