Ni teser om krigen som pågår – fargerevolusjoner

Noen tanker fra en russisk analytiker om fargerevolusjoner og hybrid krigføring.

color

Av Rostislav Ishchenko

Den 27. og 28. april holdt det russiske forsvarsdepartementet en internasjonal konferanse om sikkerhet. Jeg deltok i et panel som diskuterer «fargerevolusjoner».

Den avsatte tiden til talere (5 min) og deltakere i diskusjonen (1 min) var for kort til å presentere hele konseptet med fargerevolusjoner i moderne politikk og deres innvirkning på den generelle og militære sikkerheten til den berørte staten. Derfor vil jeg presentere mine synspunkter i kulepunkter. Jeg skal være kortfattet, fordi man kan skrive en studie i mange bind om «fargerevolusjoner» og hybridkrig generelt, og selv da vil ikke temaet bli grundig dekket.

Første tese. Det faktum at militæret var interessert i dette emnet (faktisk deltok representanter for flere dusin forsvarsdepartementer i ulike land i denne diskusjonen) viser at «fargerevolusjoner» regnes av moderne stater, ikke som en intern trussel (der politiet og etterretningstjenester ville være interessert), men som en ekstern trussel. De har egenskapene til en militær aggresjon, slik at å motvirke dem er jobben for militæret.

Andre tese. Farge-kupp, som er en del av moderne hybrid krigføring, ble skapt fordi en direkte konflikt mellom to atommakter ble umulig på grunn av gjensidig forsikret ødeleggelse (MAD). Ulike scenarier for en begrenset atomkrig eller en militær konflikt mellom supermakter som bare bruker ikke-kjernefysiske våpen ble (og blir) vurdert. Men hvis land har atombomber, er det mulig de blir brukt i en militær konflikt, og generalstaber må ha planer for denne muligheten.

Fargekupp var et svar på denne politiske blindveien. De dukket opp som et resultat av dannelsen av synspunktet, både innenfor siviliserte nasjoner og i internasjonal lov, at krig ikke er et tillatt verktøy for å løse politiske problemer. Selv hvis en stor maktfordel skapes ved en rask seier med minimale tap, ble de materielle og politiske kostnadene høyere enn fordelene med å kontrollere fiendens territorium. Blitzkrieg, enn si en langvarig militær kampanje, ble kostnads-ineffektiv.

Tredje tese. Et farge-kupp blir ikke utført når situasjonen er moden for regimeendring (en klassisk revolusjonær situasjon), men når en ytre kraft er interessert i å oppnå kontroll over staten som er offeret.

Farge-kuppet er umulig uten ytre innblanding. Når mekanismen for fargekupp har blitt startet i et land, betyr dette at dette landet er under angrep av en aggressor.

Identifiseringen av denne aggressor-staten er vanligvis lett. Men å bevise dens aggressive hensikter innenfor reglene i folkeretten er vanligvis umulig, uansett hvor tydelige de er. Aggressoren vil alltid forklare sin innblanding i indre anliggender offer-staten ved hjelp av humanitære unnskyldninger og beskyttelse av menneskerettighetene.

Jeg vil gjerne minne om at i Helsingfors-erklæringen (som nå er reglene for OSSE og FN) kan forsvaret av menneskerettigheter ikke lenger være et utelukkende internt anliggende i hver stat.

Fjerde tese. Likevel må en angriperen legitimere sine handlinger i øynene av det internasjonale samfunnet. Derfor, som en regel, prøver han å få et mandat til å gripe fra FN eller OSSE, eller i det minste, å danne en formell internasjonal koalisjon av flere dusin stater for å maskere sin aggresjon, der de fremstiller den som de tvinger et «diktatorisk regime» til å observere internasjonale normer.

Femte tese. Dette begrenser hva slags stat som kan bruke mekanismen for farge-statskupp. Aggressor-staten må ikke bare en stor militær overlegenhet over offer-staten (dette er ønskelig, men ikke absolutt nødvendig). Det må ha tilstrekkelig politisk og diplomatisk innflytelse til å sikre juridisk skalkeskjul for sin innblanding.

Sjette tese. Som enhver krig eller militær operasjon, blir farge-kuppet nøye planlagt og forberedt. Vanligvis blir flere planer utviklet, avhengig av nivået av motstand i offer-staten.

Det ideelle scenariet innebærer at de nasjonale elitene kapitulerer eller begår forræderi. Det er det billigste alternativet. I dette tilfellet, kan alle ressursene til offer-staten, inkludert det politiske systemet og den administrative strukturen, umiddelbart brukes av aggressoren for sine geopolitiske mål.

