Kappløpet mot Raqqa er i gang – for å beholde sin enhet må Syria vinne

Kappløpet mot Raqqa er i gang. Syria og dets allierte konkurrerer med USA og deres allierte om å snappe opp det østlige Syria fra en islamsk stat i retrett.
ontoraqqa

Av B./ Moon of Alabama

Raqqa i det østlige Syria er holdt av Den islamske staten, det samme er de andre byene langs Eufrat i retning Irak. Å bekjempe Den islamske staten i Raqqa, Deir Ezzor og andre østlige syriske byer og frigjøre dem, er målet for alle de angivelige fiendene av Den islamske staten. Men dette spørsmålet må sees i en større sammenheng.

Kan USA og deres allierte erobre Raqqa eller Deir Ezzor, og med det deler av Øst-Syria, kan de bruke disse som forhandlingskort; gode kort på handen når de skal føre samtaler med Syria og dets allierte angående landets fremtid. Alternativet er å skape en sunnimuslimsk stat i Øst-Syria og Vest-Irak. Mosul vil være en del av et slikt Sunnistan, og det vil trolig bli satt under tyrkisk beskyttelse. Det har fantes amerikanske planer for et slikt «Sunnistan» og en revisjon av grensene fra Sykes-Picot en stund nå.

For syrerne og deres allierte er opprettholdelsen av et enhetlig Syria et vesentlig mål. Å overlate Raqqa og de østlige oljefeltene til USA ville være et knusende tap. Syria og dets allierte må derfor slå USA og deres allierte i kampen om å nå Raqqa og resten av Øst-Syria.

Ifølge Southfront har Syria nettopp utført den første store bevegelsen. En brigade fra Den syriske arabiske hæren angrep posisjonene til Den islamske staten langs veien mellom Ithriyah og Raqqa. Byen Tal Abu Zayhn har blitt erobret på vei til det første målet, den militære flyplassen ved Tabaqah. Ekstra støtte fra ulike allierte grupper har samlet seg i Ithriyah for senere å støtte angrepet.

De amerikanske trekkene mot Øst-Syria er fortsatt under utarbeidelse. Den første amerikanske planen var å bruke den syriske-kurdiske militsen YPG fra Nordøst-Syria. Disse ble kalt «de syriske demokratiske styrkene», etter at de hadde plukket opp noen krigere fra arabiske stammer. Disse styrkene skulle ha angrepet Raqqa fra nord. Men kurderne ønsket ikke å invadere arabiske områder de ikke ville være i stand til å holde. Deres mål er å koble seg sammen med den kurdiske enklaven i Nordvest-Syria langs den tyrkiske grensen.

USA kom opp med en ny plan. Det er bare skisser som er synlige så langt, og det følgende er bare litt spekulasjon.

USA har forlenget rullebanen på lufthavnen Rumeilan / Abu Hajar i de kurdisk-holdte områdene i Nordøst-Syria, for å kunne støtte større operasjoner i området generelt:

Denne stillingen er valgt fordi det er bare 160 kilometer fra frontlinjestillingene til ISIS og noen av dens lukrative oljefelt, men godt innenfor territoriet holdt av kurdiske krigere kjent som YPG. Rullebanen er nesten doblet i lengde fra ca 700 til 1320 meter – lang nok, sies det, for å motta C130 transportfly. Et liten del av den blir også asfaltert.

Enkelte amerikanske spesialstyrker sies å allerede operere derfra. Dette er fortroppen til et rekognoseringsoppdrag.

Det ble offentliggjort at en brigade fra den amerikansk 101. luftbårne divisjonen skal dra til Irak for å trene, veilede og bistå de irakiske styrkene for et angrep på Mosul.

Omtrent 1800 soldater fra hovedkvarteret til 101. og divisjonens andre brigade vil snart bli utplassert med vanlig tropperotasjon til Bagdad og Erbil for å trene og gi råd til den irakiske hæren og de kurdiske geriljastyrkene. Disse forventes i de kommende månedene å bevege seg mot Mosul, Den islamske staten sitt de facto hovedkvarter i Irak.

Men oberst Pat Lang ble fortalt at to brigader av den 101. ville bli utplassert:

Jeg ble fortalt i dag at to brigader fra den 101. Airborne Division vil dra til Irak, ikke bare en. Dette sannsynligvis i sammenheng med den saudiske «store styrken»

Den saudiske «store styrken» var den nylige kunngjøringen om at saudiaraberne var villige til å sende tropper til Syria. Ingen tok dette alvorlig til å begynne med, men det nå begynner det å bli mer realistisk. Saudierne i dag bekreftet at de ønsker:

Den saudiske beslutningen om å sende soldater til Syria i et forsøk på å styrke innsatsen mot militsgruppene er «endelig» og «ugjenkallelig», kunngjorde en saudisk militær talsmann torsdag.

General Ahmed Al-Assiri, sa at Riyadh er «klar» og vil kjempe med sine allierte i den amerikansk-ledede koalisjonen for å beseire gruppen ISIS i Syria, men han sa at Washington er mer egnet til å gi nærmere informasjon om mulige fremtidige bakkeoperasjoner .

Uttalelsen kommer mens den saudiske vise-kronprinsen og forsvarsministeren Mohammed bin Salman besøkte NATO-hovedkvarteret i Brussel for å diskutere den syriske borgerkrigen.

Saudierne vil kjempe under kontroll av den brigaden fra amerikanske 101. luftbårne divisjon som ikke skal til Mosul. Saudierne vil utplassere styrkene sine trolig via en amerikansk- kontrollert flystripe i Vest-Irak mot grensen til Syria, mens brigaden fra den 101. divisjon trolig vil utplasseres fra det kurdiske området i Nord-Irak gjennom de kurdiske områdene i Nordøst-Syria mot Raqqa. Raqqa vil dermed bli angrepet fra både nordøst og sørøst. Flyplassen i Rumeilan/Abu Hajar vil være en av de store forsyningsbasene.

En slik flytting av styrker er en ganske stor operasjon, og over relativt lange avstander. Men det meste av området er ørken og moderne motoriserte militært utstyr kan lett greie disse avstandene på en dag eller to. Dette vil utplassere saudiske tropper i Syria. Hvis de tar Raqqa eller Deir Ezzor og oljefeltene i det østlige Syria, vil de ville aldri gi slipp på dem, med mindre Syria bøyer seg for det saudiske kravet om å innføre en regjering ledet av islamister.

Planen er gjennomførbar, men den vil også føre til en stor mobilisering av sjia-styrker og kan føre til en større konflikt. Den russiske statsministeren Medvedev advarte i dag at hvis nye arabiske styrker blir satt inn i den syriske krigen, kan gnisten føre til en mye større krig.

Den saudiske operasjonen ble i dag sagt å skulle starte innen to måneder. De syriske regjeringsstyrkene og deres allierte vil nå måtte rykke fram i ilmarsj østover for å beskytte landets enhet. USA på sin side kan ha lyst til å hindre det syriske fremmarsjen med de midler det har, blant annet – muligens – litt «feil»-bombing.

Kappløpet for Raqqa og Syrias framtid er i gang.


Med vennlig tillatelse fra: MoA 11/2/2016

Reklamer