Nord Stream II – eller hvordan EU skyter seg selv i foten

 

Litt bakgrunn: Nord Stream er en stor rørledning som ligger midt i Østersjøen. Den er ansvarlig for stort sett all den eurpeiske gassimporten fra Russland som ikke går gjennom Ukraina. Amerikanerne (og deres europeiske venner) er svært i mot en utvidelse av denne rørledningen, Nord Stream II. De ser for seg at de selv kan forsyne Europa med all gassen de trenger. Bortsett fra de logistiske problemene, gjør prislappen dette til et usedvanlig dårlig måte å gjøre ting på for EU.

images
En gang var alt idyllisk

 


 

Av Mark Chapman

Den bemerkelsesverdige tingen med Brussels og Washingtons sta og stadig mer paniske motstand mot gassrørledningen Nord Stream II, som skal legges parallelt med den eksisterende rørledningen Nord Stream, fra Russland til Tyskland, er at du er ment å sette din egen dømmekraft til side. Det er som om du ikke kan lese, er ute av stand til å tenke selv, ikke kan tenke noe ut selv. Du er rett og slett invitert til å godta «faktaene» som om de var faktisk var sanne, og fra det grunnlaget godta en historie som ville ha hørtes fornuftig ut – hvis de «faktaene» som den hviler på var sanne. Men de er de ikke, og de er lett avkreftet.

Som er det vi skal gjøre.

En gang i tiden var det en nederlender. Hans navn var Sijbren De Jong. Han arbeidet for en tankesmie kalt Haag-senteret for strategiske studier, hvor han var en strategisk analytiker. De Jong hevdet som hans område av ekspertise, «eurasisk energisikkerhet og EUs forhold til Russland og det tidligere Sovjetunionen». Som du snart vil se, er hans syn på de nevnte forholdet til Russland og det tidligere Sovjetunionen svært ensidig. I den ideelle verden han ser for seg, vil Russland bli sett, og ikke hørt, og vil være lydig til Europa mens europeerne elegant kommanderte det hit og dit og fortalte det hva som var bra for det.

Jeg bør nevne på dette punktet at det De Jong skriver i artikkelen havner under kategorien «mening». Imidlertid tror jeg du vil være enig at visse påstander presenteres som om de er fakta, og ikke bare som noe han tror.

Den viktigste og mest problematiske blant dem er hans utsagn om at Europa bør kjempe mot Nord Stream II fordi «gassetterspørselen i Europa har gått ned på grunn av konkurransen fra fornybar energi og kull.»

Å, kjære vene. De Jong er full av stront, fordi det er hva nederlenderne kaller en tvilsom påstand, eller hvis man vil, en løgn. Det er en påstand som folk som De Jong vil fortelle deg om og om igjen, fordi de ønsker at du skal internalisere det, slik som når de sier at dagens Nord Stream-rørledning bare bruker halv kapasitet.

Disse to kraftige faktaene – Europa bruker mindre gass nå enn det en gang gjorde, og dette er en trend som kan forventes å fortsette; og at den Nord Stream-rørledningen som for tiden er i drift, kun bruker halvparten av sin kapasitet – utgjør et sterkt argument for at det ikke er noe grunn til å lage enda en Nord Stream-rørledning.

Faktisk har etterspørselen etter naturgass i Europa falt bare litt, og grunnen til det er en global økonomisk krise. Bedringen fra den er like skjelven som en gelépudding, og har stoppet økningen i forbruket. Hvis vekst fortsetter, noe som ville være gode nyheter, da vil gassforbruket uunngåelig gå opp. Imidlertid er det stadig gjentatte sitatet om en nedgang i gassforbruket ment å distrahere deg fra det faktum at gassimporten har økt jevnt og trutt. Hvorfor? Fordi Europas tradisjonelle forsyningskilder er i ubønnhørlig nedgang.

«Interne og nordafrikanske leveranser av gass til Europa falt med 50 millioner tonn per år de siste ti årene, og vil trolig falle med et tilsvarende tall i det neste … Virkeligheten på bakken, ofte oversett, er at de interne gassforsyningene i EU har vært i tilbakegang siden 2004.

