Et farlig veiskille: «Dette er ikke en kald krig… ingen vil vinne 3. verdenskrig»

Press TV har intervjuet professor Michel Chossudovsky fra Center for Research on Globalization og forfatter av ‘The Globalization of War, America’s Long War against Humanity’.

f-nato-a-20160208.jpg

Transkripsjon:

Press TV: Etter din mening og gitt dine omfattende undersøkelser av spørsmålet det er snakk om, hva er problemets kjerne?

Chossudovsky: Problemets kjerne er at vi er veldig farlig veiskille når det gjelder strategiske, geopolitiske forhold, og selvfølgelig krigføring, Dette er ikke hva vi kan beskrive som en ny kald krig. fordi den kalde krigen hadde enkelte garantier med hensyn til kjernefysiske våpen.

Det var en dialog, var det fantes konsultasjoner. Hva som har skjedd i de senere årene er et sammenbrudd av kommunikasjonen, øst-vest kommunikasjonen. Dette er kombinert med det vi kan beskrive som globaliseringen av NATO, med andre ord at NATO utvider sitt grep utover den såkalte atlantiske regionen. Organisasjonen har en militær dagsorden som dreier seg om erobring.

Den sier at den er en defensiv avtale, men faktisk er dens handlinger på Russlands grenser av en aggressiv natur, og vi har ulike områder av mulig konfrontasjon som ikke er begrenset til Ukraina.

Vi har nå problemet i Sørøst-Europa med konfrontasjon mellom Armenia og Aserbajdsjan, som også er i Russlands nærområde, vi har spørsmålet om sanksjoner, vi har også spørsmålet om sjøleier – konfrontasjonen mellom USA og Kina i Sørkinahavet, med tanke på at Kina og Russland er allierte i Shanghaigruppen [Shanghai Cooperation Organization]. Vi har også situasjonen i Midtøsten, spesielt i Irak og Syria som i praksis er en skyggekrig mellom Russland og NATO.

Og … angående krigen mot terrorisme, vet vi at krigen mot terrorisme er falsk, og at den eneste effektive styrken som kjemper terroristene faktisk er de syriske regjeringsstyrkene sammen med deres støtte fra Russland, Iran og Hizbollah, og at USA og dets allierte, som inkluderer NATO, gir skjult støtte til terrororganisasjoner. Faktisk har NATO helt fra starten i 2011, i samarbeid med den tyrkiske overkommandoen, vært involvert i rekrutteringen av utenlandske krigere som skulle slutte seg til rekkene til den al- Qaida-tilknyttete opposisjonen i den syriske krigen.

Press TV: Etter din mening, hva er dynamikken bak dette, la oss si, utvidelse av russisk innflytelse i hele regionen, ikke bare i Europa, men også i Midtøsten-regionen som du bare så vidt nevner?

Chossudovsky: Vel, jeg tror absolutt Russland spiller en annen rolle. Først av alt har landet militære kapasiteter som den vestlige militæralliansen må å ta hensyn til, og det er både i form av strategiske og konvensjonelle styrker.

Men jeg tror problemet er at folk som gjør beslutninger, spesielt i det amerikanske statsapparatet og NATO, først av alt har de svært liten forståelse av militære spørsmål, de er sivile, og de er ikke klar over konsekvensene, la oss si av bruken av et taktisk atomvåpen.

90 av disse taktiske atomvåpnene er lagret i Incirlik i Tyrkia, og de er under tyrkisk kommando. De blir betegnet som ufarlig for den omkringliggende sivilbefolkningen i Pentagon-dokumenter, som er helt meningsløst. De har en eksplosiv styrke på mellom en tredjedel og seks ganger Hiroshima-bomben, og så sier Hillary Clinton at atomvåpen er «på bordet».

Når vi har den type diskurs, der folk i svært høye stillinger kommer med denne type uttalelser, som faktisk peker mot et scenario med en tredje verdenskrig, er vi i et meget farlig veikryss, og jeg tror vi må håpe at noen mennesker i det politiske spekteret av vestlige ledere vil begynne å se at å bygge et [godt] forhold til Russland og Kina for å unngå en militær konfrontasjon til slutt er løsningen, fordi en tredje verdenskrig er enden på oss alle. Vi kan ikke gå inn i den debatten, men en tredje verdenskrig er ikke et alternativ, og USA vil ikke vinne tredje verdenskrig. Ingen vil vinne den tredje verdenskrig.


Fra:

http://www.presstv.ir/Detail/2016/04/10/460091/Russia-NATO-relations-Cold-War-Turkey-US-nuclear-weapons/

Reklamer

Én kommentar

Kommentarer er stengt.