Libya-krisen: Forfallet av det internasjonale systemet

Terrorisme, kaos, migrasjon … Dette er resultater av den «libyske katastrofen» i 2011. Likevel, ifølge euroskeptiker og konservative kommentator John Laughland, har denne krisen gitt oss mange andre viktige lærepenger.

56cf104ec46188376d8b4597

Av John Laughland / RT

Avsløringen fra avisen Le Monde om at Frankrike gjennomfører hemmelige operasjoner i Libya mot Den islamske staten, beviser sannheten i ordtaket «For vind sår de, og storm skal de høste.» Islamistene som har befestet seg i Libya, og som Frankrike nå forsøker å bli kvitt, er et direkte resultat av NATO (inkludert Frankrike og Storbritannia) sitt forsøk på å styrte oberst Gadafi i 2011. Siden denne intervensjonen, er ikke Libya bare en yngleplass for islamistisk terrorisme, men det blir også krysset av en svært stor andel av migrantene som strømmer mot det europeiske kontinentet.

Dessverre har den libyske katastrofen gitt oss mange andre lærepenger. Her er tre:

1. Forfallet av det internasjonale systemet.

Siden slutten av den kalde krigen, har antall resolusjoner fra Sikkerhetsrådets som bruker kapittel 7 av FN-pakten, eksplodert. Hvert år siden 1991, har Sikkerhetsrådet stemt igjennom så mange resolusjoner som under hele perioden av sin eksistens mellom 1945 og 1991. Den libyske intervensjonen, la oss aldri glemme, ble godkjent av en avstemning i Sikkerhetsrådet; det ble også den nylige intervensjonen i Elfenbenskysten.

Begge intervensjonene var derfor lovlig rent formelt. I virkeligheten viser de hvordan begrepet «trussel mot internasjonal fred og sikkerhet», hjørnesteinen i FN-systemet har blitt degradert. Det var absurd å hevde at den indre uroen i Libya og Elfenbenskysten representerte en slik trussel. Hverken det ene landet eller det andre hadde truet noen nabostat. I dette tilfellet var påstandene om at Gadafi i Libya var i gang med, eller snart ville begå, folkemord, direkte løgner som selv da ble vist veldig godt av den unge regissøren Julien Teil.

Begrepet «trussel mot internasjonal fred og sikkerhet» er selve hjertet av FN-pakten. Pakten ble opprettet for å hindre en stat i å angripe en annen stat, som Nazi-Tyskland angrep Polen i 1939. Den gir ingen rett til innblanding i interne saker ; tvert imot, det er eksplisitt forbudt (artikkel 2.7). Å utvide dette konseptet for å misbruke det til andre formål, som for eksempel si at en intern konflikt er en slik trussel (for å gi rett til innblanding i en stats indre anliggende), er å  gi pokker i pakten og forvrenge ordene.

2.  Doktrinen om rett til innblanding er blitt snudd på hodet.

I folkeretten er innblanding ikke en rettighet. Det er snarere en forbrytelse, fordømt av FN-pakten så vel som av mange resolusjoner i Generalforsamlingen. I tilfelle av en militær intervensjon, er det en forbrytelse mot freden – den straffbare handlingen som tyske og japanske ledere ble dømt til døden for i Nürnberg i 1946 og Tokyo i 1948. Ingen internasjonal traktat har endret dette, som er entydig.

Siden slutten av den kalde krigen og svekkelsen av Russland på den internasjonale scenen, har mange vestlige ledere hevdet at slik rett eksisterer. De hevdet denne retten i angrepet på Jugoslavia i 1999. Men selv hvis vi ser bort fra av de løgnaktige uttalelsene om om hva Beograd gjorde i Kosovo, eller hva Tripoli gjorde i Benghazi, er det klart at denne angivelige retten ofte er misbrukt for egoistiske politiske formål.

