Åpent brev til Leger uten Grenser

Candadiske Rick Sterling skrev et åpent brev til Joanne Liu, president for Leger uten Grenser.
EdwardDarkAleppoHosp_cd276

 

av Rick Sterling

Kjære  Joanne Liu,

Organisasjonen din er vel ansett og innflytelsesrik. Jeg setter pris på at mange gode mennesker arbeider for og støtter Leger Uten Grenser. Men jeg må stille spørsmål om deres uavhengighet og konsekvensene av arbeidet deres i Syria. Jeg tror en objektiv bedømming vil avsløre at mens dere hjelper i enkelte områder, forårsaker dere skade på andre.

Her følger noen spørsmål om denne viktige saken:

1. Som du vet, er Aleppo en stor by, der regjeringsstyrkene holder vestre Aleppo, mens andre deler av byen er dominert av væpnede opposisjonsgrupper, hovedsaklig Nusra/ al Qaida. Omlag 1,5 til 2 millioner mennesker bor i de regjeringskontrollerte områdene, og ca 200.000-250.000 i områdene kontrollert av den væpnete motstanden. Så 80-90% av befolkningen befinner seg i regjeringskontrollerte områder. Dette blir sjelden nevnt, men synes viktig. Gitt dette faktum, er det sant at dere bare gir hjelp og støtte til områder holdt av opposisjonen?

2. Den 21, april kunngjorde «High Negotiations Committee», som er støttet av Vesten og gulfstatene, at den trekker seg fra Genève-forhandlingene. Neste dag, blir hundrevis av granater fra bombekastere og artilleri skutt mot vestre Aleppo fra sonene kontrollert av Nusra og andre terrorgrupper. Disse bombene er store, og såret og drepte ukritisk. Den syriske journalisten Edward Dark bemerket at vestlige medier og grupper som Leger Uten Grenser var tause om dette, selv om sykehus ble truffet, og dusinvis av barn og sivile drept. På twitter rapporterte han dag for dag …..

* «Vestre Aleppo blir rett og slett utslettet av artilleri fra opprørerne. En by med 2 millioner mennesker blir slaktet.»

* «Blodbad og ødeleggelser mens granater fra «moderate opprørere» lander i Vest-Aleppo som regn»

* «Terroropprørernes bomber faller fortsatt som regn på Vest-Aleppo. 15 personer drept i en moské i Bab Faraj etter fredagsbønnen»

* «Dette er sykehuset hvor min sønn ble født. Dabeet Hospital i vestre Aleppo, fullstendig ødelagt av beskytningen fra opprørerne»,

Har Leger Uten Grenser fordømt disse drapene og angrepene på sykehus i det vestlige Aleppo?

3. Den manglende bekymringen om de vilkårlige angrepene og drapene i de regjeringskontrollerte områdene i Aleppo har også blitt fordømt av den syrisk-kanadiske legen Dr. Nabil Antaki. Han har nylig skrevet,

«Når det gjelder de siste hendelsene i Aleppo, erklærer jeg veldig tydelig at mainstream media lyver ved unnlatelse … Alle oss her i Aleppo er frastøtt av deres mangel på upartiskhet og objektivitet. De snakker bare om tap av liv i de østre delene av Aleppo som er helt kontrollert av Al Nusra …. Dette er deres «moderate opprørerne» … Det samme media forblir tause om de daglige tapene og lidelsen som de vestlige delene av Aleppo lever under; et regn av granater fra disse terrorfraksjonene. Disse mediene nevner aldri det kontinuerlige bombardementet og blodbadet vi har vært vitne til i vestlige Aleppo, hvor hver eneste bydel har vært mål. På daglig basis ser vi flere titalls mennesker drept ….. I tre dager nå, har disse mediene fortsatt å anklage «Assad-regimet» for å bombe et sykehus fra Leger Uten Grenser øst for Aleppo, og drept den siste barnelegen i byen . Dette viser at for disse mediene, er den eneste prioriteten denne lommen av byen hvor terrorister har gravd seg fast. De tre fjerdedelene av Aleppo under kontroll av den syriske regjeringen, hvor mange barneleger fortsatt praktiserer, er uten betydning.»

