Den tyske hæren påtar seg ledelsen av den militære oppbyggingen mot Russland

 

Gelöbnis am Reichstag

 

Av Christoph Vandreier

75 år etter det tyske angrepet på Sovjetunionen den 22.juni 1941, som resulterte i at omtrent [26] millioner sovjetiske borgere døde, planlegger den tyske regjeringen å etablere kommandostrukturer og permanent utstasjonere soldater fra Bundeswehr, den tyske hæren, på Russlands grenser.

Süddeutsche Zeitung rapporterte torsdag at den tyske regjeringen planlegger å utplassere tropper i Litauen. En hel NATO-bataljon kan bli stasjonert i landet under tysk kommando, ifølge rapporten. Lignende initiativ fra militæralliansen er planlagt i andre østeuropeiske medlemsstater.

En talsmann for regjeringen sier til avisen at flere allierte for tiden vurderer «sterkere engasjement som en del av å betrygge de østlige alliansepartnere og kollektivt forsvar.» Denne vurderingen tok hensyn til «de relevante endringene i det europeiske sikkerhetssituasjonen, spesielt sikkerhetsbehovet til Polen og de baltiske statene.»

Ifølge Spiegel Online, har Tysklands forbundskansler Angela Merkel allerede avtalt tysk deltakelse i den planlagte NATO-operasjonen på G5 møtet sist mandag. Før dette, oppfordret USAs president Barack Obama Tyskland og Storbritannia til å øke deres militære engasjement mot Russland.

Spiegel Online rapporterte også at i Polen, de baltiske statene og Romania, ville NATO-bataljoner på opptil 1000 soldater bli utstasjonert. Bundeswehr kan bli involvert, og medvirker med et kompani på 150 til 200 soldater.

Hvis disse planene blir gjennomført, vil permanente kommandostrukturer fra de vestlige NATO-landene bli installert på den russiske grensen for første gang. Så langt har de imperialistiske maktene begrenset seg til midlertidige utplasseringer av soldater til Øst-Europa for å gjennomføre øvelser.

Slike planer vil bryte avtalen mellom NATO og Russland fra 1997, der NATO utelukket stasjonering av «betydelige permanente styrker» i tidligere Warszawapakt-stater. Dette endres ikke av at troppene som er involvert i det foreslåtte tiltaket vil rotere, en spissfindighet åpenbart laget for å slippe å offisielt gå bort fra avtalen.

Den offensive operasjonen skal bli godkjent på den kommende NATO-toppmøtet i Warszawa i juli, ifølge det tyske forsvarsdepartementet. Andre diskusjoner vil bli avholdt om hvordan NATO-styrker kan plasseres mer effektivt mot Russland.

Presidenten i den tyske akademi for sikkerhetspolitikk, Karl-Heinz Kamp (passende navn! o.a.), skrev i et arbeidsnotat for toppmøtet, at møtet måtte lukke «NATOs gjentatte ganger påpekte kompetansehull» i Øst-Europa. Spesielt er det reaksjonstiden til styrkene som må bli forbedret. Den hurtige reaksjonsstyrken bestående av «mindre enn 5000 mann» var «i en alvorlig situasjon der de ikke er likeverdige» til de russiske styrkene.

Stilt overfor en konfrontasjon med Russland, anbefaler Kamp «en ny kjernefysisk strategisk enighet» i alliansen. Mens Russland var svakere når det dreier seg om konvensjonelle våpen, ville det være vanskeligere å avskrekke landet med atomvåpen, «der faren for en rask reaksjon med atomvåpen fra den russiske kommandoen alltid eksisterer»

Det er nødvendig å forlate ideen om en verden fri for kjernefysiske våpen, ifølge Kamp, og i stedet må man investere i amerikanske atombomber beregnet på rask respons, samt å styrke «treningaktiviteter i atomsektoren.»

Bundesakademie für Sicherheitspolitik er direkte underordnet det tyske føderale Sikkerhetsrådet. Hvis Kamp, som akademiets president, krever flere atomvåpen, må dette gjenspeile diskusjoner i de viktigste delene av herskende kretsene i landet. Planene til den tyske regjeringens er forbundet til slike diskusjoner, og representerer en enorm opptrapping i konfrontasjonen med Russland, med uberegnelige konsekvenser.

kampfpanzer
På vei til Litauen

Forslagene er i tråd med krav fremsagt de siste ukene av NATOs neste øverstkommanderende for Europa, Curtis Scaparrotti : «Vi skal møte dem og gjøre det klart hva som er og hva som ikke er akseptabelt,» sa generalen. «Hvis vi har gjort det klart, må vi også å gjennomføre det.»

Disse planene er høydepunktet i en strategi NATO har arbeidet med i noen år. Tyskland og USA spilte en sentral rolle i denne fra begynnelsen. Først støttet de kuppet i Ukraina i 2014, som forsøkte å helt fjerne russisk innflytelse over landet og bringe den under vestlig kontroll.

Samme år ble NATO enig om (på sitt toppmøte i Wales) å danne en ‘svært hurtig reaksjonsstyrke’ (VJTF) på 5000 soldater, som skulle være klar til utplassering mot Russland på kort varsel. Tyskland har til hensikt å skaffe til veie mer enn halvparten av soldatene for enheten. Sammen med den planlagte stasjoneringen av tropper i Øst-Europa, vil 10.000 soldater være forberedt på å gripe inn mot Russland, inkludert cirka 3000 fra Tyskland.

Vestens aggresjon har brakt verden til randen av en tredje verdenskrig. Alvorlige hendelser som kan munne ut i en full konflikt mellom russiske og NATO-styrker, finner allerede sted . Den 12. april, sendte Russland et jagerfly og et helikopter for å avskjære en amerikansk jager som gjennomførte øvelser i Østersjøen i nærheten av Kaliningrad.

På onsdag, startet felles øvelser mellom de estiske væpnede styrkene og amerikanske soldater stasjonert i landet. Blant annet inkluderte de øvelser med «rask mobilisering». NATO og amerikanske militære eksperter har også ankommet i Georgia for å forberede felles øvelser. I dette året som helhet, er 21 øvelser med totalt 5.500 soldater planlagt eller allerede har funnet sted.

Konflikten i Øst-Ukraina, hvor pro-russiske separatister kjemper mot regjeringsstyrker, har blusset opp igjen. På torsdag, rapporterte lederen for observatøroppdraget til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, Ertugrul Apakan, at «det høyeste antall brudd på flere måneder» har funnet sted. Tunge våpen hadde blitt brukt. Scaparrotti krevde tidligere at den ukrainske regjeringen burde bli forsynt med våpen for å støtte den i dens kamp mot separatistene


Fra:

http://www.wsws.org/en/articles/2016/04/30/nato-a30.html

Reklamer