Gode nyheter, verden! Du kan slutte å bekymre deg for Sørkinahavet!

Mange mener at den neste store krigen vil starte her. Artikkelen argumenterer for det motsatte, men området vil fortsatt være strategisk viktig. Vi kan likså godt lære litt om stedet, som for mange kan virke eksotisk. Og Peter Lee har lagt ved noen gilde sjøkart.

MTS108092303.200814.0.1024x768
Sør-Kinahavet, med Taiwan til høyre, Fastlands-Kina i venstre hjørne og Filippinene nederst til høyre.

Av Peter Lee / China Matters

Det har vært en samordnet kampanje for å skildre Sørkinahavet som en uunnværlig ferdselsvei for kommersiell skipsfrakt, og derfor et berettiget område for amerikansk oppmerksomhet og innblanding.

Selve flaggskipet i dette arbeidet er å gjøre oppmerksom på varestrømmen verdt «5000 milliarder dollar» som går gjennom Sørkinahavet hvert år. Særlig nyhetsbyrået Reuters liker å formulere det slik.

Her er syv nyhetssaker fra Reuters den siste måneden som inneholder tallet 5 billioner:

Kina sier militariseringen av Sørkinahavet avhenger av trusselen
Kina ønsker investeringer i de omstridte øyene, vil starte flyruter
Kina forsvarer landing på rev i Sørkinahavet etter klage fra Vietnam
Filippinene legger inn protester mot Kinas testflyvninger i det omstridte havet
Xinhua: Kina lander igjen fly på omstridt øy i Sørkinahavet
Filippinske demonstranter lander på omstridte øyer i Sørkinahavet
Spenninger om Sørkinahavet øker mens Kina lander fly på kunstig øy

Det som interesserer meg er at disse syv artiklene reflekterer arbeidet til seks journalister og sju redaktører […] i fem byråer og de inkluderer alle den samme setningen. Hvordan utføres dette arbeidet? Utsteder hovedkontoret en befaling om at alle artikler om Sørkinahavet må inkludere den magiske setningen om 5000 milliarder? Varsler programmet for språkvask hver referanse til Sørkinahavet som utelater tallet? Eller besluttet spontant og enstemmig den kollektive tankeskyen som knytter Beijing, Manila, Hanoi, Hong Kong og Sydney at ‘5000 milliarder’ uunnværlig hører til enhver rapportering om Sørkinahavet?

Jeg antar det er forståelig. En mer presis beskrivelse av Sørkinahavet som «en nyttig, men ikke uunnværlig vannvei for verdens skipsfart. Dens kommersielle betydning, når den er godt overdrevet, gir et påskudd for USA til å blande seg i sørøstasiatiske anliggender på bekostning av Kina» er for ordrik og unnlater å formidle en følelse av at det haster.

Det morsomme, selvfølgelig, er at størsteparten av de 5000 milliardene er handel med Kina, og mesteparten av resten går gjennom Sørkinahavet fordi de valgte det, og ikke av nødvendighet.

Med andre ord, er den eneste stormakten med en livsviktig strategisk interesse i fri ferdsel i Sørkinahavet Folkerepublikken Kina. Og de maktene som faktisk er interessert i å forhindre fri ferdsel der nede er … stort sett alle de andre, ledet av USA.

Selvfølgelig svikter ordene meg.

La oss i stedet se på et kart.

Her er kartet man ikke bør se på. Den ofte gjengitte og misbrukte sinnsforvirrede monsteret med hundre tentakler, eller en flatorm som vrir seg i Sørkinahavet:

mapcrudebig.png
I stedet, la oss se på Marine Traffic, en svært interessant gratis nettsted som tilbyr dynamisk sanntid informasjon om skip og noen nyttige historiske data, og gir et godt inntrykk av de faktiske fraktmønstrene i regionen.

Hvis du velger «kart over tetthet» og zoomer inn, får du dette resultatet av de travleste skipsrutene (grønne linjer) og travleste havnene (røde prikker) i og rundt Sørkinahavet:

scs2 map

Legg merke til at skipstrafikken i Sørkinahavet har et par særtrekk. Først av alt, og ikke overraskende, går mye av den til Folkerepublikken Kina. For det andre, bortsett fra når knufling frem og tilbake midt i havområdet er på dagsorden, er Vietnam, Indonesia, Taiwan og Filippinene i stor grad betjent med kystnære ruter utenfor Kinas fryktede ‘U-linje’ (også kalt ‘oksetungen’ på grunn av hvordan den ser ut).

chinaclaim
Oksetungen, eller U-linjen

For det tredje, går resten av trafikken gjennom Sørkinahavet i en temmelig rett linje på vei mot Japan og Sør-Korea. Dette synes å støtte oppfatningen om at Japan og Sør-Korea, våre dyrebare allierte, trenger beskyttelse mot trusler mot deres tilførsel av olje. Deres økonomier, faktisk deres nasjonale sikkerhet og levemåte kommer i fare fra Kinas tilstedeværelse i livlinjen gjennom Sørkinahavet.