Kjære doktor Liu – vil du møte med doktor Antaki? Kanskje han kan gi deg en omvisning og gi deg bekreftelse på hva han sier. Han er en velkjent og respektert lege i Aleppo, og er som deg en kanadisk statsborger.

4. Det er mange avvik i rapportene om angrepet den 27. april på sykehuset Al Quds. Leger Uten Grenser sin manager for Midtøsten, Pablo Marco, som ble intervjuet neste dag på CNN og PBS Newshour, sa at «det var to tønnebomber som falt nær sykehuset …. så falt den tredje tønnebomben i inngangen til sykehuset». Tønnebomber blir bare brukt av helikoptre. I motsetning til dette sier din pressemelding samme dag at «sykehuset ble ødelagt av minst ett luftangrep som direkte rammet bygningen og redusere det til ruiner.» En rapport fra CBC fortsatte denne versjonen, og hevdet at «sykehuset støttet av Leger Uten Grenser i den nordlige syriske byen Aleppo er nå en ruinhaug. Luftangrep ødela bygningen onsdag.» Fotografier av sykehuset viser at det ikke er en «ruinhaug», og det er uklart hvor stor skaden er. Sandsekkene og den skadet bilen foran antyder at det kan ha vært kamper, men resten er uklart. Hvilken historie er korrekt og nøyaktig?

Antallet omkomne har variert fra de første opptellingen på 14, til senere rapporter om over 50. Hvordan bekreftes disse tallene?

5. Representantene for Leger uten Grenser, Pablo Marco og Muskilda Zancada, foreslår at det var et bevisst og tilsiktet angrep på sykehuset. I et intervju sier Zancada «sykehuset Al Quds har vært i virksomhet i mer enn 4 år, så det var i utgangspunktet umulig at denne informasjonen ikke var kjent … Fakta peker på at dette er et bevisst angrep.» I motsetning til påstanden fra Zancada, har de fleste innbyggerne i Aleppo har aldri hørt om «Al Quds sykehuset». Dette «sykehuset» eksisterte ikke før konflikten og bildet viser en uidentifisert bygård. Er det korrekt å kalle dette anlegget et «sykehus»? Mr. Marco hevdet at personell støttet av Leger Uten Grenser besøkte sykehuset annenhver uke, så det må være mange rapporter, dokumenter og bilder som bekrefter om det var et sykehus med 34 sengeplasser. Ellers, virker det rimelig å si at dette faktisk var en medisinsk klinikk i første etasje i en umerket og i stor grad forlatt bygård.

6. Kan Marco eller Zancada identifisere skaden påført av luftangrepene (eller tønnebomber) på Al Quds sykehuset den 27. april? Det russiske forsvarsdepartementet har publisert et bilde som viser bygningen hadde lignende skader i oktober 2015.

7. Som du vet, regnes Nusra/Al Qaida som terrorister av alle parter, inkludert USA, franske og kanadiske myndigheter. Har Al Quds sykehuset primært eller vesentlig tjent kjempere fra Al Qaida og/eller andre terrorgrupper? Hvis ja, er de som støtter deg klar over at de bistår krigere som fyrer av bomber som angriper vestlige Aleppo, som vist her, og tidligere ødela det en gang høyt verdsatte sykehuset Al Kindi med en stor lastebil-bombe, som vist her? Jeg setter pris på at du har en forpliktelse til den hippokratiske ed, men gitt de omfattende medisinske behovene, hvorfor prioriterer du bistand til Nusra/Al-Qaida?

8. Mange videoer fra sykehuset Al Quds har med medlemmer av ‘de hvite hjelmene’. Er du klar over ‘de hvite hjelmene’ ble etablert av USA og Storbritannia med innledende trening i Tyrkia av en britisk militær entreprenør? Er du klar over at organisasjonen ikke er uavhengig eller nøytral, og direkte har anmodet om vestlig intervensjon i Syria? Opprinnelsen til ‘de hvite hjelmene’ er dokumentert her. Det er en online underskriftskampanje som fordømmer denne smarte men kyniske markedsføringskampanjen her.

