De sovjetiske krigsfangene – de glemte ofrene i 2. verdenskrig

Prisioneros.jpg

 

Av Jonathan North

Da støvet la seg over hele Europa i løpet av sommeren 1945, og de krigsherjede europeerne begynte den langsomme prosessen med gjenoppbygging, forsøkte ledelsen av Wehrmacht å fremstille seg som usvertet av forbrytelser begått av das Reich. Feltmarskalk Erich von Manstein malte et kunstferdig bilde i hans memoarer, om gulfen som «skilte soldatenes [etiske] standarder og de til vår politiske ledelse.» Han var ikke alene. Mange andre generaler var travelt opptatt med å glatte over de mange tydelige eksemplene på deres egen medvirkning til naziregimet. Samtidig forsøkte de da de ble stilt for retten i Nürnberg å avlede deres egen skyld ved å legge all skylden på Adolf Hitler og hans SS-undersåtter.

Denne kampanjen av selektiv hukommelse ble sterkere da forholdet mellom de tidligere allierte forverret seg, og erfarne offiserer i Wehrmacht ble sett på som en mulig styrke i en eventuell fremtidig krig mellom Vesten og Sovjetunionen. Før 1946 var omme hadde inntrykket av at Wehrmacht hadde kjempet en ridderlig krig, til tross for press ovenfra for å være brutal, blitt akseptert som sannheten av enkelte i Vesten. Selv etter 60 år, er dette inntrykket i stor grad uimotsagt. Mens det er sant at Wehrmacht generelt kjempet innenfor anerkjente regler for krig i Vest-Europa, var konflikten på Østfronten var helt annerledes. I det vidstrakte Sovjetunionen, var Wehrmacht ansvarlig for noen av de verste overgrepene i krigen.

Hitlers krig mot Sovjetunionen smeltet sammen ideologisk aggresjon med rase-ideer og ønsket om kolonier, som førte til en konflikt av uovertruffen brutalitet. Snarere enn å være en uvillig deltaker i denne brutale kampen, var Wehrmacht en lojal og entusiastisk deltager. En av de mest talende eksemplene på dets deltakelse i krigsforbrytelser var dets behandling av sovjetiske krigsfanger. Statistikken viser at av 5,7 millioner sovjetiske soldater tatt til fange mellom 1941 og 1945, døde mer enn 3,5 millioner i fangenskap.

Flere grunner har blitt fremmet av de som forsøker å forklare denne forferdelige statistikken. Den første er at Sovjetunionen ikke hadde underskrevet internasjonale konvensjoner som beskytter krigsfanger, og derfor kunne dens soldater ikke forvente seg noen beskyttelse etter folkeretten. En annen hyppig brukt forklaring, som brukes av Wehrmacht-offiserer som ga vitneutsagn i Nürnberg, tyder på at det tyske militæret rett og slett ble overveldet av antall fanger, og at massedøden var en uheldig, men naturlig konsekvens av mangel på ressurser. Faktorer som vær, kampforholdene på Østfronten, epidemier og problemer med matforsyningen nevnes ofte som andre mulige årsaker.

Nøye gransking viser imidlertid hvor skrøpelig disse argumentene er. Tysklands væpnede styrker var fult involvert i sin rolle som redskap for rikets ekspansjon, og gjennom sine egen bevisste politikk forårsaket de med vilje at millioner av krigsfanger omkom.

Før Operasjon Barbarossa begynte i 1941, bestemte Wehrmacht at sovjetiske fanger tatt til fange i den kommende kampanjen ikke skulle bli beskyttet av internasjonal lovgivning og sedvanerett. Pålegg til underordnede kommandoer suspenderte den tyske militære straffeloven og Haagkonvensjonen, den internasjonale avtalen som styrte behandlingen av fanger. Selv om russerne ikke hadde undertegnet Genèvekonvensjonen om krigsfanger, hadde tyskerne. Artikkel 82 av konvensjonen forpliktet underskriverne å behandle alle fanger, fra alle land, i følge kravene til menneskeheten.