Ikke helt.

Den strategiske ubetydelighet av Sørkinahavet for Japan og Sør-Korea har vært godt kjent siden 1990-tallet, da japanske planleggere begynte å bekymre seg for «energisikkerhet».

Her er et innsiktsfullt utdrag fra en bok av Euan Graham: Japan’s Sea Lane Security: A Matter of Life and Death? utgitt i 2005.

Kostnaden for Japan av en 12-måneders stengning av Sørkinahavet og en omdirigering av oljetankere via Lombokstredet og øst for Filippinene, har vært anslått til 200 millioner dollar. Et japansk anslag setter en pris som i utgangspunktet er den samme som vil følge hvis Malakkastredet blir stengt. Det vil kreve ytterligere 15 tankskip som må legges til ruten og skape ekstra 88 millioner dollar i fraktkostnader. Dette er bekreftes i hovedsak av resultatene av en felles studie utført av det japanske forsvaret og indonesiske myndigheter på slutten av 1980-tallet, som anslo antall ekstra tankskip som krevde for å avlede transporten rundt Sørkinahavet, via Lombok og øst for Filippinene, til 18.

… Volumet av olje fraktet til Japan fra Midtøsten er jevnt fordelt mellom Lombok og Malakkastredet …

Her er et fint kart som viser ruten via Lombok, den nevner også den eneste forskjellen med Malakka – to dager ekstra seiling i tillegg til de tjue dagene for å gå rett gjennom Sørkinahavet. Vær også oppmerksom på, som dette kartet gjør, at de største største tankskipene, 300 000 tonn dødvekt og mer, kan bare bruke ruten via Lombokstredet

lombok route.png
Hva betyr to ekstra dager på havet? I følge Graham,

… Basert på en totalpris på oljeimporten på 35 milliarder dollar i 1997 [vil en kostnad på 88 millioner for å avlede gjennom Lombok] utgjøre 0,3% av totalen.

For å oppdatere disse tallene: markedet for olje/oljetankere vært ganske merkelig i det siste, som alle er klar over. Oljeprisen har gått ned, mens tankratene går for tiden opp opp opp fordi importører løper til og kjøper billige strategiske reserver. Til tider bruker de tankskipene for midlertidig lagring i stedet for å slippe dem tilbake i omløp. De nyeste fraktratene jeg kunne finne var ca $ 2.50/fat fra Den persiske bukt til Japan.

La oss anta $ 30 per fat råolje pluss $ 3 per fat i fraktkostnader. Japan importerer om lag 2 milliarder fat per år. Det er 60 milliarder dollar. Og vi antar at ruten via Lombok legger til 10% eller 0,30 dollar per fat til fraktkostnadene. Det er 600 millioner dollar ekstra sett mot 60 milliarder i totale kostnader for råolje. 1%. Ved et morsomt sammentreff er 600 millioner også ca. 1% av det årlige japanske forsvarsbudsjettet. Japans nasjonalprodukt: 4000 milliarder dollar.

Så kommer Japan til å starte tredje verdenskrig for å holde de tilsynelatende livsviktige sjøveiene gjennom Sørkinahavet åpne og spare 1% i oljeutgifter?

Her er en kar som ikke tror det:

[Kollektivt Selvforsvar] vil ikke tillate minesveiping i Sørkinahavet/Malakkastredet ettersom, i motsetning til Hormuz, det finnes alternative ruter.

Det er en uttalelse som den beryktete ‘fredens’ mann, statsminister Shinzo Abe, sa i den japanske riksdagen.

Sør-Korea importerer mindre enn 1 milliard fat per år. Kostnaden til avstikkeren om Lombok: kanskje 270 millioner dollar.

Ergo foretrekker alle å bruke Malakka/Sørkinahavet for å dra fra Den persiske bukt til Japan og Sør-Korea. Det er det strakeste, det er det billigste, der befinner Singapore seg. Faktisk så har rederne sett på tallene, og bestemte seg for å holde tilbake byggingen av «postMalaccamax VLCC» (ekstra store oljetankere), slik at de alltid vil ha muligheten til å gå gjennom Malakkastredet og Sørkinahavet.

Men hvis noe går galt med denne ruten, kan de alltid seile via Lombok og Makassarsjøen.

Bare litt dyrere.