Når det gjelder Libya, ble baktankene om den påståtte «humanitære» intervensjonen innrømmet av en av bakmennene for selve intervensjonen, daværende utenriksminister og nåværende presidentkandidat, Alain Juppé. Den 21 oktober 2011, dagen etter det brutale og videofilmede drapet på den libyske lederen, sa Alain Juppé dette på TV-kanalen Europe 1: «Den militære operasjonen er fullført. Hele det libyske territoriet er under kontroll av Det nasjonale overgangsrådet, og med unntak av visse overgangsordninger, har NATO-operasjonen kommet til en slutt. Vårt mål, det vil si, å følge styrkene til Det nasjonale overgangsrådet i frigjøringen av deres land, er oppnådd. Vårt mål var å tvinge [Gaddafi] til å gi fra seg makten.» (Laughlands uthevelse.)

Hensikten var ikke å beskytte sivile, som ble sagt gjentatte ganger, men å styrte regimet. I løpet av kampene, ble ingen handlinger utført mot de daværende opprørere som blindt bombet Sirte i september 2011. Ifølge Telegraph, var opprørerne vel klar over at de bombet sivile, de sa at de hadde «valgt å dø.» Men den vestlige reaksjonen på denne tilståelsen av en krigsforbrytelse var stillhet: sivile i Sirte, selvsagt, fortjener ikke beskyttelse av NATO, fordi de døde av handlingene til organisasjonens allierte.

3. Bernard-Henri Levy, utenriksminister på livstid

Til tross for den politisk vekslingen mellom høyre under Nicolas Sarkozy og venstre under François Hollande, fortsetter denne store klovnen blant de franske intellektuelle, Bernard-Henri Lévy, å utøve en enestående innflytelse på fransk utenrikspolitikk.

Han hadde, i 2011, anmodet om intervensjon i Libya for å styrte Gadafi-regimet. Han var også en av de mest radikale i heiagjengen på Maidan-plassen i Kiev i 2014. Det var BHL som introduserte Petro Porosjenko til François Hollande i Elysee-palasset i mars 2014, før han ble valgt til president i Ukraina. Han introduserte Mahmoud Jibril, lederen av Det nasjonale overgangsrådet, til Nicolas Sarkozy i mars 2011.

Deretter, etter å ha kunngjort mange appeller for intervenere i Syria for å styrte regimet til Bashar al-Assad, har BHL siden dannelsen av Den islamske staten tatt til orde for samme politikk med «ni-ni» (verken Bashar eller Daesh ) som ble vedtatt av den franske regjeringen. Trenger vi å huske at BHL også var den viktigste arkitekten i Frankrike for den vestlige støtten til islamistene i Bosnia, som under president Alija Izetbegovic i 1992, bevisst hadde utløst en krig for løsrivelse som førte til 100.000 døde?

Betydningen av BHL går langt utover hans absurde person. Man kan kritisere hans hykleri og intellektuelle tomhet, men hvis vi skulle oppsummere kritikken i en setning ville det være dette: Politikken er inspirert av revolusjon. Revolusjonære, tidligere maoistiske, BHL, og prestene som utfører hans råd, går sjelden glipp av en mulighet til å argumentere for voldelige løsninger på politiske konflikter.

Revolusjonære tenker i henhold til forutsetningen om at hele menneskeheten uunngåelig utvikler seg mot en enkelt modell, nemlig kosmopolitisk liberalisme. Statene, med sine legitime forskjeller og deres uunngåelige konflikter, har ingen plass i denne ordningen.

Disse revolusjonære er nådeløse mot de som nekter for de såkalte historiens lover og som motsetter seg dem. Revolusjonære overalt sår kaos der det en gang hersket ordren fordi uorden og forandring i politikken tilsvarer den metafysiske visjonen til alkymistene, og som er uttrykt ved slagordet «solve et coagula» (oppløs og la det stivne igjen).

Som Engels skrev: «Oppløsningen av menneskeheten til en masse av isolerte atomer innebærer ødeleggelse av alle nasjonale og individuelle interesser. Dette er det endelige og nødvendige skrittet mot den frie og spontane sammenslutningen av mennesket.»


Oversatt av TM med vellvillig tillatelse fra John Laughland. John Laughland (født 1963) er en britisk euroskeptisk konservativ akademiker og forfatter som skriver om internasjonale forhold og politisk filosofi. Han har skrevet bøker som «A History of Political Trials from Charles I to Charles Taylor», «The Tainted Source: the Undemocratic Origins of the European Idea» og «The Death of Politics: France under Mitterrand.»

 

Reklamer