NATO og de vanskelige to prosentene

 

i

 

Av Brian Cloughley

Ifølge NATO-erklæringen fra 2014 om konfrontasjon med Russland, er alle medlemslandene forpliktet til å bruke 2 prosent av nasjonalproduktet på militære utgifter. Men som med de fleste NATO-planer og bestrebelser, har denne unnlatt å oppfylle målsetningene.

Etter oppløsningen av Warszawapakten i 1991 sluttet det å finnes noen grunn for organisasjonens videre eksistens. Pakten ble dannet i 1955 som et svar på inkluderingen av et gjenopprustet Vest-Tyskland i den amerikanske NATO-alliansen. NATO  hadde som hovedmål å: «å bilegge enhver mellomfolkelig tvist som de måtte bli innblandet i, ved fredelige midler på en slik måte at mellomfolkelig fred og sikkerhet og rettferd ikke blir satt i fare, og i sine mellomfolkelige forhold å avholde seg fra trussel om eller bruk av makt på noen måte som ikke er i samsvar med formålene for De forente nasjoner.».

Alle tvister mellom den amerikansk/europeiske alliansen og Sovjetunionen hadde faktisk blitt avgjort med fredelige midler. Det hadde vært en diplomatisk tilrettelagt, ikke-voldelig slutt på den kalde krigen, og 1992 hadde vært det ideelle tidspunktet for NATO-medlemmene å begynne å trekke sine raketter,fly og tropper med offensive oppgaver fra hundrevis av baser rundt grensene til det tidligere Sovjetunionen. Politisk, sosialt, militært – og spesielt økonomisk – var oppløsningen av NATO fornuftig. Det var en klønete gruppering, som til tross for all propagandaen, nesten var helt avhengig av USA for offensive evner.

Men ikke noe av dette skjedde, og USA oppmuntret til utvidelse av pakten til å omfatte land så nær Russlands grenser som mulig. Disse landene var ivrige etter å være med i klubben, men deres motvilje mot å betale for den tvilsomme og absolutt dyre privilegiet av NATO-medlemskap fortsetter å være et problem. Som påpekt av den amerikanske presidentkandidaten Donald Trump den 27. april: bortsett fra amerikanerne, «bruker bare 4 av 28 andre medlemsland … det minimum som kreves, 2% av BNP på forsvar» som kreves for medlemskap i NATO, den amerikanske militæralliansen mot Russland.

Og hvorfor skulle de bruke mer? NATO er et kostbart sirkus som ikke oppnår noenting. Den har blitt beseiret i Afghanistan, som nå er i kaos, og blitt ydmyket av den katastrofale resultatet av sin absurde krig mot Libya i 2011, som oppnådde motsatt resultat enn forventet.

De fire landene som hevder å bevilge 2 prosent av sin BNP til militære utgifter inkluderer Hellas, som New York Times rapporterte den 3 mai 2016 «kan misligholde sin gjeld i sommer med mindre den får flere redningspakker» og med et militærbudsjett som har 70 prosent avsatt til lønn og pensjoner; Estland, som har et militærbudsjett på 449 millioner euro (noe som kan betale for fem amerikanske F-35 jagerfly); og Polen, med en «ultra-konservativ … nasjonalistisk regjering», som Financial Times beskrev den, som febrilsk prøver å rettferdiggjøre sin til marsj mot høyre.

Den siste av disse fire rytterne er Storbritannia, som har fiklet med militærbudsjettet for å få svaret som var ønsket av dets transatlantiske herre. Som det fremgår av Storbritannias uavhengige og objektive forskere i Underhuset: «Ifølge tall publisert av NATO den 22. juni 2015, er britene anslått å bruke 2,08% av den beregnede BNP på forsvaret i løpet av 2015/16. Men når man rapporterer dette tallet til NATO, inkluderer Storbritannia flere utgiftsposter som ikke hadde blitt tatt med tidligere år, herunder krigspensjoner, anslag over bidrag til FNs fredsbevarende operasjoner, pensjoner for sivilt personell i forsvarsdepartementet, og mye av ministeriets inntekter på 1.4 milliarder pund… »

Dette er et bondefangeri. Den britiske regjeringens tjenestemenn og deres politiske mestere godkjente et foraktelig bedrag som involverer loslitt bokførings-svindel. De er skamløse, men det er slik de er. Bonus-baronene i Wall Street og City of London ville ha applaudert deres oppfinnsomhet. (Britiske tjenestemenn fikk 23 millioner pund i bonuser i perioden 2014-2015.)

