Vi stormer mot nok en (atom)krig

«Vi» betyr vel i denne sammenhengen hele jordens befolkning. I mellomtiden er det store stridsemnet hvem som får gå på hvilket toalett i en eller annen amerikansk delstat.

or-37334.jpg

 

Av Brian Cloughley

Den 10. mai 2016 navigerte USA nærmere krig. Det var ikke fornøyd med å ha skapt kaos fra Afghanistan til Libya og truet Russland langs sine grenser, Administrasjonen i Washington beordret rakettjageren USS William P Lawrence til å utføre manøvrer innen 12 nautiske mil av Fiery Cross Reef i Sørkinahavet.

Lawrence er bare ett fartøy med atomvåpen som den amerikanske flåten har utplassert i regionen. Som den amerikanske marinens avis Navy Times stolt rapporterte den 4. mars, «Den amerikanske marinen har sendt en liten armada til Sørkinahavet. Hangarskipet John C Stennis, to jagere, to kryssere og flaggskipet til Den syvende flåte [Stillehavsflåten] har seilt inn i de omstridte farvannene de siste dagene … Hangarskipgruppen er den siste fremvisningen av makt i den spente regionen, der USA hevder at Kina er militariserer regionen for å beskytte sine store territoriale krav».

Fiery Cross Reef ligger i Spratlyøyene der utposter er etablert av Brunei (1), Kina (7), Malaysia (5), Filippinene (9), Taiwan (1) og Vietnam (21). Den amerikanske begrunnelsen for sin «siste fremvisning av makt» ble gitt av Pentagon. Talsmannen kunngjorde at USA utførte militære handlinger for å «utfordre overdrevne maritime krav» av Kina, som etablerte en base på Fiery Cross Reef for over 25 år siden.

et møte i FNs Oseanografiske kommisjon, som tilhører FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNICEF) i Paris mars 1987 ble det avtalt at vær-målestasjoner skulle bygges rundt om i verden for å bistå til en global undersøkelse av havene. Kina bygget en på Fiery Cross Reef i 1988, men det var bare mange år senere at USA vedtok i sin militære «omdreining» for å konfrontere Kina i Asia, at Kina ikke burde få lov til å bygge noe i Sørkinahavet.

USA har ingen territorielle rettigheter av noe slag i Sørkinahavet som er 11.000 kilometer fra vestkysten av landet. Det er ingenting i internasjonal lov som rettferdiggjør dets ensidige militære «utfordring» mot Kinas tilstedeværelse.

Pentagon erklærte den 10. mai at Kinas «overdrevne maritime krav er i strid med folkeretten som reflekteres i Havrettskonvensjonen, dvs. at de har til hensikt å begrense navigasjons-rettighetene som USA og alle stater har rett til å utøve».

Havrettskonvensjonen (UNCLOS) er ratifisert av 167 land. Den fastsetter «rettigheter, plikter og jurisdiksjonene til de maritime statene, definerer grensene for et lands sjøterritorium, fastsetter regler for transitt gjennom internasjonale streder, og definerer eksklusive økonomiske soner (EEZ) på en måte som er forenlig med fri ferdsel og overflyging» , og er i det store og det hele en beundringsverdig internasjonal pakt.

Men som med så mange internasjonale avtaler, blant annet Kyotoavtalen om klimaendringer, Den internasjonale straffedomstolen, Konvensjonen for å avskaffe diskriminering av kvinner, og Konvensjonen mot tortur, nekter USA å ratifisere Havrettstraktaten – mens det beordrer alle andre land å rette seg etter den.

