Det internasjonale pengefondet: utnytt flyktninger med lavere lønninger

refugees_3

Av Nadia Prupis

Det internasjonale pengefondet (IMF) ga onsdag ut en rapport som oppfordret de europeiske landene som tar i mot et flertall av flyktningene, til å «midlertidig»  betale dem mindre enn minstelønn.

I sin rapport anbefalte IMF å gjennomføre en kortsiktig forskjellsbehandling mellom asylsøkere og EU-borgere, i form av «midlertidige og begrensede unntak fra minstelønnen for flyktninger.»

Dette ville innebære å gi lønnstilskudd til bedrifter for å ansette personer som migrerer til Europa for å unnslippe krig, fattigdom og statlig vold fra Midtøsten og Nord-Afrika, eller gjennomføre «midlertidige unntak fra minstelønn eller startlønn» for de som allerede er ansatt.

«Internasjonal erfaring med økonomiske innvandrere tyder på at innvandrere har lavere sysselsetting og lønn enn innfødte, men disse forskjellene avtar over tid», heter det rapporten ‘Flyktningbølge i Europa: økonomiske utfordringer, stater».

IMF hevder at tiltaket vil bidra til å redusere kostnadene ved å akseptere flyktninger og tillate dem å finne arbeid raskere. «Faktisk,» argumenterer rapporten «jo før flyktningene få arbeid, jo mer vil de hjelpe offentlige finanser ved å betale inntektsskatt og trygdeavgift.»

Faktisk foreslo IMF at høye startlønn og stabile leveforhold er i realiteten en barriere for integrasjon. De skriver: «Lav utdanning og dårlige språkkunnskaper begrenser sannsynlig attraktiviteten til flyktninger på arbeidsmarkedet …. å lette restriksjonene på geografisk mobilitet av flyktninger kan også tillate dem å dra dit utsiktene på arbeidsmarkedet er mer gunstige.»

Ifølge Jordi Angusto, en økonom ved Nettverket av europeiske progressive økonomer (Euro-PEN) og Spanias Econonuestra [..] «IMF er sancta sanctorum, det helligste hellige, i den nyklassiske/nyliberale tenkningen; en teori som fremholder at lavere lønn alltid øker sysselsetningen.»

Resultatene som blir lagt frem i rapporten er urealistiske, sier han. «Mest sannsynlig vil den første effekten være et bytte av arbeidsstokken (mindre dyre i stedet for dyrere), og dermed øke fremmedfrykt blant de som blir byttet eller er i fare for å bli byttet. Den andre effekten er en samlet reduksjon av lønninger som prosent av brutto nasjonalprodukt, økt fortjeneste og den totale ulikheten» sa Angusto. «Fra etterspørselssiden, burde lavere lønn bety mindre etterspørsel enn tilbud; en mangel på etterspørsel som (hvis kompensert av eksport), vil tilsi en strategi som forskyver problemene over landegrensene og legger press på å kutte lønningene i tredjeland.»

Tiffany Williams, visedirektør ved Institute for Policy Studies la til: «I mitt spesialområde, menneskehandel, som har mange likheter med tvungen migrasjon som følge av konflikter, vet forkjempere at trygt, lønnet arbeid er en av nøklene til å hjelpe fordrevne mennesker til å gjenoppbygge livene sine. Det er viktig at IMF erkjenner at tilgang til arbeid er avgjørende. Men å skape en ny klasse av arbeidstakere som vil bli satt opp mot den eksisterende lavtlønnede arbeidsstyrken er et risikabelt trekk som kan gi drivstoff en kraftigere motreaksjon mot immigranter, som vil vanskeliggjøre arbeidet med å humant omplassere sårbare familier.»

I Tyskland, som tok i mer enn én million innvandrere og flyktninger i 2015, er den gjeldende minstelønnen 8.50 euro. IMFs rapport argumenterer langs de samme linjene som Det tyske rådet av økonomiske eksperter (for å gi det fulle navnet: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung o.a!), som sa i november: «minstelønn vil trolig utgjøre en barriere for å komme [inn i arbeidsmarkedet] for mange flyktninger. Tatt i betraktning den økende tilgangen på lavtlønnet arbeidskraft, bør minstelønnen ikke under noen omstendighet bli hevet.»

Forslaget er også i sterk kontrast til de tiltakene som nylig ble vedtatt i Tyrkia, som for tiden er vert for rundt 2,5 millioner syriske flyktninger – mer enn noe annet land. Den tyrkiske regjeringen kunngjorde nye forskrifter tidligere denne måneden som vil tillate syrere som har vært bosatt i landet i minst seks måneder å søke om arbeidstillatelse, som gjør dem i stand til å tjene minstelønnen eller høyere.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) roste det tyrkiske utspillet, og kaller det en «stor forandring i politikken.»

«Arbeid betyr verdighet», sier Filippo Grandi, FNs høykommissær, «et verdig liv der du ikke trenger å tigge etter penger eller å være avhengig av penger fra frivillige organisasjoner eller styresmaktene. Jeg tror dette er veldig stort skritt [fremover].»

I en pressemelding tidligere denne uken, beskrev UNCHR vanskelighetene flyktningfamilier i Istanbul møter når deres valg er begrenset til kun dårlig betalt arbeid:

«[Grandi] lyttet mens to kvinner snakket om sine menns vanskelige avgjørelse, å forlate dem for å finne arbeid i Europa. Andre fortalte om den grusomme nødvendigheten av å ikke sende barna sine på skole, men til fabrikker for å jobbe ulovlig for å betale for mat og husleie.»

«Jeg har hørt hjerteskjærende historier » sa Grandi. «Dette er virkelige historier om kvinner og barn som har mistet alt og ikke vet hva sin fremtid vil være»

Som Angusto fortalte oss på torsdag, «Offentlig hjelp til innvandrere/flyktninger inntil de finner en» vanlig «jobb, synes å være mer rettferdig og verdt investeringen på mellomlang/lang sikt.»

Williams sa «i stedet for å senke standarder til et kappløp mot bunnen, burde land gjøre det enklere for dem å jobbe lovlig, og investere i programmer som hjelper dem å integreres inn i sine nye hjem og økonomier. Innstrammingstiltak som lavere standarder for offentlig tjenester, dårligere arbeidsforhold og levekår vil aldri være veien til å bygge en rettferdig global økonomi.»

Oversatt av TM med Creative Commons Licence fra:
http://www.commondreams.org/news/2016/01/21/imfs-prescription-europe-exploit-refugees-low-wages

 

Hvis du likte artikkelen, så del den med så mange du kan!

Les også:

Hva fikk Merkel til å invitere migrantene?

og

Tyskland vil forandres av flykningkrisen

 

Reklamer