Så Sørkinahavet er ikke en avgjørende sjøvei for våre viktigste nord-asiatiske allierte Japan og Sør-Korea.

Hva med trusselen for antipodene? Den sentrale allierte Australia? Hvis Kina stengte Sørkinahavet, hva ville det gjøre med australsk eksport (annet enn til Kina, naturligvis)?

Fra boken til Euan Graham sitert ovenfor:

Forsendelser av jernmalm og koks fra Australia står for det meste av lasten som blir sendt gjennom Lombokstredet … Lombok forblir den viktigste veien for bulkskip å seile fra Vest-Australia til Japan.

De bruker Lombok allerede!

Når det gjelder Sørkinahavet, tilbakeviste Sam Bateman, en pensjonert offiser fra den australske marinen som nå jobber i en tankesmie i Singapore, et tvilsom stykke tallkunst fra Bonnie Glaser:

Bonnie Glaser har nylig hevdet at om lag 60 prosent av Australias sjøveis handel går gjennom Sørkinahavet …

Målt i verdi, er tallet over 60% av vår sjøveis handel passerer gjennom Sørkinahavet langt fra korrekt. Basert på de siste dataene for Australias oversjøiske handel, kan det ikke engang være halvparten – og omtrent tre fjerdedeler av dette er antagelig handel til og fra Kina. Dermed har tanken om en trussel mot vår sjøveis handel fra Kina heller ikke noe grunnlag.

For å gjøre regnestykket … 25% av 30% … det er 7,5% av Australias totale sjøveis handel målt i verdi. Så mye drar gjennom Sørkinahavet og ikke er ment for Kina. Det er ganske omtrentlig 40 milliarder, om lag halvparten av dette er frem og tilbake med Singapore, noe som kan bli gjort fra den andre siden ved å gå inn i Malakkastredet fra vest og helt unngå Sørkinahavet. Så kanskje 20 milliarder er teoretisk i risiko i det usannsynlige tilfellet at Kina besluttet å lukke havområdet helt for australsk shipping. Til sammenligning er den australske toveis handelen med Kina 152 milliarder.

Hvis du lurer på hvorfor det er en «livlig debatt»[i Australia] om hvorvidt å konfrontere Kina i Sørkinahavet tjener Australias nasjonale interesse, tror jeg du har svaret: det er den største kunden for australsk malm og boliginvesteringer.

Euan Graham, nå direktør for det internasjonale sikkerhetsprogrammet ved det australske Lowy-instituttet, dukket opp på australsk fjernsyn og bemerket at «geografi ikke kan endres». Han kødder ikke.

Det er verdt å se på hans fremtoning og hans forsiktige analyser av problemet Sørkinahavet.

Legg merke til at han ikke fremmer historien om at Sørkinahavet er en viktig vannvei for australsk handel, som er under trussel fra Kina. Det handler mer om at Australia gjør sitt beste for å opptre som en villig, eller snarere ivrig, alliert av USA i Asia. Eller som Graham sier det: å betale «forsikringspremien for alliansen». Og det der med «internasjonal lov». Og fri bevegelse av marinestyrker.

Det bør være klart nå at Sørkinahavet som en kommersiell arterie betyr mye mer for … Kina, ikke overraskende, enn det gjør for Japan, Sør-Korea, Australia og USA.

Her er det morsomme. Sørkinahavet blir mindre og mindre viktig også for Kina, siden det bygger alternative nettverk av havner, rørledninger og energiressurser.

Ideen om at Kina noensinne vil komme seg ut av det maritime kvelertaket er ikke akseptabelt for den amerikanske marinen, som har satset sitt rykte, sin sentrale geostrategiske rolle og sine budsjettkrav på ideen om at den amerikanske marinens trussel mot energiimport via sjøveien er den avgjørende faktor som vil holde ‘de røde’ på plass.

USAs interesse i å lage problemer for Kina i Sørkinahavet går forut enhver arroganse fra Xi Jinping, ekspansjonisme, og øybygging. Og den gå faktisk forut fremveksten av noen kinesisk marine verdt navnet. Den kan spores tilbake til en rapport fra den innflytelsesrike «Office of Net Assessment» fra 2004, utarbeidet for Donald Rumsfeld av konsulentfirmaet Booz, Hamilton. Navnet på rapporten er «Energifremtid i Asia».

Jeg tror ikke at denne rapporten har blitt avgradert. Men interesserte lesere kan undersøke denne 2010 rapporten fra den amerikanske sjøkrigsskolen med tittelen «Deres ynkelige rørledningsplaner vil aldri lykkes, tåpelige kinesere! Lær hva den mektige amerikanske marinen har bestemt, og skjelv! «(Den egentlige tittelen er: «Kinas fåfengte drøm om oljesikkerhet» ikke så langt unna!).