Når det gjelder internasjonal lov, nekter Washington å tiltre en pakt som fastsetter retningslinjer for maritim transport, noe som gjør totalt nonsens av amerikanernes forsøk på å begrunne handlingene de hevder er basert på bestemmelsene i Havrettskonvensjonen. Det ville være ekstremt morsomt hvis det ikke var så arrogant uforskammet og potensielt farlig.

pacific_ocean_satellite_image_location_map2

Den 29. mars proklamerte sjefen for den amerikanske generalstaben, general Dunford, at «i Sørkinahavet er kinesisk aktivitet destabiliserende og kan utgjøre en trussel mot kommersielle handelsveier», som er en tåpelig påstand.

Kinas militære tilstedeværelse på sine små bergknauser er minimal – og er heller ment å avskrekke utenlandske militære handlinger enn å true sivile skip. Hvorfor i all verden skulle det være en trussel kommersiell skipsfart? Kinas livline er handel, og de aller fleste av dets råvarer og bearbeidede varer transporteres sjøveien inn og ut av landet. Det ville være galskap for myndighetene i Beijing å engang vurdere å kutte egne handelsforbindelser.

Hvis Kina ønsket å gå inn for aggressiv militær konfrontasjon, på liknende vis som de amerikanske atomvåpen-armadaene (ordene brukt av Navy Times), ville landet ikke ha noen grunn til å bruke noen knauser rundt sine kyster. Det ville gjøre det fra Hainan, hovedbasen til sin sørlige flåten. Hvis det så ønsket, kan det stenge Kinahavet for kommersiell skipsfart, som å slå av en kran – men det ville være kommersielt selvmord.

Så hvorfor er Pentagon så konfronterende? Hvorfor sender militæret rakett-jagere og fly for elektronisk krigføring til områder som ikke har noe å gjøre med USA? Hvorfor bryster de seg med sin militære makt for å true et land som ikke på noen måte truer den amerikanske sikkerheten? Tror Washington at havområdene rundt Sør-Kina bør kalles Det vestamerikanske havet?

Pentagon sin strategi er basert på Washingtons doktrine om «Omdreining til Asia». Den er basert på en militær beleiring av Kina, akkurat som det har blitt gjort av den amerikansk-drevne utvidelsen av NATO for å true Russland i Europa. Som det fremgår av [den statlige radiokanalen] Voice of America, «Washington har flyttet flere soldater og militære ressurser til regionen … Admiral Harry Harris, sjefen for den amerikanske Stillehavsflåten, sa at marinen allerede har brakt sitt nyeste og mest kapable militært utstyr til området, som P-8 overvåking fly, LCV-skip for amfibisk krigføring, ubåter av Virginia-klassen, og nye amfibiske skip som USS America … Disse økte evnene i Sørøst-Asia er supplert med omfattende amerikanske militærbaser og utplasseringer i Guam , Japan og Sør-Korea». (Det er omtrent 800 amerikanske militærbaser og 350.000 uniformert personell i land over hele verden.)

Det er ett problem for Amerika, og det er hvordan Kina vil reagere på Washingtons stadig konfronterende oppførsel. Fordi Kina, som Russland, ikke kommer til å tåle mye mer provokasjon før det reagerer militært, noe som det synes er akkurat hva Washington ønsker skal skje.

USA fosser mot enda en krig – men denne gangen vil det være veldig mye mer alvorlig for verden. USAs neste krig vil ikke resultere i utvidelse av terrornettverk eller være ansvarlig for utallige millioner av desperate flyktninger. Den vil begynne med en forholdsvis lite sammenstøt forårsaket av nærgående konfrontasjoner og provokasjoner fra amerikanske skip og fly. Sannsynligheten er at feilvurderinger fra de bombastiske generalene og admiralene i Pentagon vil føre til at situasjonen fort kommer ut av kontroll , så mye at det vil føre til en atomkrig.

Det er åpenbart at ingen rasjonell person ønsker å bringe sitt land nær denne forferdelige skjebnen. Men er de rasjonelle mennesker?


Fra:

http://www.strategic-culture.org/news/2016/05/19/surging-towards-yet-another-war.html

Reklamer

Én kommentar

Kommentarer er stengt.