Dette viktige faktumet blir aldri nevnt, at Nord-Afrika, særlig Algerie, er en viktig kilde til europeisk gass, og at denne forsyningen også har vært i tilbakegang siden 2005. I 2012 var tilførselen fra interne kilder og Nord-Afrika 50 millioner tonn oljeekvivalenter per år (152 millioner kubikkmeter per dag) under nivået fra 2004.

I Europa, burde det være en et kraftig fokus på hvordan de kan kompensere for denne mangelen … Siden 1987 har Russland levert mellom 25 og 30% av europeiske gassbehov og har vist seg å være en svært pålitelig leverandør under hele den kalde krigen og etter Sovjetunionens fall. Den eneste gangen at russiske forsyninger var truet, var når Europas nye bestevenn, Ukraina, skapte problemer.»

agata-map
Russerne nekter å være gissel for et fiendlig Ukraina. Fra 2018 vil de ikke sende mer gass i transitt gjennom landet «under noen omstendighet».

Import av naturgass er opp; ganske mye opp. Europas leverandører bryr seg katten om hvis Europa bruker mindre gass samlet, fordi det ikke har noen negativ effekt overhodet på bunnlinjen. (Hvis vi ser bort fra den nåværende gale dansen i energipriser, som ikke har noe å gjøre med om Europa bruker mindre gass. Skrønen er at Europas etterspørsel etter naturgass har gått ned, og brukes til å fremstille nok en russisk rørledning som en latterlig idé. Europas etterspørsel etter russisk gass er i stadig vekst, ettersom kontinentets tradisjonelle alternative forsyninger tørker opp eller forvandler seg til mislykte stater.

 

grafik_a_01_ekon_nord-stream_1448968229318849
En fascinerende EU-tankegang. Russland bygger en parallell rørledning fordi den første bare får lov til å bruke 50% av kapasiteten av EU-kommisjonen.

Ifølge Europakommisjonens kvartalsrapport for det europeiske gassmarkeder for i fjor, «Etter en 12% økning i første kvartal vokste gassforbruket I EU med 5% i andre kvartal 2015, begge målt fra år til år» Men husk at året før hadde en usedvanlig mild vinter og forbruket var lavt. Likevel, virker det for deg som en fornuftig energipolitikk å stole på at alle vintre i fremtiden vil være milde? «Den reduserte produksjonen for Groningen-feltet hadde en merkbar innvirkning på nederlandsk produksjon, som ble redusert med 44% i andre kvartal.»

Dette bidro til en påskyndet nedgang i gassproduksjonen i EU, som falt med 14% fra år til år» Ikke fortell meg at De Jong ikke visste det; Eurasisk energisikkerhet er hans område av ekspertise. «Importen var uvanlig høy i tredje kvartal, med en tosifret vekst i russiske, norske og algeriske leveranser i forhold til samme periode i 2014. I motsetning, falt importen av flytende naturgass med 7% fra år til år.

Nesten halvparten av russisk import kom via Ukraina, den høyeste andelen observert i 2014-2015.» Som allerede diskutert, både norske og algeriske forsyninger er i tilbakegang, og den eneste store europeiske leverandøren i stand til å øke produksjonen … er Russland.

Nesten halvparten av russisk import kom via Ukraina, den høyeste andelen observert i 2014-2015. Ja – Ukraina. Brussel og Washington sin nye bestevenn.

«Den trilaterale diskusjonen mellom Russland, Ukraina og EU-kommisjonen klarte ikke å komme til enighet for tredje kvartal, og fra 1 juli 2015 stanset Naftogaz russisk gasseksport. I tredje kvartal 2015, importerte Ukraina ingen gass fra Russland.»

«Siden leveranser fra Ungarn og Polen også ble suspendert, importerer Ukraina gass i denne perioden bare fra Slovakia … Selv om avbruddet ikke hadde noen innvirkning på transittstrømmen til EU, reiste det spørsmål om Ukrainas evne til å fylle lagrene og sikre jevn transitt den kommende vinteren … russisk gassimport ble igjen suspendert den 26. november. Ukraina hevdet dette var fordi det ikke trengte noe mer russisk gass. Faktisk, på grunn av den raske fallet i ukrainske gassetterspørsel, har landets importavhengighet blitt betydelig redusert»

Så jeg antar alt er bra, da – Fordi ukrainsk industri har kollapset, har gassbehovet blitt redusert! Aldri så galt at det ikke er godt for noe, hva? Nå er den eneste standarden som kreves for å opprettholde denne modige, uavhengige holdningen, å sikre at det er ikke blir noen økonomisk vekst. Hvorfor i helvete tok det så lang tid å tenke på dette? Det er alltid de enkleste løsningene som er de mest geniale.