Olje fra Midtøsten, i det minste olje som forlater Midtøsten med skip, kommer trolig til å være av stor betydning for Kina i flere tiår. Men Kina prøver å gjøre noe med det ; og overser det vennlige og uselviske rådet fra den amerikanske sjøkrigsskolen (Motto: Del og være hyggelig!).

Nok en gang hjelper det å se et kart. Initiativet «et Belte, en Vei» er i ferd med å skape en rekke nye muligheter for å flytte energi og varer inn og ut av Kina som ikke er avhengige av Sørkinahavet.

belt and road
Mens du er i gang, finn Andamanhavet på kartet. Det er mellom Burma og India, på vestsiden av Sørkinahavet og Malakkastredet. PRC har allerede bygget en terminal i Maday i Burmas delstat Rakhine, og bygget parallelle olje- og gassrørledninger til Kunming i Kina for å, som avisen The Hindu sa det, «omgå fella i Malakkastredet».

shwe-gas
Myanmar

De små røde mennene på kartet? Bataljoner fra den burmesiske hæren. Rørledningenes sikkerhet er viktig for Kina. Det vil de sørge for, selv om det betyr utpressing av den burmesiske regjeringen med trusler om uro i grenseområdene. Dette forstår Aung San Suu Kyi tilsynelatende allerede.

Og når det gjelder containerforsendelser, har Kina tydeligvis planer om å legge den nye høyhastighetslinjen de er i ferd med å bygge til Bangkok videre til en ny dypvannshavn i Dawei på kysten av Burma. (i stedet for å utvikle en mangeårig thailandsk ønskedrøm om en kanal over Kra-eidet som skiller Andamanhavet fra Siambukten).

Sjekk også ut Gwadar. Kina har forpliktet seg til å investere flere titalls milliarder i det pakistanske logistiske og geopolitiske marerittet Baluchistan, som er fult av opprørere, Tanken er å sende olje og gass over Himalaya for å lage enda et alternativ for å unngå Sørkinahavet.

Rørledninger er selvsagt dyrere i drift og utsatt for angrep fra lokale opprørere og mystiske krefter, som amerikanske strateger er mistenkelig ivrige etter å påpeke. Havner i tredjeland er sårbare for innblanding fra pro-amerikanske regjeringer og regionale stråmenn. Men Kina er i ferd med å bygge dem. Hvis USA kan bruke en 500 milliarder dollar på vår nasjonale sikkerhet, er også Kina villig til å gamble et par hundre milliarder på sin energisikkerhet. Dette vil blir brukt fra budsjetter for forsvar og infrastruktur (og berike favoriserte kinesiske entreprenører). De vil også ta den ekstra kostnaden ved å frakte olje & gass fra A til B andre veier enn gjennom Malakkastredet.

Hvilket selvfølgelig betyr at det er på tide å overdrive den kinesiske trusselen mot Det indiske hav!

Og her er artikkelen! :Den amerikanske marinen stiller spørsmål ved Kinas militære hensikter i Det indiske hav.

Som disse massive og risikable kinesiske utgiftene peker på – og det fullstendige fraværet av troverdige trusler mot interessene til Japan, Sør-Korea og Australia – er den eneste ekte rollen Sørkinahavet spiller, som et strategisk knutepunkt verdig amerikansk interesse … mot Kina

De dårlige nyhetene er at Kina legger sine energi-egg i mange kurver. Hvis det noen gang vil bli utkjempet en virkelig krig med Kina – en storstilt kampanje for å kvele landet ved å kutte av deres energiimport (som vi gjorde med Japan i 1930-årene! En nyttig historisk analogi!) -må vi gjøre det på en rekke steder, som i Burma, Det indiske hav, og Djibouti, samt Sørkinahavet. En ekte verdenskrig!

De gode nyhetene er at siden de kinesiske alternativene til sjøveiene øker, synker den strategiske betydningen av hver enkelt strede … og det samme gjør ønsket til Kina, Japan, Sør-Korea eller Australia for å risikere den regionale freden for en stadig mer irrelevant distraksjon. Unntaket er de lokale interessene til Vietnam og Filippinene.

Det jeg håper er at Sørkinahavet, i stedet for å fungere som startskuddet for den tredje verdenskrig, kan ende opp som et sted der Kina og USA lager mye lyd for å demonstrere sin vilje til sine naboer og allierte … og en mulighet for politisk posering, økte forsvarsutgifter og mange muligheter for ivrige media og tankesmier.

Det ville gjøre alle glade.

Oversatt av TM med velvillig tillatelse fra Peter Lee.

 

2 kommentarer

Kommentarer er stengt.