Hans-Dietrich Genscher (1927-2016): Foregangsmann for tysk stormaktspolitikk

hdg.jpg

Av Peter Schwarz

«Grå eminense» er et av de vanligste begrepene som brukes i nekrologene for Hans-Dietrich Genscher, mannen som i mange år var tysk utenriksminister, Han døde torsdag 31. mars, i en alder av 89 år. Genscher skygget aldri unna det politiske rampelyset, men hans viktigste politiske aktiviteter var skjult fra offentligheten. De forblir innhyllet i hemmelighet til den dag i dag.

Hans rolle i avgangen til de sosialdemokratiske (SPD) kanslerne Willy Brandt i 1974, og hans etterfølger Helmut Schmidt, er fortsatt kontroversiell. På initiativ fra Genscher, ble stillingen som kansler og politikken til regjeringen endret to ganger, inkludert en endring av regjeringskoalisjonen, uten et føderalt valg. Like beryktet er Genscher sin rolle i å utløse krigen i Jugoslavia, der han spilte en viktig rolle med sin raske anerkjennelse av kroatisk og slovensk uavhengighet.

Genscher sin evne til intriger bak kulissene, å skjule åpne konflikter, så vel som hans gåtefulle bemerkninger, som skapte begrepet «Genscherismus», hadde sin opprinnelse, ikke så mye i hans i hans personlighet, som i Tysklands posisjon etter andre verdenskrig.

Som den juridiske etterfølgen til Det tredje rike, som hadde etterlatt halve Europa i ruiner og gjennomført det største folkemordet i historien, kunne Forbundsrepublikken ikke utføre sine globale politiske og økonomiske ambisjoner på en arrogant og brautende måte, som Kaiser Wilhelm og Hitler hadde gjort. Den ble tvunget til å vedta en politikk med «beskjedenhet» – være på god fot med alle, manøvrere nøye, etablere nettverk og skape forbindelser, slik at den til slutt på nytt kunne tre inn i rekkene av de globale stormaktene.

Til tross for at led av en alvorlig sykdom i ung alder, forfulgte Genscher dette målet med stor besluttsomhet og energi. Han representerte Forbundsrepublikken i 18 år som utenriksminister og kunne kunsten bedrageri og taktisk manøvrering som ingen andre før eller etter ham. Det er avslørende at det hang et bilde av Gustav Stresemann på hans kontor, en utenriksminister under Weimar-republikken i mange år, og ikke et portrett av Bismarck, slik tilfellet var med andre ministre. Selv om Genscher stadig var på reise rundt om i verden og  bygget forbindelser og bånd, ble han mistrodd av hans venner så vel som hans fiender.

Tysklands gjenforening i 1990, som han bidro vesentlig til som utenriksminister, ble sett av Genscher som kronen på verket for hans livsverk. I hans øyne, hadde Tyskland dermed fått tilbake sin rang som verdensmakt og fått tilbake full juridisk suverenitet.

Karrieren i FDP

Hans-Dietrich Genscher ble født den 21. mars 1927 i en landsby i nærheten av Halle, hvor han også vokste opp. Han var seks år da nazistene tok makten. Da han var 15, ble han innkalt til Luftwaffe og opplevde de to siste årene av krigen som soldat. Etter krigen, fullførte han skole i den Sovjetokkuperte sonen før han studerte jus ved universitetet. I 1952, tre år etter at den ble grunnlagt, forlot han den tyske demokratiske republikk (DDR) og flyttet til Forbundsrepublikken, hvor han begynte hans raske politiske oppstigning.

Genscher ble medlem i Freie Demokratische Partei (FDP), som forente liberale tilhengere av det frie markedet med nasjonalister og tidligere nazister. FDP var, og er fortsatt den dag i dag, et villig redskap for finanskapitalen og bankherrene, som støttet det med store, ofte ulovlige, donasjoner og reddet den fra konkurs ved mange anledninger. Selv om det sjelden sikret mer enn 10 prosent av stemmene, var FDP i regjering i 41 av de første 50 årene i Forbundsrepublikken, og spilte en viktig rolle i å bestemme politikken.