Når de nasjonale elitene ikke kapitulerer, brukes metoden «fredelige gateprotester». Den delen av eliten som motsetter seg, blir tvunget til å overføre makten til sine mer føyelige kolleger under press fra gateprotester. De blir i hovedsak gitt et valg mellom frivillig kapitulasjon eller et forsøk på å undertrykke protester, med fare for «utilsiktede» ofre, som gir påskudd til å kalle regimet «undertrykkende og diktatorisk», anklage det for «politivold» og erklære at den har mistet legitimitet.

Hvis denne typen fredelig press ikke virker, skifter de i løpet av uker eller måneder til væpnet opprør. (avhengig av situasjonen og motstanden til regimet i offer-staten). I dette tilfellet er regimet tvunget til å velge mellom kapitulasjon og de uunngåelige tapene i en militær konfrontasjon, noe som vil dreie seg om dusinvis eller hundrevis.

Sammen med å egge «fredelig protester» eller en militær oppstand, organiserer aggressor-staten en politisk og diplomatisk isolasjon av offer-staten.

Hvis det militære opprøret i hovedstaden ikke skjer, eller ikke fører til regimeendring, er neste scenario borgerkrig. I dette tilfellet, erklærer aggressor-statlige myndighetene for illegitime, anerkjenner «motstanden» og gir dem politisk, diplomatisk, økonomisk, og deretter militær støtte.

Til slutt, hvis borgerkrig resulterer i en fastlåst situasjon, eller «motstanden» er i ferd med å tape, er en direkte aggresjon mulig (under humanitære påskudd). Den mykere versjonen av denne, er håndheving av flyforbudssoner og massiv tilførsel av våpen, inkludert tunge våpen, til opprørerne. Den mer brutale versjonen innebærer direkte invasjon av utenlandske soldater, som regel maskert som «frivillige» eller gjennomført av spesialstyrker.

Syvende tese. Som vi ser, til tross for den tilsynelatende fredelige og opplysende karakteren av farge-kupp, er suksessen til syvende og sist garantert av tilstedeværelsen, bak diplomater og journalister, av en militær styrke, som hvis det er nødvendig kan undertrykke motstanden til den nasjonale eliten, selv om denne eliten bestemmer seg for å kjempe til siste slutt.

Denne varianten ble brukt i Irak, Serbia og Libya. Så langt har den mislyktes bare i Syria. Men i Syria var det en ny og viktig komponent. Ressursene, inkludert militære, til en annen supermakt ble brukt til støtte for den legitime regjeringen. Situasjonen endret seg fra farge-kupp til direkte konfrontasjon mellom to supermakter, som i Koreakrigen og Vietnamkrigen.

Dermed ble en nødvendig forutsetning for alle scenarioene i farge-kuppet eliminert: den absolutt politiske, diplomatiske, økonomiske, finansielle og militære overlegenheten av aggressive staten ovenfor offer-staten.

Dette leder oss til åttende tese. Farge-kuppet kan ikke bli stoppet verken av at den nasjonale eliten holde sammen (det ville bare føre til neste steg), eller ved beredskap fra dets militære for å bekjempe det (det vil etterhvert bli utslitt), eller ved effektivt arbeid i nasjonale medier (de vil bli overveldet av de teknologiske mulighetene til aggressoren).

At offer-staten er beredt til å motstå er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig, betingelse for å blokkere mekanismene for fargekuppet.

Bare hvis de legitime myndighetene i offer-landet blir støttet av en annen stormakt i stand til å konfrontere den aggressive makten med like stor makt på ethvert måte og med med ethvert middel, kan stoppe farge-aggresjonen.

Til slutt niende tese og konklusjonen. Dagens fargekupp er lokale operasjoner innenfor den globale konfrontasjon mellom supermaktene. På samme måte som Koreakrigen, Vietnam og de andre krigene mellom 1950-tallet og 1990-tallet ofte bare stedfortrederkriger mellom Sovjetunionen og USA på andres territorium. Moderne fargekupp, siden det er en av form av hybrid krig, er også elementer av konfrontasjon mellom Russland og USA.

Dette er krig. En ny type krig. Ikke krigen som en forlengelse av politikk med andre midler (for å si det med von Clausewitz), men fargeteknologi som en forlengelse av krig med andre midler.

Vi er var med i denne krigen før selv innså vi var i krig. Som ofte skjer med Russland, startet vi med nederlag på 1990-tallet, så kom til fornuft, lærte å kjempe, og har kjempet med suksess de siste to årene.


Fra:

http://thesaker.is/nine-theses-about-the-war-we-are-engaged-in/

Reklamer