Radovan Karadzic og Tony Blair – to krigsforbrytere, forskjellig skjebne

vlcsnap-544246.png

Av Radostina Schivatcheva

40 års fengsel – den strenge, men rettferdige hånden til internasjonal justis har nettopp dømt en krigsforbryter til fengsel. De håpefulle, de som kan tenke at den internasjonale offentligheten endelig vil få være vitne til en passende straff for krigshissere som Tony Blair, tar grundig feil. Blair har lagt Serbia til listen over land han får betalt av for å gi råd, til tross for hans rolle som fremste talsmann for bombingen av Beograd i 1999. Det er Radovan Karadzic, den tidligere lederen av de bosniske serberne, som nettopp har blitt dømt. Har ikke rettferdighet til slutt seiret?

Radovan Karadzic, krigsforbryter. Richard Holbrooke, amerikansk diplomat

Radovan Karadzic, var president i Republika Srpska (den serbiske republikken i dagens moderne Bosnia-Hercegovina) under krigen i Bosnia. I 1996 mistet Karadzic makten og gikk i dekning i 11 år, der han levde i forkledning som en New Age healer. Karadzic ble anklaget av Den internasjonale krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia (ICTY) for personlig ansvar for en rekke krigsforbrytelser begått mot ikke-serbere i hans rolle som øverstkommanderende for de bosnisk-serbiske styrkene og president i det nasjonale sikkerhetsrådet i Republika Srpska.

Karadzic ble til slutt arrestert i Beograd, og deretter overført til Haag i ICTY sin varetekt den 30. juli 2008. Nesten åtte år senere, den 24. mars 2016, ble Karadzic funnet skyldig i 10 av 11 tiltaler, blant annet krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Han ble dømt til 40 års fengsel. Dommen er den lengste som er gitt av ICTY i domstolens historie. Dette er i praksis en livstidsdom.

I løpet av Karadzic tid i skjul, utlovte USAs regjering en belønning på 5 millioner dollar for opplysninger om ham. I Haag hevdet Karadzic stadig vekk i retten at han i 1996, da han ga fra seg makten, ble lovet av Richard Holbrooke, en av USAs mest høytstående diplomater, at han ikke ville bli strafferettslig forfulgt som en del av en større fredsavtale. På ett punkt anket Karadzic til og med til FNs sikkerhetsråd, og hevdet at han hadde vitnemål fra 18 vitner til avtalen.

På den tiden var Holbrooke USAs assisterende utenriksminister for europeiske og canadiske anliggender. Holbrooke, som siden da har spilt en nøkkelrolle i å forhandle frem president Barack Obamas sin planlagte tilbaketrekning fra Afghanistan, har iherdig benektet, også i skriftlig form, en angivelig avtale med Karadzic. Det amerikanske utenriksdepartementet insisterte på at ingen avtale noensinne hadde blitt gjort for å gi Radovan Karadzic immunitet fra rettsforfølgelse. «Verken ambassadør Holbrooke eller noen amerikansk tjenestemann var i stand til å tilby Dr. Karadzic en slik immunitet, og ingen slike tilbud ble fremsatt», står det i en pressemelding fra utenriksdepartementet.

Avtale eller ingen avtale?

Hvem kan tvile på ordet til en høytstående amerikansk diplomat og av det amerikanske utenriksdepartementet? Men, som rapportert av New York Times (NYT), har en historisk studie av de jugoslaviske krigene publisert av Purdue University i Indiana gjort nettopp det. NYT skriver:

Charles W. Ingrao, hovedredaktør for studien, sier at tre høytstående tjenestemenn i utenriksdepartementet, en av dem pensjonert, og flere andre personer med kunnskap om Holbrooke sine aktiviteter, fortalte ham at Holbrooke forsikret Karadzic i juli 1996 at han ikke ville bli forfulgt av den internasjonale krigsforbryterdomstolen i Haag hvis han forlot politikken.

NYT avslører ytterligere detaljer om denne påståtte «avtalen»:

Den tidligere talsmannen fra utenriksdepartementet sa han ble fortalt om tilbudet av folk som var nær teamet til Holbrooke på dette tidspunktet. Kilden sa at Holbrooke personlig og ettertrykkelig fortalte ham om avtalen ved to anledninger. … En av dem sa det slik, «Holbrooke gjorde det rette, og fikk jobben gjort».

Studien har siden da blitt publisert i boken Confronting the Yugoslav Controversies: A Scholars’ Initiative (2012). I boken kan vi lese:

Holbrooke og andre amerikanske tjenestemenn har konsekvent hevdet at det ikke var noen byttehandel; derimot, har Karadzic insistert siden han ble arrestert i juli 2008, at han ble lovet immunitet fra rettsforfølgelse i bytte for sin tilbaketrekning. Det vi vet fra tre høytstående tjenestemenn i utenriksdepartementet med nær kjennskap til Holbrooke sin virksomhet, er at ambassadøren ettertrykkelig forsikret Karadzic at han ikke ville bli arrestert, en innrømmelse som er allment kjent blant flere andre i utenriksdepartementet som hittil har holdt seg taus.

Retten prøvde å følge sporet av avtalen mellom Karadzic og Holbrooke, ved å sende en offisiell henvendelse, men til slutt ble saken lagt bort. Så, dette er hvordan denne historien ender: Karadzic er i fengsel, stilt til rette for sine forbrytelser. Holbrooke, uklanderlig og uskyldig, døde noen år etterpå, og kan ikke kommentere. Og Tony Blair vil nå være konsulent for den serbiske regjeringen i bytte for en klekkelig betaling.

Rettferdighet, for hvem?

Snarere enn å være en upartisk kilde for rett og rettferdighet, har internasjonal rett og rettspleie blitt en politisk slagmark. Mens de gir straffeutmåling til en krigsforbryter, har retten lukket øynene for enkelte djevelske handlemåter fra fremtredende amerikanske og andre tjenestemenn og politikere.

De som sørger over krigen mellom broderfolkene, som fant sted for 17 år siden i det tidligere Jugoslavia, kan ikke akseptere at rettferdighet for ofrene vil være tjent med urettferdige avtaler og direkte løgn. Selv med Karadzic bak murene, har svikten til det internasjonale samfunnet i å forholde seg rettferdig i kjølvannet av Jugoslavias oppløsning, sørget for at de tragiske hendelsene i 1999 vil fortsette å være et åpent sår.


 

Fra:

https://gianalytics.org/665-radovan-karadzic-and-the-triumph-of-international-justice

Reklame