Fra 1956 innehadde Genscher ledende posisjoner innenfor den føderale FDP. I 1969, gjennomførte partiet en kursendring. Selv om det inntil da hadde stått til høyre for kristendemokratene (CDU), som de styrte i koalisjon med i perioden 1961-1966, besluttet FDP å støtte sosialdemokratene SPD og dermed hjalp de til å utnevne en kansler for første gang siden 1930.

Som et resultat, forlot noen nasjonalliberale FDP, og sluttet seg til CDU. Genscher forble, og ble innenriksminister under kansler Willy Brandt fra SPD. I motsetning til de sta kalde krigere i CDU, forsto Genscher at Brandts svært omstridte «Ostpolitik» (avspenning med øst) sikret sårt tiltrengte nye markeder for tysk industri og ville på lang sikt føre til å undergrave de stalinistiske regimene i stedet for å styrke dem.

Som innenriksminister og leder av etterretningsorganisasjoner, spilte Genscher en avgjørende rolle i 1974 i avgangen til Brandt. Brandt fikk studentopprøret og en streikebølge under kontroll i 1969, ved å love sosiale og demokratiske reformer. Men han var nå ikke lenger i stand til å håndtere de forventningene som han hadde skapt. Vinteren 1973-1974, kjempet offentlige ansatte med hell for en 11 prosent lønnsvekst i en to-ukers streik midt i oljekrisen.

Ledende medlemmer av SPD og FDP intrigerte senere for å få Brandt erstattet. Selv om Genscher allerede var klar over at Brandt personlige sekretær Günter Guillaume jobbet for østtysk etterretning, tillot han en intetanende kansler å dra på sommerferie med ham. Da Guillaume senere ble avslørt, trakk Brandt seg fra embedet.

Da Helmut Schmidt, en person som var knyttet til høyresiden i sosialdemokratene, overtok stillingen som kansler, ble Genscher visekansler og utenriksminister.

Men Schmidt var også ute av stand til å stole på Genscher. Da hundretusener protesterte i 1980 mot utplasseringen av Pershing II mellomdistanse atomraketter, som var ønsket av Schmidt og Genscher, vant det nystiftede «De Grønne» en del av SPD sine velgere. Samtidig varslet fagforeningene store demonstrasjoner mot Schmidts nøysomhetspolitikk, og FDP skiftet igjen side.

Ledet av Genscher og næringsminister Otto Graf Lambsdorff, som senere ble tiltalt for skatteunndragelse i Flick-affæren, stemte FDP ned Schmidt i et mistillitsvotum i 1982 og valgte Helmut Kohl (CDU) som hans etterfølger. Schmidt anklaget Genscher i parlamentet for å handle umoralsk, og erklærte: «Din handling er lovlig, men det har ingen intern, moralsk rettferdiggjørelse.»

Utenriksminister

Som tilfellet var med Genscher sin forgjengere, tjente flere tidligere nazister under ham i ledende stillinger i utenriksdepartementet. Frank Elbe, hans stabssjef i mange år, skapte kontrovers i 2005 da han, lenge etter at Genscher hadde blitt pensjonist, gikk i mot et vedtak av utenriksminister Joschka Fischer fra De Grønne, om ikke lenger hedre tidligere NSDAP-medlemmer for deres arbeid i utenriksdepartementet.

Genscher videreført under Kohl en «politikk med kompromiss», som han tenkte som en mulighet for å få til systemendring i Sovjetunionen og Øst-Europa. Med valget av Mikhail Gorbatsjov til stillingen som generalsekretær i 1985, ble dette stadig mer sannsynlig.

Selv om Genscher unngikk en direkte konfrontasjon med myndighetene i USA, var han alltid fokusert på å bygge globale bånd for tysk politikk og næringsinteresser, som ofte stod i konflikt med USA. Dette målet ble forfulgt med hans intensive diplomatiske reiser. Han var den første vesteuropeiske utenriksministeren som besøkte den iranske hovedstaden Teheran, som ble strengt boikottet av USA, etter den islamske revolusjonen i 1979.

163832-004-4218FCC2
Fra venstre til høyre: utenriksminister Genscher, Bundeskansler Kohl og utenriksminister Sjevardnadse. Cirka 1990.

