Russland, Putin, Litvinenko: Hvordan propaganda blir laget

En artikkel som viser litt om hvordan propaganda blir laget, En av de viktigste faktorene for å oppnå suksess er at en påvisbar løgn aldri må bli fortalt, så propagandistene danser rundt sannheten, og samtidig unngår de bevisste løgner (med mindre de er 100 prosent sikre på deres suksess).

index

Av Brian Cloughley

Bølgen av vestlig propaganda mot Russland, og spesielt mot president Putin, har nådd enorme proporsjoner. Bølgene bryter mot klippen av russisk likegyldighet, men den stadige dryppet av giften fortsetter å påvirke innbyggerne i vestlige land til å hate Russland og dets leder – som er nettopp det den er ment å gjøre.

Propagandakunsten har en lang historie, og blir brukt av stater, etterretnings-organisasjoner og medier (noen ganger er det de sier identisk) i mange land. Effektiviteten varierer enormt, men en av de viktigste faktorene for å oppnå suksess er at en påvisbar løgn aldri må bli fortalt. En slik feil kan ødelegge en hel kampanje mot landet eller personen som er i siktet . Så propagandistene danser rundt sannheten, og samtidig unngår bevisste løgner (med mindre de er 100 prosent sikre på deres suksess). De presentere attraktive deler – små biter og stykker – av unektelig sannhet på en slik måte at de er sikre på at det vil bli sett på av publikum som sterkt kritisk til målet.

La meg gi et eksempel: Det er en veldig god bok som heter «Vi danset hele natten», som er en sosial historie av England mellom første og andre verdenskrig. Det er godt skrevet og svært informativ, men på den aller første siden har den har en setning som illustrerer propagandakunsten. Den var ikke ment å gjøre det, men den er et så perfekt eksempel på indoktrinering via desinformasjon at den fortjener å bli inkludert i alle lærebøker om psykologisk krigføring.

Det må understrekes at bokens forfatter ikke har til hensikt å sverte den personen som han beskriver; han har uskyldig formidlet feilinformasjon – informasjon som er utilsiktet falsk – snarere enn desinformasjon, som er ment bevisst for å manipulere publikum til å komme til en feil slutning. Men resultatet er det samme.

Setningen som er mitt eksempel begynner:

«Duff Cooper, som hadde tilbrakt mye av krigen med å jobbe som tjenestemann, hadde unsluppet de verste av krigens forsakelser …»

(Krigen det bli henvist til er den mellom 1914-1918, og Duff Cooper var en fremtredende diplomat og politiker.)

Fra forfatterens beskrivelse av Duff Cooper, kan det lett forstås slik av leseren at han unngikk militærtjeneste i krigen; at han ikke hadde lidd noen av «de verste forsakelsene» som ble opplevd av så mange av hans medborgere; og at, ja, krigen hadde gått ham hus forbi. Dette er en rimelig konklusjon fra leserens side, gitt den helt sannferdige uttalelse om at han hadde vært en tjenestemann under «mye av krigen».

Men det er helt feil, fordi, som det har blitt fortalt andre steder, gjennomførte ikke Duff Cooper militærtjeneste i begynnelsen av krigen fordi han var nødvendig for å fortsette arbeidet i utenrikstjenesten, hvor han var høyt ansett. Men så – etter at han fikk lov til å verve seg til hæren – tjenestegjorde han i skyttergravene i Frankrike, og ble tildelt medaljen Distinguished Service Order for fremragende tapperhet og ledelse.

Ingen løgn ble fortalt i denne lille setningen. Det er ikke den minste pekepinn på at sannheten har blitt manipulert på noen måte. Men selv den mest fordomsfrie leser av at bokens første side vil bli ledet til den konklusjon at Duff Cooper var … kanskje litt mistenkelig. Leseren kan bli tilgitt for å tro at Cooper var en feiging som tilbrakte de fryktelige krigsårene i en komfort som bare ble opplevd av svært få. Og den personen som skrev ordene som formidlet det inntrykket kan være fornøyd med at han ikke sa noe nedsettende om Cooper.

Hvilket bringer oss til den nåværende kampanjen av bevisst desinformasjon om president Putin.