I mars 1941 utstedte Hitler det som har blitt kjent som «kommissærorden», som tydelig forklarte den fremtidige naturen av krigen i Russland. Den kommende konflikten ville være «en krig av ideologier og raseforskjeller, og må utføres med enestående, ubarmhjertig og nådeløs hardhet.» Den instruerte også Hitlers underordnede om å henrette kommissærer og frikjente hans soldater fra mulige fremtidige overgrep. «Enhver tysk soldat som bryter internasjonal lov vil bli benådet,» sa føreren. «Russland tar ikke del i Haag-konvensjonen, og derfor har den ikke noen rettigheter i henhold til den.»

2_mogila_neizvestnogo_soldata.jpg
Den ukjente soldats grav

 

I en påfølgende sammenkomst for å forklare anvendelsen av denne ordren til ledende offiserer, fortalte general Edwin Reinecke, offiseren med ansvar for behandling av krigsfanger, til sitt publikum: «Krigen mellom Tyskland og Russland er ikke en krig mellom to stater eller to hærer, men mellom to ideologier – nemlig den nasjonalsosialistiske og bolsjevikiske ideologi. Den røde armé må betraktes, ikke som en soldat i den forstand av ordet som gjelder for våre vestlige motstandere, men som en ideologisk fiende. Han må regnes som en erkefiende av nasjonalsosialismen og må behandles deretter.» Reinecke fortsatte med kravet om at dette måtte gjøres klart for alle offiserer som deltar i operasjonen, «siden de tilsynelatende fortsatt hadde ideer som tilhørte [stein]alderen og ikke den nasjonalsosialistiske æraen.»

Under ledelse av kommissærordren, skulle alle sovjetiske politiske ledere bli drept umiddelbart etter å ha blitt tatt til fange, og at under ledelse av et spesielt utvelgelseprogram fra SD [Sicherheitsdienst, nazipartiets sikkerhetstjeneste], burde alle de fangene som kunne identifiseres som grundig ‘bolsjevikisert’ eller som aktive representanter for bolsjevikistisk ideologi også bli drept.

Den 8. september 1941, tre måneder etter starten av Operasjon Barbarossa, minnet Reinecke hans underordnede om at «den bolsjevikiske soldaten har mistet ethvert krav om å bli behandlet som en soldat med ære, og i tråd med Geneve-konvensjonen. Admiral Wilhelm Canaris, sjefen for Abwehr (tysk etterretning), protestert mot Reinecke sine påstander, men ble brakt til taushet av feltmarskalk Wilhelm Keitel, som minnet admiralen: Denne kampen har ingenting å gjøre med soldat-ære eller forskriften i Genèvekonvensjonene» . Det er interessant å merke seg at mens Hitlers armeer følte seg fritatt fra de «små detaljene» i folkeretten i løpet av kampanjen, godkjente soldatene fra hans finske, italienske og rumenske allierte jevnlig rettighetene til sovjetiske soldater under deres beskyttelse.

Den andre svake bortforklaringen massedøden av russiske krigsfanger er at forsyningsproblemene var ute av generalenes kontroll. Nok en gang klarer fakta ikke å støtte argumentet. Helt fra begynnelsen, forventet tyske militære planleggerne et stort antall fanger. Fire måneder før åpningen av kampanjen, beregnet Wehrmacht at de ville erobre minst 2 til 3 millioner fanger – 1 million i de første seks ukene.

Den sanne forklaringen på millionene av dødsfall ligger i Wehrmacht sin svært bevisste planlegging av hvordan de skulle behandle sine fanger. Krigen gikk Hitlers vei i 1941, og det syntes liten grunn til å observere skikk og bruk for sivilisert krigføring; snart vil det ikke være noen igjen til å protestere. Snarere, hva som var viktigst var at generalene ønsket å bevise sin verdi ved å vise at de var pålitelige partnere i Hitlers ideologiske krig.