Genscher hadde en stor rolle i restaureringen av kapitalismen i DDR og Øst-Europa. For å oppnå dette, utnyttet han hans nære vennskap med Gorbatsjovs utenriksminister Eduard Sjevardnadse, som senere ble president i Georgia. Når mange DDR-borgere samlet seg i den tyske ambassaden i Praha og krevde frihet til å reise til Forbundsrepublikken, var det Sjevardnadse som gjorde dette mulig. Genscher, som personlig ga meldingen til ventende folkemengde, ble etterpå hyllet som en helt.

Genscher spilte også en viktig rolle i gjennomføringen av to-pluss-fire avtalen, som ga den internasjonale godkjennelsen av tysk gjenforening.

Genscher testet deretter ut Tysklands nyvunne utenrikspolitiske uavhengighet i Jugoslavia – med forferdelige konsekvenser.

Siden 1970-tallet, hadde den tyske etterretningsbyrået (BND) bygget opp tette bånd til kroatiske separatister, som delvis gikk tilbake til forbindelser med fascistiske Ustasha under andre verdenskrig. Det tyske utenriksdepartementet oppfordret nå spenninger i Jugoslavia ved å kreve landets oppløsning, som direkte førte til en krig med hundretusener av døde.

Mens separatistiske tendenser forsterket seg i løpet 1991, presset Berlin for umiddelbar anerkjennelse av slovensk og kroatisk uavhengighet. Under forhold der det var ingen allment aksepterte grenser og ingen avtale om hvordan rettighetene til minoriteter – serberne i Kroatia, kroater i Serbia, kroater, serbere og muslimer i Bosnia – skulle beskyttes, var en katastrofe uunngåelig.

Genscher ble gjentatte ganger advart mot konsekvensene. Den britiske utenriksministeren Lord Carrington advarte ham i et brev om å utsette anerkjennelsen av Kroatia, fordi ellers ville Bosnia-Hercegovina kreve uavhengighet og gå opp i flammer.

FNs generalsekretær, Javier Perez de Cuellar, uttalte i et brev til EU: «Jeg er dypt bekymret for at en mulig tidlig, selektiv anerkjennelse vil utvide den nåværende konflikten og gi drivstoff til en eksplosiv situasjon i Bosnia-Hercegovina og også Makedonia, Faktisk kan alvorlige konsekvenser følge for hele Balkan-regionen.»

Men Genscher avfeide slike bekymringer og katastrofen gikk sin gang. Mens hundretusener døde i Jugoslavia, brukte Tysklands utenriksdepartement Jugoslavia-krisen etter Genscher sin avgang for å gjenopplive internasjonale militære intervensjoner. I 1999 fant Bundeswehr sin første internasjonale militære utplassering sted i Jugoslavia, denne gangen under den grønne utenriksminister Joschka Fischer.

Pensjonisttilværelse

I mai 1992, forlot Genscher brått regjeringen etter 23 års tjeneste. Men han forble politisk aktiv, og viste seg jevnlig i offentligheten og ga villig uttalelser. I 2013 sikret han frigivelsen av den russiske oligarken Mikhail Khodorkovskij etter personlige samtaler med president Vladimir Putin.

Genscher fortsatte å trekke i trådene i FDP. Guido Westerwelle, som ledet partiet mellom 2001 og 2011, og fulgte en streng nyliberalistisk kurs, ble ansett som elev av Genscher. Under Westerwelle, oppnådde FDP det beste valgresultatet i partiets historie med 14,6 prosent – riktignok fordi CDU-velgere støttet det for å få slutt på storkoalisjonen med SPD. Westerwelle ble utenriksminister, og nedgangen til FDP kunne ikke lenger forebygges. I 2013, klarte det ikke å vinne nok stemmer for å bli representert i Forbundsdagen og i mange delstats-parlamenter.

På slutten av sitt liv, hersket Genscher politisk over en haug av aske. Dette har ikke hindret nekrologene i media fra lovprise ham i de høyeste ordelag. I sluttanalysen, spilte han en nøkkelrolle i å legge til rette for tilbakekomsten av tyske stormaktspolitikk og militarisme.


Fra:

http://www.wsws.org/en/articles/2016/04/02/gens-a02.html

Reklamer