Det er ikke vanskelig å se hvorfor Washington presser så hardt for å stoppe Nord Stream II. Pålitelig britiske russofobiske masturbatør for The Home Of The Brave, Ambrose Evans-Pritchard, har akkurat i dag utropt et «geopolitisk jordskjelv«, som er den aller første leveransen av flytende naturgass fra Sabine Pass. Dette, sier han, er bare første del av en økning i eksporten av kjempebillig gass som kommer til å endre energispillet på hele planeten og etterlate Putin i tårer i ruinene av sitt land.

Uhhh … .Jeg har et spørsmål, Ambrose -? spørsmålet mitt er: hvis USA kan forsyne Europa så lett med billig gass langt under prisen krevd av Russland; hvis USA «stormer inn på markedet … hvorfor ikke la Gazpromkonsortiet bygge Nord Stream II? Tross alt, det koster dem 10 milliarder dollar for en rørledning som aldri vil bli tatt i bruk! Det er ikke som om en overdose av gass tvinger europeerne til å bruke det hele – hva de skal gjøre, begynner å forlate komfyren på hele dagen mens de er på jobb, fordi de har for mye gass og må bruke den opp? Ikke vær dum. Hvis det er en overflod av tilbud, vil europeiske kunder slutte å kjøpe fra dyre Russland og la det regne ned med euro over Uncle Sam.

Om dette: Ifølge Platts – en ganske pålitelig kilde i energibransjen – er prisen du siterte i artikkelen din er halvparten hva USA kan selge flytende naturgass for og fortsatt tjene på det.

Hvor mange energi selskaper vet du om i USA som bevisst opererer med planer om nullprofitt? Ingen? Du tuller. Gazprom kan selge rørgass for $ 6.00 per MMBtu, mens den indekserte amerikanske prisen for flytende gass vil være 10.00 dollar.

La meg fortelle deg noe. Washington og Brussel prøver ikke å drepe Nord Stream II fordi de tror Europa vil ikke trenge den. Det er fordi de er redd Europa vil.

La oss ikke lure oss selv – dette er bare den neste salven i Washingtons alt-eller-ingenting krig mot Moskva for dominans over Europa. Moskva er allerede hemmet av at dagens generasjon av europeiske ledere hovedsakelig er amerikanske spyttslikkere som ønsker å hjelpe Uncle Sam oppnå fullstendig kontroll over Europa, med handelsavtaler som tillater amerikanske selskaper å saksøke europeiske stater hvis de synes en handelspraksis hindrer USAs konkurranseevne, og energiavtaler som vil la gi USA sjansen til å være Europas leverandør av gass i stedet for Russland.

Og før vi forlater temaet, det er en annen faktor, som jeg drøftet ganske detaljert for bare et par innlegg siden; Ukrainas levedyktighet. Washington aksepterer at Russland leverer litt gass til Europa, fordi Washington godt vet at de ikke egentlig kan konkurrere om volum. Men de ønsker at russisk gass Europa skal gå gjennom Ukraina.

Av to grunner.

1. Fordi Ukraina allerede har planlagt 2 til 3 milliarder dollar i transittavgifter i budsjettet, og økonomien deres har allerede tømt lufttanken ned til bare bobler. Ukraina har rett og slett ikke råd til å tape disse pengene, selv om det under Janukovitsj var en forholdsmessig ganske liten andel av deres inntekt. Årsaken er at de har brukt sine reserver på borgerkrig.

2. For innflytelse. Som jeg allerede har påpekt via en referanse, har Russland vært en jevn og pålitelig leverandør, med unntak av når deres partner, Ukraina, forårsaket problemer ved å prøve lureri. Mange vil huske, fra den tiden da Russland stengte av Europas gass, at det var på grunn av en strid med Ukraina om landets snylting av gass som de ikke hadde betalt for. Washington offisielle standpunkt var at det ikke fantes bevis og at Russland trolig bare diktet det opp.

