Hong Kong får nytt amerikansk-støttet politisk parti

joshua wong
Joshua Wong – 19 åring får rød løper i Washington

 

Av Tony Cartalucci

Hong Kong så et nytt «politisk parti» bli dannet, ledet av den 19 år gammel studenten Joshua Wong – en ung mann uten erfaring og ingen forklaring på hvem som finansierer ham eller støtter ham politisk. Partiet, som kalles «Demosisto,» ble beskrevet av BBC i sin artikkel, «Studentleder Joshua Wong danner politisk parti i Hong Kong,» som at det krever «selvbestemmelse» for Hong Kong – en ambisjon presset hovedsaklig av amerikanske og britiske interesser, ikke av folk i Hong Kong.

BBC rapportere at:

Wong var en ledende skikkelse i den såkalte ‘Paraply-bevegelsen i 2014’, som tok sikte på å sikre større stemmerett for territoriets innbyggere.
«Aktivisme på gata er ikke nok hvis vi ønsker å kjempe for en bedre fremtid,» fortalte Wong til BBC.

«Vi må gå inn i systemet, skape et politisk parti og forme den politiske dagsorden, for å drive frem vår bevegelse for selvbestemmelse.»
Selv om Wong er for ung til å stille til valg, vil Demosisto fremme kandidater i valget til rådgivende forsamling i september.

BBC utelater tydelig og bevisst åpenbare spørsmål og svar om det nye partiet «Demosisto», slik som hvem som finansierer det, som sponser det, og som virkelig styrer det, da det er åpenbart at 19 år gamle Joshua Wong bare en gallionsfigur ute av stand til å mane frem et politisk parti fra grunnen av i Hong Kong, som ellers er et svært konkurrerende miljø.

Åpen vestlig stedfortreder

Hong Kong, erobret av britene i 1841 og levert tilbake – nølende – til Kina i 1997, lider fortsatt under innflytelsen og ambisjoner både fra London og deres hegemoniske etterfølgere i Washington og på Wall Street. Den siste utslaget av denne innflytelsen og maktambisjonen var bevegelsen «Occupy Central» som dukket opp i 2014 som en gruppe av amerikansk- og britisk-støttete agitatorer med direkte økonomiske og politiske bånd til Vesten.

 

USStooges_Wong_Tai_Lee

 

De utenlandske forbindelsene som styrte protestene ble raskt avslørt, til tross for en enorm mengde propaganda, nektelser og bedrag fra ledelsen av denne utenlandsk-finansierte bevegelsen. I 2014 tiltrakk mobbene fra «Occupy Central» bare et mindretall av Hong Kongs befolkning, før den endelig svant hen, ikke bare i møte med politiets tiltak, men voksende motstand i offentligheten.

Bortsett fra Joshua Wong, har andre ledere av «Occupy Central» som Benny Tai og Martin Lee, åpenbare og direkte bånd til amerikanske myndigheter. Benny Tai sin politiske og faglige aktivitet var nesten helt subsidiert av det amerikanske utenriksdepartementet, og Lee reiste bokstavelig talt til Washington rett i forkant av protestene for å tale for National Endowment for Democracy (NED) for å be om den hjelpen han snart ville motta.

I kjølvannet av protestene, ble Joshua Wong, Benny Tai, og Martin Lee alle invitert til Washington av deres amerikanske sponsorer for å motta en pris fra NED-underavdelingen Freedom House.

Freedom House sin egen hjemmeside hadde en artikkel om hendelsen med tittelen, «Freedom House markerer sitt 75-årsjubileum ved å hedre tre generasjoner av demokratiledere i Hong Kong:. Joshua Wong, Benny Tai og Martin C. M. Lee»

 

Hva er kanskje mest beskrivende for bedraget fremmet av «Occupy Central» bevegelsen og dens amerikanske sponsorer, er det faktum at til tross for at Martin Lee sin reise til Washington før protestene og hans rolle under dem, har han og hans amerikanske sponsorer gjentatte ganger hevdet at han ikke var involvert i «Occupy Central» – bare for å bli anerkjent for sin lederrolle under arrangementet til Freedom House etterpå, i 2015.

Faktisk ga det amerikanske NED selv et motsvar til påstandene om Lee sitt engasjement i protestene, med tittelen, «The National Endowment for Democracy og støtte for demokrati i Hong Kong,» der det fremgår:

Mens Lee og Chan er ledende demokratiske skikkelser i Hong Kong, er de verken ledere eller arrangørene av dagens protester; de får heller ikke pengestøtte av NED.

Men at Freedom House inviterer ham for å anerkjenne hans lederskap under «Occupy Central», der Lee bokstavelig talt hadde med seg en av de symbolske «gule paraplyene» på scenen, de samme paraplyene båret av agitatorene under protestene, grundig motsier NED sine tidligere fornektelser.

Med den bekreftete finansieringen mottatt av Benny Tai fra det amerikanske utenriksdepartementet, Martin Lee sin reise til Washington før protestene for å drive lobbyvirksomhet for å få hjelp, og at alle tre – Tai, Lee, og Joshua Wong – etterpå dro på pilegrimsreise til Washington for å motta sine «priser» for deres deltakelse i utenlandsk-finansierte undergraving, er ideen om at Wong sitt nye parti, «Demosisto,» står for»selvbestemmelse» for Hong Kong, en absolutt absurditet.

Hong Kong sin fremtid, gjennom disse tre mennene og de politiske gruppene de leder, har tydelig blitt bestemt fra utlandet, mer nøyaktig fra Washington, ikke av folk i Hong Kong.

Det synes som om Vestens tilbakeføring av Hong Kong til det kinesiske folk bare ble gjort motvillig, med forsøk siden da for å opprettholde kontroll over territoriet gjennom politiske stedfortredere.

Under arrangementet fra Freedom House, innrømmet alle de tre amerikansk-støttete agitatorene at deres arbeid ikke bare prøver å påvirke Hong Kong, men for å tjene som en måte å overføre deres politiske bevegelse til fastlands-Kina.

I denne videre forstand, betyr dette ikke bare at Vesten prøver å opprettholde kontroll over sine tidligere koloni Hong Kong, men også prøver å utvide denne kontrollen dypere inn i Kina.

Vestlige ambisjoner om å omringe og oppdemme Kina har vært en åpen utenrikspolitikk siden «Pentagon Papers» ble lekket i 1970.

Tatt i betraktning den dype, utenlandske naturen av såkalte opposisjonsbevegelsen i Hong Kong, synes begrepet «selvbestemmelse» å være en parodi, ikke et prinsipp – skjult bak vestlige politiske stedfortredere som Joshua Wong.


 

Fra:

http://landdestroyer.blogspot.no/2016/04/hong-kong-gets-new-us-backed-party.html

Reklamer