11 år bak lås og slå uten dom er å unnslippe rettferdighet

Jeg ville neppe selv ha stemt på Seselj, men hva jeg synes om hans politiske meninger er irrelevant. Rettsaken mot ham er en skueprossess, med politiske motiv, som hele denne domstolen. I en tidligere artikkel ble den kalt «Domstolen for afrikanere.» Det var det forkortete utgaven. Hele kallenavnet er «Domstolen for afrikanere og østeuropeere«. I andre nyheter: Iran ble i New York dømt til å betale 10 milliarder i erstatning for 11. september.

dos-seselj-U-TEKST-2.jpg

 


av Mark Nicholas

Her er hva som skjedde. En fyr i Serbia brenner et amerikansk og et EU-flagg, og et vestlig nettmedium, sulten etter klikk, i dette tilfellet tidsskriftet Foreign Policy, går berserk. Du skjønner, Seselj er en «serbisk krigsherre» som brente de ovennevnte flaggene som en del av hans «feiring» etter å ha «unsluppet lovens arm». Men hvis man leser FP sin egen artikkel, forteller den deg at noe ikke er helt rett med historien:

Seselj overga seg til krigsforbryterdomstol for FN i 2003; han ble løslatt fra varetekt for medisinsk behandling i november 2014. Men den tidligere krigsherren skrøt av sin frihet ved å brenne EU og NATO-flagg torsdag utenfor en høyesterett i Beograd.

Seselj har så langt unngått en endelig dom i hans ofte avbrutte 11 år lange rettsak ved å skjule seg fra FN i Serbia, etter at han overtalte domstolen om å la ham dra hjem for behandling mot kreft. Til tross for gjentatte krav om hans utlevering, har han ikke blitt sendt tilbake til Haag, der påtalemyndigheten håper å avslutte rettsaken og dømme ham til 28 års fengsel for krigsforbrytelser.

Vent litt? Så fyren har tilbrakt 11 år i fengselet, og han hadde fortsatt ikke mottatt en dom??

Faktisk det er helt riktig. Riktig nok overga Seselj seg frivillig til Det internasjonale krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia (forkortet: ICTY) så snart som han ble tiltalt; deretter gikk retten videre med å å nekte å tillate ham å forsvare seg som en fri mann, men låste ham inne i over et tiår uten å avsi en dom i hans sak.

Egentlig var Seselj sin beslutning i 2003 om å overgi seg uventet, når man ser på hvordan de fleste serbiske ettersøkte valgte å i stedet gå under jorden på den tiden. ICTY ble etablert i 1990-årene uten gyldig rettslig grunnlag via en resolusjon i FNs sikkerhetsråd, i dagene av et føyelig Russland under Jeltsin. Tribunalet har i Serbia alltid vært sett på som et instrument for amerikanske og vestlige utenrikspolitikk, utformet for å feire, rettferdiggjøre og renvaske den vestlige intervensjonen på Balkan, i stedet for en skikkelig domstol.

Da han dro dit, var Seselj leder av Serbias mest populære parti og en potensiell leder for de anti-vestlige kreftene i Serbia. Mens han var innelåst av ICTY, ble hans parti radbrukket. Stedfortrederne han etterlot seg for å passe på hans parti er faktisk for tiden ved makten i Serbia, men styrer en pro-vestlig kurs.

Problemet for ICTY var at mens Seselj var en beryktet og fargerik figur, fantes det ikke noe de kunne bevise mot ham. Seselj hadde en fargerik populistisk-nasjonalistisk politisk stil, omtrent som Russlands Vladimir Zjirinovskij, men med unntak av noen få måneder i løpet av Kosovokrigen i 1998 og Serbias «nasjonale samlingsregjering» hadde han aldri vært ved makten, men hadde vært i opposisjon til Slobodan Milosevic under hele 1990-tallet.

ICTY endte derfor opp med påtale Seselj, ikke for noe han faktisk hadde gjort, men i stedet for ting han hadde sagt. Hans «forbrytelse» var faktisk ikke å [etnisk renske] eller drepe noen, men å bidra til å skape en «klima» der slike handlinger kan utføres.

Når man ser på hvordan ICTY fant opp opp anklagen på stående fot og mislyktes i å samle bevis for de opprinnelige anklagene, skjønner du hvordan det ville ha hatt vanskeligheter med å opprettholde Seselj sin rett til en rask rettssak (å la ham gå var uaktuelt, siden Vesten hadde investert så mye i å demonisere ham).

Men de slapp unna dette med å gjentatte ganger gi ham flere år lange dommer for «forakt for retten», slik at den dag i dag er det eneste Seselj har blitt funnet skyldig i av skueprosessen ICTY, «forakt» for ICTY. (Siden han anså domstolen som illegitim, lovet han å hindre og latterliggjøre den, heller enn å forsvare seg, noe som gjorde TV-sendinger fra tribunalet til en hit i Serbia.)

Seselj er for tiden i Serbia etter å ha fått innvilget en midlertidig løslatelse for helseproblemer, og Serbia er ikke helt sikker på om landet ønsker å sende ham tilbake.

Presidenten og statsministeren er faktisk hans tidligere studenter som siden har vendt seg mot ham, slik at de ikke har noe imot å se ham tilbake der, men problemet er at endatil serbere som aldri stemte på ham, ikke tror at han hadde gjort noe for å fortjene de 11 årene har allerede har vært der, for ikke å si de andre tiårene som ICTY vil slenge på ham, nå for å dekke domstolens egen inkompetanse og politiske karakter.

Reklamer