Man kan bli forundret over at nyhetsbyrået Bloomberg da ikke bare antok at dette faktisk skjedde, men beskrev det som et nødvendig strategisk verktøy i Ukrainas verktøykasse for å hindre sin egen forsyning i å bli avskåret!

Det er ikke noe personlig, men Ukraina trenger Russlands videre eksport til Europa som sikkerhet, slik at de kan fortsette å stjele gass og Russland vil være hjelpeløs i å stoppe det. Det er bare hvordan ting er. Du kan ikke lage en omelett uten å knuse egg, hvis du skjønner.

«Uten gasstransitten, vil Ukraina ikke være i stand til å opprettholde sin rørledningsnett fra sovjettiden. Det ville miste 2 milliarder dollar i året i inntekter (1,5 prosent av landets bruttonasjonalprodukt). Og det ville ikke lenger være i stand til å avskrekke Russland fra å kutte av Ukrainas egne gassleveranser ved å true med å pumpe gass som er ment for EU.»

Det du har det. Russland må stoppes fra å etablere en rørledning til Europa som ikke går gjennom Ukraina, slik at Russland vil bli tvunget til å bidra til reparasjon og oppgradering av Ukrainas opprustete rørledningsnett og støtte dets fallende økonomi til en verdi av rundt 2 milliarder dollar i året, ved det enkle middelet å true med å stjele gass hvis de ikke samarbeider. Som en erklæring av vestlige verdier, jeg … , faen. Jeg vet bare ikke hva jeg skal si.

Det er ingen grunn til å tro Russland vil kutte Ukrainas nasjonale forsyninger hvis de betalte sine regninger i tide for for mengden det brukte. Tilsynelatende føler vestlige analytikere, forståsegpåere og tankesmier at dette nå en urimelig standard å kreve av et kommersielt partnerskap. Russland har ikke en eneste gang nektet å levere gass som Ukraina har betalt for i samsvar med avtalene og de underskrevne vilkårene. Aldri.

La oss også bli kvitt antydningen om at Russlands hensikt med å slutte å bruke Ukraina som transittland er en slags hemmelig plan fra Kremls side, som aldri ville ha blitt oppdaget hvis ikke smarte gravende journalister ikke hadde avslørt det. Putin sendte en detaljert beskrivelse av russiske hensikter til europeiske ledere i løpet av våren 2014 som tydelig forklarte risikoene, sammen med Russlands offisielle standpunkt.

Gazproms Alexei Miller erklærte for mer enn et år siden at all transitt som for tiden går gjennom Ukraina (ikke inkludert gassen til landet selv) ville bli flyttet til Tyrkia. Ti bonuspoeng til alle som kan gjette hva reaksjonen fra EUs energiansvarlige, Maroš Sefčovič, var. Ja, det er riktig – at det var ikke var økonomisk fornuftig; bra jobba. Akkurat som Nord Stream II «ikke var økonomisk fornuftig».

Det gjør at du lurer på hvorfor alle bortsett fra 4 EU-land kan ha et budsjettunderskudd, og EUs samlede gjeld er 90% av nasjonalproduktet, hvis kommissærene har en så omfattende forståelse av økonomi, gjør det ikke?

Hvis det nå ikke er klinkende klart, så la meg stave det; de eneste vilkårene som akseptable for de nåværende europeiske ledere – pluss Washington, som egentlig ikke burde ha noe å si om det – for levering av russisk gass til Europa via rørledninger er det eksisterende, knirkete nettverket i dårlig forfatning som går gjennom Ukraina.

Nettverket trengte 3,4 milliarder dollar i reparasjon i 2009 bare for å holde den i gang. Disse reparasjonene ble aldri ble utført, og ingenting har blitt gjort siden. Til tross for landets nakne og nøye fostrete hat mot Russland, og dets beviselige upålitelighet som transittpartner, vil dette være den eneste løsningen som «lønner seg».

Javel… Mer økonomisk fornuftig enn en splitter ny rørledning bygget med null kostnader for EU, som ville levere gass rett til hjertet av EUs de facto hersker og største økonomi – Tyskland. […]

La oss oppsummere hva vi har fastslått til nå. Etterspørselen etter importert naturgass er økende, ikke avtagende, og samlet forbruk er bare litt ned, fordi den innenlands forsyningen er i tilbakegang og det ikke har vært noen særlig opptur etter finanskrisen.