Tradisjonelle normer for oppførsel ble forkastet allerede før kampanjen ble startet. I mars 1941, da Reinecke orienterte offiserene i Wehrmacht, ble planer utarbeidet for hvordan hæren skulle samarbeide med SS-general Reinhard Heidrich og hans Einsatzgruppen -dødsskvadroner – mens tyskerne rykket østover. Selv om det var et produkt av Hitlers skrudde sinn, ble manualen som forklarer hvordan Kommisærorderne skulle bli brukt, utarbeidet av advokater fra Wehrmacht.

pc-150509-immortal-regiment-jsw-03_4dd6a50cf7f3448b58856367221051d8.nbcnews-fp-1200-800.jpg
Minnesmarsj over de falne på 70-årsdagen for slutten på krigen, St.Petersburg

Retningslinjene for soldatenes oppførsel i øst ba om hensynsløs eliminering av aktiv eller passiv motstand. Mens det hadde vært vanlig etter tidligere kampanjer å utstede ordrer som ga tyske soldater fritak fra skyld, hadde Barbarossa-ordren av 13. mai 1941 allerede gitt denne beskyttelsen før kampanjen begynte. Kanskje viktigere, ble tyske soldater informert om denne beskyttelsen, og gikk inn i Russland i den tro at det ikke ville være noen konsekvenser av deres påfølgende handlinger.

Med deres planer for invasjon og behandling av krigsfanger på plass, slapp Wehrmacht løs operasjon Barbarossa den 22. juni. Kampanjens første suksess sjokkerte selv seierherrene. De mekaniserte panserkolonnene rullet frem nesten uten problemer og etterlot titusenvis av tilfangetatte sovjetiske soldater som var raskt og enkelt ble samlet opp av infanteri som fulgte etter.

Grusomheten var tydelig fra begynnelsen. Generalmajor Heinz Hellmich, leder for den 23. infanteridivisjon, beordret at hvite flagg ikke skulle respekteres. «Det skal ikke vises noen nåde!», raste han. En kaptein som het Finselberg, fra divisjonens sjette infanteriregiment fortalte hans tropper å ikke ta noen fanger, siden de var «ubrukelige forbrukere av mat og likevel en rase der utryddelse ville være et skritt i riktig retning.» 3. Panzergruppe fant fangene skyldig i å ha utført ’tiltak mot den tyske Wehrmacht’, og skjøt dem med en gang. Den 29. juni beordret feltmarskalk Günther von Kluge: «kvinner i uniform skal bli skutt».

Senere, da deres overgrep antente en langvarig partisankrig, reagerte tyskerne med å utstede brutale ordrer, som ba om henrettelsen av alt personell fra Den røde armé som var i sivile klær. En ordre til den 56. infanteridivisjon sa: «Soldater i vanlige klær er for det meste gjenkjennelig på deres korte hår; de skal bli skutt etter at de er identifisert som soldater i Den røde armé».

Landbyer ble jevnet med jorden for å ha gitt ly til soldater fra den røde arme, og fanger ble skutt som hevn for partisanangrep, eller for rett og slett å være soldater. En feltrett hadde dømt en major til degradering for å skyte krigsfanger uten noen spesiell årsak. Hitler grep inn og unnskyldte majoren, og sa: «Vi kan ikke klandre livlige menn, så overbevist som de er at det tyske folk er opptatt i en unik kamp på liv og død, hvis de avviser den bolsjevikiske verdensfiende som utenfor menneskeheten.»

Som en refleksjon av den rasistiske karakteren av krigen, ble jødiske fanger ofte holdt tilbake for henrettelse av mobile skvadroner fra SD eller sjefer i Wehrmacht. Soldater fra Sovjetunionens asiatiske republikker ble ofte skutt før de andre, siden de ble løst definert som ‘kommunistiske agitatorer’. Det ble også de sårede. I oktober 1942 blir sårede fanger som var holdt i Stalag 355, skutt i stedet for behandlet. Sytti andre, 18 av dem med amputasjoner, ble skutt i nærheten av landsbyen Khazhyn den 24 desember 1942.