Den siste bombardementet av ondskapsfull propaganda gjelder drapet i London i 2006 av en russer som heter Alexander Litvinenko. Han hadde vært ansatt ved den russiske etterretningstjenesten, men byttet side og ble en agent for den britiske etterretningsorganisasjonen MI6, Deretter hoppet han av til London via Istanbul. Ti år etter hans død, har resultatene av en ettårig offisiell britisk gransking av omstendighetene rundt hans død blitt utgitt. Undersøkelsen ble utført av en dommer med lang fartstid, og viktige deler av undersøkelsen ble holdt bak lukkede dører, uten offentliggjøring av påstander som kunne bli utfordret av en objektiv og upartisk observatør. Hemmelige folk fortalte sine historier i hemmelighet: de kan ikke bli spurt ut, historiene kan ikke etterprøves. De vil aldri bli avhørt.

Som BBC rapporterte den 21. januar, hadde en offentlig høring blitt foreslått, men de britiske styresmaktene nektet å tillate en åpen etterforskning. Denne beslutningen ble ønsket velkommen av sikkerhetstjenestene og en hærskare av høyt betalte spinnere for staten, deres propaganda-oppgaver ble gjort enklere. Selvfølgelig ble den ønsket velkommen av media, med eierne som luktet en saftig historie. Og nå har de fått en slik historie, fordi «En rekke vitner som forklarte seg i løpet av de åpne delene av undersøkelsen uttrykt sterke meninger om president Putins direkte involvering i Litvinenkos dødsfall».

Uten et fnugg av bevis – uten en eneste domsavsigelse gitt i en åpen rett som på noen måte kunne tolkes som en indikasjon på at presidenten i Russland var involvert i drapet på Litvinenko – erklærte dommeren som ledet undersøkelsen at drapet «sannsynligvis var godkjent» av president Putin.

Dommerens rapport bemerket «mulige motiver» for drapet, inkludert Litvinenkos «tilknytning til andre russiske dissidenter» og «kritikk av Putin», hvorpå Storbritannias media gikk berserk – høyrøstet oppmuntret av sine politikere – og regjeringene i USA og Storbritannia gledet seg over at det var så mange overskrifter med fordømmelser av Russlands president.

Målet er oppnådd. Det var ikke nødvendig for offentlige bevis å bli fremsatt i saken, for at en offisiell fordømmelse av «mulige motiver» ble akseptert som absolutt sannhet. Lederne i Vesten har overbevist sine borgere at president Putin er en morder. Deres propagandakrig mot Russland har fått et enormt løft, og mistilliten mellom Vesten og Russland har økt umåtelig.

Jeg begynte denne kommentaren om propaganda ved å reflektere om hvordan en tilfeldig observasjon angående den tidlige karrieren til Duff Cooper er et eksempel på hvordan en dyp, varig og ødeleggende fornærmelse kan formidles veldig godt selv når «det ikke er den minste indikasjon på at sannheten har blitt manipulert på noen måte».

Når det gjelder kampanjen mot Russland, har det funnet sted en manipulering av sannheten ved bruk av ord som «sannsynligvis» og «muligens» av et respektert medlem av rettsvesenet, hans ord ble grepet av de alltid beredte anti-russiske mediene . Som Adolf Hitler skrev i Mein Kampf, «Propaganda virker på allmennheten med utgangspunkt i en idé», og det er tydelig at hans påstand fortsetter å bli brukt – med det resultat at målsetningen å oppmuntre til hat mot Russland og dets president har blitt oppnådd.

 

 

Brian Cloughley tjente i den britiske og australske hæren i Borneo og Vietnam. Han tilbrakte totalt åtte år som nestleder for FNs militære styrke i Kashmir og som australsk forsvarsattaché i Pakistan. Han skriver militærhistorie og kommenterer om internasjonale spørsmål.

Kjære leser, videreformiddling er ditt ansvar. Hvis du likte artikkelen, så del den med så mange du kan!

 

Oversatt av TM fra:

http://www.strategic-culture.org/news/2016/01/27/propaganda-war-against-russia.html

 

Én kommentar

Kommentarer er stengt.