Brussel og Washington prøver å tvinge Russland til å droppe Nord Stream II og fortsette å bruke Ukraina som transittland fordi (1) Ukrainas økonomi er i kris, og det er behov for pengene det tjener fra transittavgifter,(2) rørledningsnettet er forsarvet og EU ønsker ikke å betale noe for å oppgradere det, og (3) Ukrainas iboende upålitelighet er ment å redusere Russlands renommé som leverandør, som vil bane veien for den amerikanske drømmen om å ta over gasstilførselen til Europa via LNG-eksport.

Ukrainas snylting av gass ment for EU er  allment kjent, men beskrevet som en nødvendig utpressingsmetode for Ukraina for å sikre sitt eget innenlandske forbruk.

EU-kommisjonen mener at en ny rørledning, som tilbys uten kostnad for Europa, for å frakte gass som i dag går gjennom Ukraina, truer EU energisikkerhet og «er økonomisk ufornuftig», mens insisterer på Russland fortsetter å sende gass gjennom rørledninger som lekker, en miljøkatastrofe som bare venter på å skje, som krysser territoriet til bekreftede tyver og ekstremister. Når du forklarer det på den måten, ser EU på en måte … dum ut.

Kan USA virkelig forsyne EU med gass via tankskip med LNG? Det kan utgjøre et interessant diskusjonstema. […]

Vi vet allerede fra tidligere siterte referanse at Platts er enig med meg: ikke før 2020, sier de. «Ser vi på bildet angående tilbud og etterspørsel, er Russland fortsatt den produsenten med laveste kostnader for Europa fram til år 2020, med $ 6.00/MMBtu ( euro 16.60/MWh), og denne prisen vil ikke gjøre det mulig for amerikansk LNG å legge til kai i Europa, ifølge analytikeren. Amerikanske forsyninger av LNG til Europa [..] er anslått å koste mer enn $ 10/MMBtu (euro 27.70/MWh) inkludert alle kostnader».

Nettstedet Oilprice går videre, og erklærte at skifergass å være «det 21. århundres DotCom boble«. «Mens jeg går gjennom regnskapet til en av de største skiferprodusentene i USA, Whiting Petroleum (WLL), kan jeg ikke unngå å legge merke til paralleller til DotCom-æraen i 1999, som til en viss grad allerede har vendt tilbake til sektorene teknologi og bioteknologi i dag.

Den gangen, jo raskere du har svidde av penger for å kapre kunder, uavhengig av inntektene, jo høyere verdivurdering. Teorien var at etter å ha fanget kundene (i energisektoren i dag, er det brønnene) vil utgiftene reduseres, og deretter vil kundetilveksten tillate bedrifter å skape profitt.» Det høres kjent ut, fordi det er velkjent at skifer-gassbrønner er bare store produsenter til å begynne med, og så vil de raskt reduseres, noe som gjør det nødvendig med stadig boring av nye brønner.

Noen nettsteder har argumentert at teknologien har blitt bedre, og det er helt sant – pumpingen har blitt mer effektiv, som betyr  mer avkastning for mindre utgifter. Men dette har alltid blitt beskrevet som en situasjon hvor aktørene må løpe stadig raskere bare for å bli stående på samme flekken.

Det er mange flere skeptikere også i investormiljøet, og hva som skapte de store kontantstrømmen i de tidlige dager var store utbetalinger for leasing av leteblokker. De har i stor grad gått samme veien som dronten.

Dårlige nyheter er gjentatt i avisen The Globe and Mail, som kaller det – korrekt, etter min mening – en «nedtur». «Den amerikanske skiferoljeboomen som bidro til den nåværende globale overskuddet er nå i rask tilbakegang, produksjonsfallet forventes å bli mer enn en million fat per dag og bransjen står overfor omfattende konkurser blant mindre produsenter …

Denne nedgangen i amerikansk oljeproduksjon vil ikke være nok til å rette opp globale markeder, noe som analytikere hadde forventet å være tilfelle da oljeprisen begynte å falle kraftig etter OPEC ikke klarte å redde markedet ved å redusere produksjonen i november 2014.