De som var «heldige» nok til å unnslippe vilkårligheten i deres første tid som krigsfanger, ble snart gjetet vestover for å begynne sitt fangenskap. Marsjene var ofte så skrekkelige som selve kampen. Nikolai Obrynba, en lege i en sovjetisk militsbataljon som var reist i all hast da tyskerne presset på mot Moskva, ble tatt til fange i kampene rundt Vitebsk. Han husket den utmattende marsjen til fangenskap:

«Det var den fjerde dagen av vår marsj mot Smolensk. Vi tilbrakte nettene i spesielt lagete inngjerdinger, omgitt av piggtråd og vakttårn med maskingeværskyttere som lyste oss opp med bluss gjennom hele natten. Halen av kolonnen, som strakte seg fra ås til ås, forsvant i horisonten. Når vi stoppet, forble tusenvis av dem som døde av sult og kulde, eller de kollapset under marsjen. De som fortsatt var i live ble avrettet av soldater med maskinpistoler. En vakt ville sparke en fallen fange, og hvis han ikke greide å reise seg i tide, avfyrte de våpenet sitt. Jeg så med gru på hvordan de reduserte friske mennesker til en tilstand av fullstendig hjelpeløshet og død.»

Leonid Volynsky husket også slike skyteepisoder: «En utslitt person ville bli plassert ved siden av veien; eskorten ville nærme seg på hest og bruke ridepisken. Fangen ville fortsette å sitte med hodet ned. Deretter ville eskorten ta en karabin [gevær] fra hans sal eller en pistol fra sitt hylster.»

Senere, da de blir konfrontert med disse grusomhetene, bortforklart general Alfred Jodl fra hærens overkommando (Oberkommando des Heeres, eller OKH), med den svake forklaringen at «fanger som ble skutt ikke var de som ikke ikke kunne gå, men de som ikke ønsket å gå.»

Forståelig nok forskrekket av hva de så, ble sivilbefolkningen urolig og lite samarbeidsvillig. For å motvirke dette, understreket rapport fra OKH fra august 1941, bare tre måneder etter invasjonen hadde begynt, at «makt, brutalitet, plyndring og bedrag bør unngås, for å vinne over befolkningen», og at behandling av krigsfanger var en stor kilde til hat mot tyskerne. Jodl var bekymret for at viljen til troppene vil bli svekket ved en slik snill behandling av fienden, og noterte nøye i margen av rapporten, «Dette er farlige tegn til avskyelig humanisme.»

Bevisst brutalitet og ilmarsjer tynnet rekkene av krigsfanger, men det viste seg å være en utilstrekkelig måte å kvitte tyskerne for deres uønskete byrde. For ytterligere å renske i rekkene, ble rasjoner systematisk holdt tilbake fra fangene. Mat ble øremerket for tysk bruk, og hæren var ment å leve av området, og sende eventuelle overskudd til das Reich. Erobret mat verdt 109 millioner Reichsmark ble sendt til Tyskland fra Russland kun mellom juli og desember 1941. Denne fordelingen av ressurser ble gjort i fullt samarbeid med hæren, som innrømmet i en annen rapport, «derved vil titalls millioner mennesker utvilsomt sulte i hjel».

For eksempel, fanger som marsjerte gjennom bakområdene til Heeresgruppe Mitte [sentralfronten], fikk bare 300 til 700 kalorier per dag. De som forsøkte å supplere dette fråtsingen ved å raske med seg mat fra jorden langs veien, ble umiddelbart skutt. I mange tilfeller ble til og med sivilbefolkningen hindret fra å hjelpe fangene.

Doktor Evgeny Livelisha fra den 44. rifledivisjonen husket: «Den fredelige sivilbefolkningen kom ut for å møte oss, og de prøvde å gi oss vann og brød. Men tyskerne ville ikke tillate oss å nærme oss borgerne, og heller ikke ville de la dem nærmer seg oss. En av fangene gikk fem eller seks meter ut av kolonnen og uten forvarsel ble han drept av en tysk soldat.»

