USA skyter opp raketter blant krigstrusler mot Russland

Det er mer enn en eim av galskap i luften når den amerikanske øverstkommanderende i Europa snakker åpent om å forberede seg til å «kjempe og vinne» mot Russland. Det høres ut som en invitasjon til et kjernefysisk Ragnarok.

a15b514a942874550e592d6c33ff15e4
General Philip Breedlove, NATOs øverstkommanderende i Europa og sjef for de amerikanske styrkene i Europa

 

Av Bill Van Auken /WSWS

Det amerikanske luftvåpenet skjøt opp en atomrakett av typen Minuteman 3 fra en underjordisk bunker på kysten av California sent torsdag kveld. Dette er den andre slike prøveskytingen av en interkontinental ballistisk missil (ICBM), uten stridshoder, i løpet av bare en uke.

Raketten, som traff et målområde i havet ved Kwajaleinatollen, omtrent 4000 kilometer sørvest for Honolulu, har normalt tre stridhoder med uavhengige mål. Hvert stridhode bærer 20 ganger den ødeleggende kraften av bombene som drepte så mange som 350.000 mennesker i Hiroshima og Nagasaki i 1945. For utskytningen på torsdag, hadde den ombord en mengde testinstrumenter.

For å sikre at alle fikk med seg den politiske betydningen av de stadige utskytningene (det har vært bare 15 slike tester siden 2011), ga Robert Work, USAs viseforsvarsminister, et intervju på torsdag, der han spesifikt nevnte Russland og Kina og beskrev prøveskytingene som «et signal … om at vi er forberedt på å bruke atomvåpen for å forsvare landet vårt hvis det er nødvendig.»

Kwajalein Atoll.gif

 

Denne svært uvanlige og ekstremt provoserende erklæringen om Washingtons beredskap til å føre en atomkrig, kom midt i stigende spenninger med Kina i Sørkinahavet, og Russland i både Syria og Øst-Europa. Den kjernefysiske trusselen har vært ledsaget av åpen sabelrasling fra høytstående tjenestemenn i Pentagon mens de ga vitneutsagn for den amerikanske kongressen, til støtte for økte amerikanske våpenutgifter.

Dette inkluderte vitnesbyrd på onsdag foran den amerikanske forsvarskomiteen. Admiral Harry Harris, lederen for den amerikanske marinens Stillehavskommando, anmodet om en storstilt opptrapping av amerikanske marineoperasjoner mot Kina i Sørkinahavet. Han hevdet Beijing ønsker «hegemoni i Øst-Asia», en strategisk mål Washington selv er fast bestemt på å oppnå med militære midler.

Enda mer krigshissing kom i bemerkninger gitt til samme kongresskomiteen torsdag av general Philip Breedlove, NATOs øverstkommanderende i Europa og sjef for den amerikanske hæren i Europa. Breedlove beskrev Russland som «gjenoppvåknende» og «aggressiv», og hevdet at Moskva hadde «valgt å være en motstander, og utgjør en langsiktig eksistensiell trussel» mot USA.

«USA og NATO må ta en 360-graders tilnærming til sikkerhet – vi må forholde oss til hele spekteret av sikkerhetsutfordringer fra alle retninger, og [sikre] at vi bruker alle deler av vår nasjons makt», sa Breedlove. Ved å legge vekt på «alle elementer» av USAs makt, henviste generalen fra luftvåpenet til Pentagons kjernefysiske arsenal.

Breedlove langet ut mot Russlands fem måneder gamle intervensjon i Syria, som han sa hadde «vilt forverret problemet,» antagelig ved å forstyrre Washingtons forsøk på å sikre regimeskifte gjennom en krig der Al Qaida fungerer som USAs viktigste stråmann på bakken. Han gikk så langt som å anklage Moskva om å «gjøre våpen av» bølgen av innvandrere som er drevet til å søke tilflukt i Europa av den amerikansk-orkestrerte borgerkrigen i Syria og de amerikanske krigene i Irak og Afghanistan.

«EUCOM, {Det amerikanske hovedkvarteret for Europa], som arbeider med allierte og partnere, utfører nå avskrekking for å motvirke Russland. EUCOM forbereder seg på å kjempe og vinne, hvis nødvendig,» sa Breedlove. Det er mer enn en eim av galskap i bemerkningene til Breedlove. At den amerikanske øverstkommanderende i Europa snakker åpent om å forberede seg til å «kjempe og vinne» mot Russland, høres ut som av en invitasjon til et kjernefysisk Ragnarok.

Breedlove bemerkninger ble supplert av den amerikanske forsvarsministeren, Ashton Carter, som fortalte bevilgningkomiteen at Moskvas påståtte «kjernefysiske sabelrasling» hadde stilt spørsmål om det russiske lederskapets «forpliktelse til strategisk stabilitet» og «om de respekterer den dype forsiktigheten som atomalderens ledere viste med hensyn til antydninger om bruk av atomvåpen.» Som de siste hendelsene har vist, deler Washington selv ingen slik forpliktelse eller forsiktighet.