Det amerikanske Energy Information Administration forventer at prisene skal komme noe tilbake fra den laveste prisen på 12 år denne uken; de kommer med prognoser om at West Texas Intermediate Oil vil gjennomsnittlig koste $ 38,54 per fat i 2016 og $ 47 neste år … «Skiferoljebransjen kan ikke overleve på priser under 60 dollar fatet,» sa Gheit i et intervju.

Det var ganske mange gode tall i dette sitatet og den tilhørende artikkelen – først, hvis prisen stiger igjen, kan den ikke unnlate å gavne Russland også, som pumper i rubler og selger i dollar. I tillegg har antall aktive rigger i USA falt til mindre enn halvparten av tellingen i januar 2014 – fra 1421 til 516.

Poenget er at Washington ikke kan selge sin gass til Europa med overskudd og fortsatt underby russiske priser. Selvfølgelig er disse riggene ikke skrotet, og kan bli satt i drift igjen, men ikke med mindre prisen stiger. Inntil da kan USA ikke skape noe som ligner på mengden som Evans-Pritchard ekstatisk jodler om.

Ifølge US Energy Information Administration (EIA), har produksjonen falt av kraftig i 2016, med en nedgang på 116.000 fat per dag fra de 7 store gassprodusenten som utgjør 95% av den amerikanske produksjonen. Jeg må si, dette bildet ser dystert ut , og ganske langt fra en geopolitisk jordskjelv.
[…].

lng tanker

Hva med frakt av flytende naturgass? Er det levedyktig?

Ikke engang i nærheten, i hvert fall på kort til mellomlang sikt. Som tidligere omtalt, tar det fra 14 til 36 måneder for et nybygget tankskip for flytende naturgass å være ferdig. Eierne av amerikanske eksportterminaler for flytende naturgass hevder at de vil trenge 100 av dem. Verdens største skipsverftland – Sør-Korea – har allerede bestillinger på 250, og det er bare ca 400 totalt i hele verden.

Ingen av de som allerede er bestilt i Sør-Korea er amerikanske bestillinger. I 2014, introduserte kongressmedlem John Garamendi et lovforslag som ville kreve at amerikansk flytende naturgass må transporteres i amerikansk-flaggete skip som må bygges i USA og bemannet av amerikanere.

Dette ville kreve et nesten utrolig krafttak av den amerikanske verftsindustrien, som for tiden ikke er i stand til noe lignende. Det er nok derfor lovforslaget fra Garamendi har sterk støtte fra den sektoren, sterk nok til at Kongressen ikke kan bare fortelle ham til å sitte ned og holde kjeft.

Og selv om han ikke kan få det vedtatt, fortsetter han å foreslå det på nytt. I mellomtiden – er du klar for den morsomme delen? – Av fire eksportterminaler for flytende naturgass er under bygging i hele USA, har man har signert kontrakt for én europeisk forsendelse. Én.

Amerikanerne spiller et sprøtt spill, de prøver febrilsk å hindre en ekstra russisk rørledning fra å bli bygget mens de later som om det er rikelig med flytende naturgass bare et knips borte, fordi det er desperat etter å kontrollere det europeiske energimarkedet, som igjen er fordi de er desperat etter å kontrollere og administrere og manipulere Europa.

Europas nåværende ledere spiller på det samme laget, men hele greia er et forseggjort korthus. Det er i dag ikke nok terminaler for flytende naturgass hverken på importsiden, i Europa – selv om hver gang en åpner, foreslår pressen at det moderne motsvaret til penicillin har blitt oppdaget – eller på eksportsiden i Amerika.

I mellomtiden fortsetter den europeiske innenlandske produksjonen å stupe, selv mens de andre produsentene enn Russland gisper i et forsøk på å holde tritt. Dersom Russland holder på sitt og kutter Ukraina som transittland, vil Nord Stream I bli bruk til sin fulle kapasitet og fortsatt ikke være i stand til å holde tritt med etterspørselen.

Jeg tror det er ditt trekk, De Jong.


 

Oversatt av TM noe forkortet (og forenklet) fra:

https://marknesop.wordpress.com/2016/02/25/european-gas-demand-is-decreasing-a-dutch-fairy-tale/

Reklamer

Én kommentar

Kommentarer er stengt.