Mens den første suksessen til Barbarossa hadde vært betydelig, mislyktes tyskerne i å overvinne Sovjetunionen før den første snøen falt i november 1941. Det forverrede været gjorde kampoperasjoner vanskelig for de tyske soldatene, som slet med å nå Moskva, og forårsaket at forholdene til fangene ble enda verre.

Da vinterværet gjorde det umulig å flytte fangene langs veien, ble Wehrmacht-direktiver utstedt, der de fleste mennene skulle fraktes med jernbane – men bare i åpne vogner. I desember 1941 omkom mellom 25 og 70 prosent av fangene som ble transportert på denne måten underveis. En fange som heter Gutyrya vil alltid være hjemsøkt av sin reise til Stalag 304.

«Erfaringene i vognene kan knapt beskrives med ord,» husket han. «Sår blødde og gjorde alt svart. Menn døde i hver vogn. De døde av blodtap, stivkrampe, blodforgiftning, eller sult, tørst og kvelning samt annen nød. Denne inhumane ildprøven varte i 10 dager. Reisen tok slutt. Ved middagstid losset de mennene. De døde ble kastet ut på plattformen.»

gggg.jpg

 

Enten det var til fots eller med tog; det endelige målet for de fleste fangene i 1941 var Russenlager, leirer bygget spesielt for å huse russiske fanger, og forvaltet av Wehrmacht. Organisasjons-ordre nummer 37, av 30. april 1941, fastsatte at leirene skulle bestå av piggtrådgjerder og vakttårn. Wehrmacht avviste behovet for sykehus eller kantiner – brent kalk og gryter skulle gis i stedet. Få av leirene hadde brakker av noe slag. Da det kalde været begynte, ble de innsatte tvunget til å grave rom i jorden.

Kommandanten av Stalag 318 bemerket at de han hadde ansvar for «gravde hull i bakken med sine spisekar og bare never», allerede i september 1941. Pavel Atayan var en av dem som tydde til slike improviserte husly. «Du måtte bare selv grave et hull i bakken for å sove i, og vi presset oss inn der, fire om gangen; du måtte lete etter plass til å bøye bena. Vi var veldig kalde. Det var vinter. Hver dag de sendte en hand-vogn å plukke opp de døde».

Men da frosten og snøen kom, var selv disse jordrommene til liten nytte. Mange døde av eksponering for været i dette levende helvete, men flere døde av sult. Politikken til hæren i fronten i Russland, å holde tilbake mat, ble videreført i leirene. Gitt deres regulære plassering burde ha vært i stand til å motta og distribuere det som var nødvendig. Selv om noen fanger utvilsomt var sulten da de ble fanget, fant mesteparten av dødsfallene i 1941 faktisk sted hundrevis av kilometer fra fronten, uker eller måneder etter at de ble tatt til fange. Som administratorer av Russenlager, var det OKH som bestemt hvor store rasjoner som skulle gis eller holdes tilbake.

Mengden, for ikke å si noe om kvaliteten, på maten mottatt av de sovjetiske krigsfanger ble bestemt langt under minstekravet for menneskelig overlevelse. Xavier Dorsch bemerket at i leiren han hjalp å holde vakt over ved Minsk, var «Problemet med å mate fangene var uløselig, de hadde stort sett vært uten næring i seks til åtte dager, og er nesten sinnsforvirret i deres behov for næring.» En annen vakt, Johannes Gutschmidt, fra Dulag 203, skrev i sin dagbok at forholdene i hans leir snart reduserte fangene dyr. «Det var ingenting å spise, ikke engang vann. Mange døde. Til slutt ga de dem tørr makaroni og de kjempet om den.»

Victor Jermolajev var på mottakersiden av en slik storsinnethet. «Etter noen dager begynte de å kaste til oss pakker av semulegryn, dehydrerte semulegryn. De kastet dem til oss … noen greide å fange dem … og andre greide ikke. Vi glefset det i oss som ulver!»

