EU importerer trevirke fra Tsjernobyl

av Dmytryi Kovalevich

Siden 2014 har vi i Ukraina opplevd en massiv avskoging. Hele skoger og parker har blitt eliminert, som forårsaker lokale miljøkatastrofer. Inntil nå har hugsten for det meste vært ulovlig. Men nå krever EU at Ukraina skal fjerne forbudet mot eksport av tømmer/trevirke som en betingelse for å oppnå den neste hjelpepakken fra EU, (1200 millioner euro) og minner Kiev på om at dette er en betingelse for assosiasjonsavtalen med EU,  melder den ukrainske ministeren for økonomisk utvikling og handel.

For øyeblikket blir selv de forurensede radioaktive skogene i Tsjernobyl-sonen hugget: «Men huggingen i en post-apokalyptisk skog innebærer antageligvis en rekke helsemessige bekymringer. Trær, som mose, absorberer stråling fra undergrunnen. Også, snauhugst gjør at radioaktivt støv flyr i opp luften, og øker erosjonen,» melder New York Times.

For ikke å nevne den vakre fjellkjeden Karpatene, som har blitt forvandlet et ‘ødeland’ over de siste to årene siden Maidan. «Den totale ødeleggelsen av vernet skog i Karpatene har pågått de siste årene,» bemerker Censor Net, som gir fotografiske bevis på miljøødeleggelsen som pågår.

deforestation-ukraine-2.jpg

Som selv UNIAN forteller: «Det pågår en kamp for grenseovergangen Tisa [mot vest], hvor det er en stor flyt av smuglervarer. Gjennom dette tollstedet blir dyrt tømmer eksportert fra Ukraina, som er ulovlig logget i nasjonalparkene over hele Karpatene.» I mellomtiden, til tross for en offisielt forbud mot eksport av tømmer, går dusinvis av tog med ulovlig hugget trevirke daglig over den ukrainske grensen i vest – til EU.

deforestation-of-ukraine.jpg

Så EUs krav om å oppheve forbudet mot eksport av tømmer er bare et krav om å legalisere praksisen med denne rovdriften på naturressurser.

 

fra:

The EU and the Deforestation of Ukraine

Reklamer