9. Kan du at du kan sammenligne videoene som viser angrep på det MSF-støttete sykehuset Al Quds med videoer som viser angrep i vestlige Aleppo? Videoene fra sykehuset Al Quds er her og her med en video her. Angrepene i vestlige Aleppo, inkludert et angrep på sykehuset Al Dabeet er her, her og her. Ser du forskjellen på videoer fra områdene kontrollert av den væpnete motstanden kontra de fra vestlige Aleppo? Noen ser autentiske ut og noen ser ut som de muligens er iscenesatt.

10. Vi vet at mange vestlige land og gulflandene har gitt midler til å hjelpe den væpnede opposisjonen i Syria. For eksempel, i 2012 sa den kanadiske regjeringen at «årsaken til at 2 millioner dollar kanaliseres gjennom ‘Canadian Relief for Syria’ i stedet for FN eller Den internasjonale Røde Kors-komiteen, var fordi det var ment for syriske opposisjonsgrupper, og ikke var humanitær hjelp.« Mottar Leger Uten Grenser direkte eller indirekte tilskudd eller midler fra kanadiske, franske eller amerikanske myndigheter for å tjene syriske opposisjonsgrupper?

11. Det har vært en bølge av mediedekning av Al Quds-sykehuset og dødsfallet til doktor Moaz (noen ganger stavet Ma’as). Noen av rapportene er tydelig ment å få frem tårene og den naturlige sympatien for medmennesker. Dessverre kan propagandister være effektive på dette området når de prøver å manipulere folkemeningen. Det er mange eksempler, der de kuwaitiske babyene og kuvøsene er en av de mest kjente svindlene som lykkes med å skape offentlig støtte for Gulfkrig 1 (i 1990). Både Amnesty International og Røde Halvmåne var (uforvarende) en del av svindelen. .

Mitt poeng er dette: Noen av historiene fra Al Quds er tvilsomme og kan være falske. For eksempel brevet fra en legekollega som sa at Moaz ble publisert av «The Syria Campaign» som er markedsførings-skaperen av ‘de hvite hjelmene’. Brevet er angivelig fra en kollega som kanskje eller kanskje ikke eksisterer. De bruker et falskt navn, og likevel hevder de han «bestyrer barnesykehuset i Aleppo».

Et annet tvilsom stykke «bevis» for dødsfallet til Dr. Moaz er videoen som visstnok ble filmet like før bygningen ble truffet av en rakett eller bombe. Det er merkelig at bygningen ble ødelagt og at overvåkingskameraer (flere av dem) overlevde og var klar for redigering. Er dette ekte eller er det bare nok et eksempel på propaganda på sosiale medier fra de ‘moderate opprørerne’?

12. Partisk mediadekning av Syria tjener til å demonisere Assad-regjeringen og forlenge konflikten. Den har gjort det lettere for utenlandske aggressorer å fortsette finansieringen av stedfortreder-hærer som Nusra/Al Qaida.

Det er fare for en vesentlig større konflikt og blodsutgytelse hvis utenlandske stater eller NATO griper inn direkte. Faktisk øker antallet krav om større aggresjon i kjølvannet av publisiteten rundt angrepet på sykehuset. Er du klar over at utenriksministeren i Saudi-Arabia syntes å true med en opptrapping av konflikten da han sa «Verden vil ikke la dem slippe unna med dette.»?

Kjære doktor Liu, vi er enig med din insistering på at medisinsk personell og lokaler ikke bør bli angrepet. Dette er i tråd med Genèvekonvensjonene om krig. Det finnes andre internasjonale lover, inkludert lover mot aggresjon og retten til selvforsvar. Det er klart at den syriske regjeringen blir angrepet av stedfortreder-hærer finansiert av en koalisjon av utenlandske regjeringer i strid med folkeretten og FN-pakten.

Vil du undersøke om kritikken uttrykt i dette brevet er nøyaktig og iverksette nødvendige tiltak? Det virker som om dagens handlinger og uttalelser fra MSF om Syria er partiske, og effektivt tjener koalisjonen av stater som fører krig mot Syria i strid med folkeretten.

Skjevhet og propaganda opprettholder konflikten og truer med å gjøre det enda verre.

Med vennlig hilsen,

Rick Sterling


Fra:

http://ahtribune.com/world/north-africa-south-west-asia/syria-crisis/874-msf.html

 

Reklamer

Én kommentar

Kommentarer er stengt.