Kommandanten av Stalag 318, oberst Falkenberg, bemerket den 11. september 1941: «Disse forbannete Untermenschen har blitt observert å spise gress, blomster og rå poteter. Når de ikke kan finne noe spiselig i leiren begynner de med kannibalisme.» «Fangene lever i friluft», rapporterte et vitne til forholdene i Karolowka-leiren. «I leiren er sulten er så forferdelig at fra to kilometer unna, kan de bli hørt stønne og rope ‘mat’. De spiser gress. Dusinvis dør av sult»

En ungarsk tankoffiser fortalte: «Jeg våknet opp en morgen og hørt tusenvis av hunder ule i det fjerne. Jeg ringte min [tjener] og spurte: ‘Sándor, hva er all denne stønningen og hylingen?’ Han svarte: ‘Ikke langt herfra er det en stor masse av russiske fanger i friluft. Det må være 80 000 av dem. De jamrer fordi de sulter i hjel.'»

Rasjonene lignet knapt mat i det hele tatt. Fangenes brød var spesielt formulert for russere av den tyske departementet for mat den 24. november 1941. Departementet rådet bakerne at «en nyttig blanding består av 50 prosent rug-kli, 20 prosent [restprodukter] fra sukkerroer, 20 prosent cellulose-mel og 10 prosent mel laget av halm eller blader.» Da de ble gjort oppmerksom på disse forholdene, foreslo Reichsmarschall Hermann Göring og hans stab hjelpsomt at fangene burde få lov til å spise katter. Mat-ministeriet svarte: «Dyr som ikke forbrukes normalt vil aldri monne mye for å tilfredsstille behovet for kjøtt. Rasjoner for russere vil måtte baseres på hestekjøtt og kjøtt stemplet av inspektører som uegnet for menneskelig konsum.»

Gabriel Temkin, tatt til fange i 1942, husket noen av disse måltidene.

«Alt vi fikk å spise var vassen suppe med biter av råttent kjøtt, en diett som bokstavelig talt desimerte oss. Det var kjøtt av døde hester drept og liggende langs veiene siden de tyske luftangrepene den første uken i juli som nå ble vår faste mat. Hestene, med deres svulne mager og åpne sår fulle av hvite mark og andre parasittiske ormer, ble samlet av fangene på tilstøtende veier.»

Ettersom kampanjen fortsatte, ble forholdene i leirene enda verre. Hæren reviderte rasjonene – nedover. Den 13. november 1941, uttalte en kvartermester-general, oberst Eduard Wagner, direkte at syke fanger «bør sulte», og at rasjoner for de gjenværende fangene burde reduseres – like før vinteren satte inn. Selv de som var fullt involvert i naziregimet så, at hadde viljen vært der, kunne fangene ha blitt matet.

Alfred Rosenberg, riksministeren i de østlige territoriene, klaget til feltmarskalk Keitel, «I de fleste tilfeller har leirsjefene forbudt sivilbefolkningen å sette frem mat til for fangene, og de lar dem heller sulte i hjel». Allierte offiserer i krigsfangeleiren Colditz ble hindret fra å dele pakker fra Røde Kors med sovjetiske fanger. I 1940 hadde franske krigsfanger fått lov til å hente forsyninger fra tyske reserver. Ingen slike rettigheter ble innvilget tjenestemenn som forsynte de sovjetiske fangene.

Under slike elendige forhold, begynte sykdommer å herje leirene. Stivkrampe og blodforgiftning, difteri, malaria, pellagra, tuberkulose, lungebetennelse og tyfus desimerte leirene. I Stalag 304, husket fange Gutyrya, at i kjølvannet av sult, «begynte epidemien av tyfus». Han fortsatte: «Opptil 500 mennesker døde av denne sykdommen hver dag. Den døde ble kastet i massegraver, den ene på toppen av den andre. Elendighet, kaldt vær, sult, sykdom, død. Dette var leir 304.»

Dersom spørsmålet hadde vært enkel logistikk, som senere ble hevdet, burde tilbudet om hjelp utenfra vært lett akseptert. Det var ikke tilfelle. En tilbud fra Røde Kors om vaksinasjons-utstyr vinteren 1941, under epidemien, ble avvist av Hitler. Snart begynte Wehrmacht å formulere sitt eget system for å håndtere syke. Mange ble satt i karantene i isolasjons-leirer; andre ble skutt.