Med en viss rett, knyttet det russiske forsvarsdepartementet denne typen krigersk retorikk til debatten om den amerikanske militærbudsjettet. Det bemerket at «det samme tidevannet stiger hvert år.» Men det ville være en farlig feil å undervurdere de fremskredene forberedelsene som generelt blir gjort av Washington for global krig, og særlig for en militær konfrontasjon med Russland.

Årets forslag til budsjett for Pentagon inkluderer 3.5 milliarder dollar for Det europeiske trygghetsinitiativet, en firedobling fra fjorårets finansiering. Den store summen er ment å betale for kontinuerlig rotasjon av enheter av amerikanske tropper på brigadestørrelse inn og ut av de tidligere sovjetiske baltiske republikkene samt tre østeuropeiske land, i det som utgjør en permanent militær beleiring av Russlands vestlige grenser. I tillegg vil det finansiere forhåndslagring av amerikansk militært utstyr, inkludert stridsvogner og tungt artilleri, i samme område for å tillate rask utplassering av langt større militære enheter. Det vil også gå mot økt opplæring og mer våpen for samlingen av rabiate anti-russiske stater i regionen.

De siste to årene, med påskudd i krisen provosert av den vestlig-støttede kuppet i Ukraina og Russlands påfølgende annektering av Krim, etter en folkeavstemning godkjente det, har Washington og deres allierte gjennomført en stadig mer provoserende militær oppbygging, der målet er trusler, underkastelse og til slutt oppstykking av Den russiske føderasjonen. Dette har inkludert etableringen av en «hurtigreagerende styrke» som kan hentes fra 40.000 NATO-soldater. Det innbefatter også en serie militære øvelser innen angrepsavstand fra Russlands grenser. Øvelsene er uten sidestykke.

Et par tenketanker som er nært knyttet til det amerikanske militæret og etterretningsapparatet har utstedt stadige rapporter som støtter denne oppbyggingen. Senteret for strategiske og internasjonale studier (CSIS) utstedte en rapport tidligere denne måneden, bestilt av den amerikanske hæren i Europa.

Der hevdes det at «et dramatisk paradigmeskifte i både europeisk og transatlantisk sikkerhet krever en revurdering av et komplett spekter av tiltak som er nødvendig for at USA skal på beste måte avskrekke Russland fra lignende dumdristige handlinger i og rundt alliansen territorium.»

På fredag, publiserte Atlanterhavsrådet, så å si en del av NATO, en rapport med tittelen «Alliansen i fare: Styrking av europeisk forsvar», som argumenterte for en stor militær oppbygging i hele Europa. Den er rettet mot å forme diskusjonen på NATO-møtet som er planlagt å bli avholdt i Warszawa i juli. Det står: «Styrking av europeisk forsvar vil gi ressurser til å hjelpe å avskrekke trusselen fra øst og få kontroll over farene fra sør.»
Rapporten er utarbeidet av politiske og militære topper, og den gjennomgår den militære statusen til Storbritannia, som den beskriver som «uthult», samt Frankrike, Tyskland, Norge, Italia og Polen.

Avsnittet om Tyskland beklager den «sterke anti-militaristiske holdningen» i befolkningen, og hevder at «politiske ledere og kommentatorer må overbevise og opplyse offentligheten om betydningen av en sterkere forsvarsholdning.»

Mest skremmende er avsnittet om Polen, som ble utarbeidet av Tomasz Szatkowski, statssekretær i det polske ministeriet for nasjonal sikkerhet. Han argumenterer for at Warszawa skal utvikle en «ikke-kjernefysisk avskrekking» mot Russland som vil «bestå av nye evner, som for eksempel kraftigere stridshoder på krysserraketter med lengre rekkevidde, nye typer våpen (for eksempel mikrobølgeteknologi) og offensive cyber-evner og spesialstyrker med vekt på undergravende virksomhet.»

Bak kulissene, uten at noe har blitt sagt til folket i USA eller verden, har USA og NATO vært i gang med å diskutere endringer i den vestlige atomstrategien og regler for når de skal brukes, under påskudd at Moskva har brutt INF-avtalen, en påstand som Russland har benektet.

For å forberede en aggressiv atomkrig, har Obama-administrasjonen utarbeidet et moderniseringsprogram for atomvåpen med verdi på 1000 milliarder dollar. Det ser for seg en utplassering av nye generasjoner av langtrekkende bombefly, atomubåter, interkontinentale raketter og krysserraketter i løpet av de neste 30 årene. I regnskapsåret 2017 for militærbudsjettet som nå blir diskutert, har administrasjonen bedt om 9.2 milliarder for National Nuclear Security Administration, en avdeling av energidepartementet, for utvikling av det amerikanske lageret av kjernefysiske stridshoder.

 

Reklamer