Trump er like hensynsløs som hvilken som helst britisk politiker eller bonusglade tjenestemann. Han er kanskje mer vulgær enn de fleste av dem, men han hadde rett i sine observasjoner om ubrukeligheten av NATO og dens gjerrige medlemmer. Han lovet å «be om et toppmøte med våre NATO-allierte,» hvor «vi ikke bare vil diskutere en rebalansering av finansielle forpliktelser, men ta en ny titt på hvordan vi kan ta i bruk nye strategier for å takle våre felles utfordringer».

Så kom Trumps dødsstøt for ambisjonene til lederne av USA/NATO-alliansen da han sa «vi vil diskutere hvordan vi kan oppgradere NATOs utdaterte mål og struktur – som var vokst ut av den kalde krigen – for å konfrontere våre felles utfordringer, blant annet migrasjon og islamsk terrorisme».

Uttrykket «utdaterte mål og struktur» har ennå ikke skapt et svar fra ledelsen av NATO i Washington eller Brussel, og dette er ikke overraskende, fordi Trump har revet bort den oppdiktede fasaden som skjulte den grunnleggende mangelen på raison d’être for organisasjonens eksistens. Han har vist, som i Hans Chr. Andersens fabel, at keiseren ikke har noen klær på.

Trump innser at Russland ikke har noen grunn som helst til å gå til krig med sine naboer. Han erkjenner at det er problemer – forårsaket av den aggressive utvidelsen av NATOs militære baser helt opp til Russlands grenser – men mener at «å lette spenningene, og forbedre forbindelsene med Russland [uten å gi etter] er mulig, absolutt mulig. Sunn fornuft sier denne syklusen, denne fryktelig syklusen av fiendtlighet vil ta slutt og ideelt sett ta slutt snart. Bra for begge land». Og det ville være økonomisk og sosialt gunstig for Europa og resten av verden.

Men Trump sine motstandere, for eksempel Pentagons viseforsvarsminister, Robert O. Work, er uenig i hans oppsummering. Work ble sitert av Wall Street Journal den 29. april, da han sa at «Russerne har gjennomført mange uventede øvelser rett opp mot grensen, med en masse tropper. Fra vårt perspektiv, kan vi hevde dette er usedvanlig provoserende oppførsel».

Dette er dødsens alvorlig ting – men du er nødt til å le av idioter som Work, som tror (eller kanskje later til å tro), at Russland ikke har noen rett til å gjennomføre militære øvelser innenfor sin suverene territorium, mens USA øker antallet amerikanske tropper i land så nær Russlands grenser som de greier, og utfører bevisst provoserende spionasjeoppdrag langs de samme grensene.

I mens, husker de aller fleste europeiske medlemmene av NATO at det opprinnelige målet for NATO var «å avholde seg fra trussel om eller bruk av makt på noen måte som ikke er i samsvar med formålene for De forente nasjoner,» som er en utmerket grunn for dem å nekte å bruke to prosent av sitt nasjonalprodukt på å støtte Washingtons konfronterende krumspring med Russland, som bare ønsker å øke handelen, samarbeidet, turisme og generell sosial kontakt med sine europeiske naboer.

Krigshisserne i Washington og Brussel grøsser når de hører Trump si at «vi ønsker å bringe fred til verden. Det er for mye ødeleggelse der ute, for mange destruktive våpen», fordi de ikke ønsker fred. Men Europas motvillige NATO-medlemmer synes å være enig med The Donald.


Brian Cloughley tjente i den britiske og australske hæren i Borneo og Vietnam. Han tilbrakte totalt åtte år som nestleder for FNs militære styrke i Kashmir og som australsk forsvarsattaché i Pakistan. Han skriver militærhistorie og kommenterer om internasjonale spørsmål.


Fra:

http://www.strategic-culture.org/news/2016/05/09/nato-reluctant-two-percenters.html

 

 

Reklamer