I desember 1941, bemerket en leirkommandant at 1000 sårede eller syke fanger hadde blitt brakt til innsamlings-punkter i friluft «hvor de fleste snart omkom av kulden.» I Stalag 324, var det vanlig for syke å bli skutt én gang i uken . En epidemi av dysenteri i Stalag 359B førte til en uhyggelig endelig løsning. Mellom 21 og 28 september 1941, startet politibataljon 306 ‘Operasjon kyllingfarm’, som så omtrent 6000 sovjetiske fanger skutt av tyske tropper – 3261 av dem den første dagen. I den påfølgende rapporten med detaljer om drapene, ble ofrene beskrevet som «verpete egg».

Resultatet av alle disse overgrepene var at den daglige dødeligheten i en gjennomsnittlig leir var fra 80 til 150 menn. I januar 1942 betydde dette et gjennomsnitt på 6000 menn per dag. Mindre enn et år etter starten av Operasjon Barbarossa, i april 1942 var det totalt 309.816 fanger som hadde dødd i leirene, kun i Polen.

En tysk tjenestemann i de okkuperte områdene bemerket kaldt den 19. februar 1942, at av de 3,9 millioner fanger til dette tidspunktet, forble bare 1,1 millioner i leirene. Omtrent 280.000 fanger, hovedsakelig baltere og ukrainere, hadde fått den tvilsomme privilegiet å bli sendt bort fra en nesten sikker død i Russenlager for å starte langsom død som slavearbeidere. Resten hadde bare ganske enkelt omkommet.

Da prosessen med ‘fjerning’ av overflødige fanger gjennom misbruk eller forsømmelse viste seg å være ineffektivt, effektiviserte Wehrmacht sitt system ved å vende seg til ekspertene. Innsatte som ble sendt til München Stalag VIlA for tvangsarbeid, ble inspisert ved ankomst av lokale Gestapo-agenter. Av de 3.778 fangene som kom, ble omtrent 484 funnet å være «uønsket» og umiddelbart sendt til konsentrasjonsleirer og drept.

Mens det er sant at Wehrmacht i dette tilfellet ikke utføre selve henrettelsene, hadde den sluppet fangene fra sin kontroll, plasserte dem på toget som tok dem til Tyskland, og da lastingen var fullført, merket fangenes identitetskort med «overført til Gestapo». De fangene som ble sendt til Stalag VIlA var ikke de eneste som fikk slik behandling. Kun konsentrasjonsleiren Sachsenhausen henrettet 9.090 sovjetiske krigsfanger mellom 31. august og 2. oktober 1941. Auschwitz, Buchenwald, Dachau, Flossenburg, Gross Rosen, Mauthausen og Neuengamme hadde alle fått tilsvarende ‘leveranser’, som de håndterte på en lignende måte.

96487084
Noen av Wehrmacht-offiserene fikk svært høye stillinger etter krigen.

I tillegg til å levere arbeidskraft for Tyskland, var Wehrmacht også ganske fornøyd med å skaffe fanger for medisinsk eksperimentering. I et slikt tilfelle, drepte doktor med navn Berning 12 fanger fra Stalag 310, mens han utførte eksperimenter på deres fordøyelsessystem. I et annet tilfelle, ble fangene skutt med dum-dum kuler slik at effekten av ammunisjonen kunne bli vurdert.

Politikken med bevisst utryddelse saknet fart da forståelsen begynte å synke inn, at kampanjen i Russland ikke ville være en lyn-seier som planlagt. Bare senhøstes 1941, da Tysklands krigsøkonomi begynte å føle belastningen av den nå globale konflikten, ble avgjørelsen tatt for større bruk av krigsfanger. Fra da av ble overlevende sovjetiske fanger brukt som slavearbeid. Mange ble sendt til rikets kullgruver – mellom 1. juli og 10 november 1943, døde 27.638 sovjetiske krigsfanger i kullgruver i Ruhr alene. Andre ble sendt til Krupp, Daimler Benz eller leid ut til utallige mindre bedrifter.

Selv om generalene senere hevdet at de var opptatt med å kjempe krigen, og dermed ikke ansvarlig for hva som skjedde bak fronten, gjenstår det faktum at Wehrmacht beholdt ansvaret for fangene bestemt for tvangsarbeid; de tildele deres rasjoner, fordelte dem til forskjellige industrier, vokter fangekolonnene mens de ledet dem vestover, og vedlikehold de elendige Russenlager. Da fangene til slutt bukket under, var det personell fra Wehrmacht somt registrerte dødsfallene og sørget for begravelse. Dette motbeviser deres senere påstander om at «de ikke visste».Tyske sivile var regelmessig vitne til kolonner av slitne, sultne russiske fanger som ble flyttet over hele landet.

De var ikke de eneste. Etter hvert som flere og flere russere ble sendt vestover, ble de ofte samlet i leirer som var ved siden av fangeleire bygget for fanger fra de andre allierte landene. Piningen av de russiske fangene var blitt så omfattende at amerikanske, britiske og franske krigsfanger ofte kommenterte mishandlingen de var vitne til.

Etter krigen, da den fulle skrekken av hva som hadde skjedd i Hitlers Reich ble kjent, etablerte de allierte kriminelle domstoler for å prøve de verste lovbryterne. Mens SS og andre politi-organisasjoner ble, korrekt, konfrontert med sine forbrytelser, unnslapp Wehrmacht i stor grad en slik gransking. Selv om noen få høytstående generaler ble stilt for retten, inkludert Jodl og Keitel, unnslapp Wehrmacht-personell som aktivt hadde deltatt i de systematiske overgrepene og drapene på sovjetiske krigsfanger.

Faktum er imidlertid at Wehrmacht aktivt bistod i planleggingen og gjennomføringen av krigen. Det er også mulig at hærens fremgangsmåte i krigen inkluderte en krigsfange-system som krenket internasjonale avtaler og regler for krig i dets behandling av sovjetiske fanger. Dette var svært forskjellig fra deres behandling av andre allierte fanger. Sammenlign måten Wehrmacht trygt gjetet 2 millioner franske fanger inn i riket i 1940 med døds-marsjene de russiske fangene måtte utføre mot slutten av 1941.

Wehrmacht aktivt formulerte hvordan de sovjetiske fangene burde fratas beskyttelse av folkeretten, de ga fangene til SD for henrettelser, fastsatte sulte-rasjoner, fratok fanger nødvendig medisinsk hjelp, organiserte et system av leirer som med vilje var primitive, de leide ut fanger til slavearbeid og fratok dem av rettighetene som normalt forbindes med status som krigsfange. Mest fordømmende er at disse overgrepene var et resultat av bevisst planlegging før invasjonen av Russland, og ikke et uheldig resultat av krigens ‘kaos’.

2554-770.jpg

 

Til tross for Wehrmacht sine dårlige forsøk på å skjule sine forbrytelser bak et slør av hemmelighold, var russiske soldater og sivile godt klar over mishandlingen. Slik kunnskap styrket sovjetborgernes vilje til å kjempe videre til det var tyskerne som var på defensiven. Det sikret også at da sovjetiske hæren rykket frem vestover, ville dens vrede være forferdelig.

Det er ikke noen unnskyldning for de forferdelige overgrepene begått av sovjetiske tropper i Tyskland, men Wehrmacht sin behandling av russiske fanger kan tjene som en mulig forklaring på deres oppførsel. Langt mer enn halvparten av de sovjetiske soldatene som ble tatt til fange av tyskerne i løpet av andre verdenskrig døde i fangenskap. Seksti år senere, krever en full regnskapsføring av naziregimet og den brutale krigen på Østfronten at politikere, juridiske myndigheter, historikere og studenter av krigen holder Wehrmacht ansvarlig for dens handlinger og prøve å få rettferdighet for ofrene.


Fra

Soviet Prisoners of War: Forgotten Nazi Victims of World War II