Sunni-stan: de nykonservative er tilbake

Mye av snakket om å dele opp Irak og Syria i mindre enheter stammer fra en gruppe nykonservative politiske tenkere i USA. De er også ansvarlige for invasjonen av Irak i 2003.

JOhnBoltonCPAC-350x234
John Bolton

 

Av Ramzy Baroud/ Greanville Post

John Bolton er en person med en skitten fortid. Han, som en gang var den amerikanske ambassadøren til FN, blir nå markedsført som en «vis mann» i den pro-israelske lobbygruppen ‘American Enterprise Institute‘ (AEI).

Bolton er ikke en fredens mann, og (til hans forsvar) prøvde han aldri noen gang å late som om han var en. Da han ble utnevnt til USAs ambassadør til FN av George W. Bush, varte hans periode bare ett år, med start i august 2005. Hans tid i denne posisjonen var karakterisert av splid og konflikt. Han stjal oppmerksomheten med uttalelser som «[FN] bygningen i New York har 38 etasjer. Hvis den mistet ti etasjer ville det ikke gjøre noen forskjell.»

Når Irak-krigen ikke klarte å oppnå noen av sine mål, og dermed signaliserte en amerikansk retrett i Midtøsten, trakk nykonservative politikere som Bolton seg tilbake til sine høyreorienterte, nykonservative institusjoner. De som ikke allerede hadde en, lagde sin egen tankesmie og begynte å utstede tilfeldige pressemeldinger; til tider hyllet de Israel, fra tid til annen refset de president Barack Obama.

Når den såkalte «arabiske våren» fant sted, så nykonservative som Bolton en mulighet i den, men en som var vanskelig å skjelne. På den ene siden forsto de lite om mekanismene som drev vanlige folks handlinger, fordi de er vant til å jobbe med de høyeste maktnivåene, uten noen forbindelse til vanlige folk. På den andre siden var det klart for dem fra starten av at Obama ikke grep sjansen til å trå tilbake i en hengemyr i Midtøsten som opprinnelig ble laget av hans forgjenger.

De var ikke i stand til å påvirke mange endringer i regionen, som de en gang hadde sett for seg under ledelse av menn som Richard Perle og hans ‘Project for New American Century‘ (PNAC). I stedet begynte de nykonservative en strategi som for det meste gikk ut på å diskreditere Obama-administrasjonens manglende strategi.

På en måte ga den «arabiske våren» de nykonservative nye krefter, men den påminnet dem også om sin politiske maktesløshet. Borte var de dager da de pønsket ut utenrikspolitikk fra nykonservative tankesmier som ‘Washington Institute for Near East Policy‘ (WINEP), ‘Center for Security Policy‘ (SSP) og ‘Jewish Institute for National Security Affairs‘ (Jinsa), hvor blant andre Richard Perle et aktivt medlem.

Faktisk er Perle et ganske verdsatt medlem av tankesmia ‘American Enterprise Institute‘, der Bolton ofte sende ut sporadiske artikler i mainstream amerikanske medier. Han tilbyr en «visjon» om hvordan man skal håndtere Iran, hvordan reformere araberstatene og hvordan tegne om kartet av Midtøsten på måter som bidrar til amerikanske utenrikspolitiske interesser.

Den siste av slike intellektuelle angrep fra Bolton ble publisert i New York Times den 24. november. Under tittelen «For å overvinne ISIS, opprett en sunnimuslimsk stat» teoretiserer han nok en gang, mens han raser mot «Obamas ineffektive tiltak» for å ødelegge ISIS. Han krever i stedet «en klar visjon som deles av NATO-allierte». Den viktigste tankemåten bak hans logikk er at når ISIS er ødelagt, burde regionen den militante gruppen betegnet som en «stat» bli omgjort til en sunnimuslimsk stat. Han foreslår arbeidstittelen «Sunni-Stan»

Bolton resonnement er like så forutsigbart som det er arrogant. Det er forutsigbar i den forstand at i likhet med andre nykonservative fremstøt i det siste, har det ingen respekt for ønskene til folket i Midtøsten. Hans argumenter er konstruert på grunnlag av de samme verdensbildet som ser konflikt som en mulighet og krigførende nasjoner som brikker i et større spill som tar sikte på kue folk for å oppnå «sikkerhet» og «stabilitet» for USA og deres angivelige allierte.

Det er også arrogant på grunn av den åpenbare grunnen at han mener verden bør være utformet for å passe den trangsynte, egoistiske og ofte voldelige visjonen fra mislykkede politikere som ham selv. De har dessverre tilgang til USAs mest respekterte aviser.

Boltons innbilskhet har helt blindet ham for Bush-administrasjonens feil og hele sammenbruddet av den nykonservative intellektuelle tankegangen under og etter Irak-krigen. Tvert imot, han ber om å gjenta nøyaktig hva som gikk galt i Irak.

«Som vi gjorde i Irak med 2006 Oppvåkningen i Anbar , antiopprør-operasjonen som sparket al Qaida ut fra sin høyborg i den irakiske provinsen, må vi og våre allierte styrke sunniledere, inkludert stammemyndigheter som foretrekker deres eksisterende sosiale struktur» skrev han.

Bare en urimelig person er ikke i stand til å se hvordan det sekteriske frøet som USA sådde i Irak, basert på anbefalinger fra slike som Bolton, har resultert i vansiringen av den irakiske nasjonen. Denne massive ødeleggelsen av den sosiale, kulturelle, religiøse og politiske samfunnsstrukturen – ved først å gi sjiaene makten, undertrykke sunniene, for deretter å sette sunniene opp mot hverandre, og så videre – har banet vei for enhet blant ulike sunnigrupper, som til slutt dannet ISIS.

Det er de store eksperimentene til Bolton og hans likemenn som gjorde ISIS til den «staten» som den er i dag. Han foreslår å erstatte den med enda en sekterisk stat, og dermed ha stykket opp to arabiske land som en gang var setene i de to mest avanserte kalifat-sivilisasjonene i historien, Abbasidene og Umayyadene.

Men til hvilket formål og til hvilken pris? Hvis innblanding i relativt liten målestokk har omgjort Midtøsten til et evigvarende inferno og trukket inn i regionale og internasjonale rivaler i en krig som synes å være i konstant utvidelse, kan man bare forestille seg hva en omstokking av regionen på så stor skala kan føre til. Til hvilket formål? Slik at Bolton kan sikre en fullstendig oppstykking av regionen til fordel for Israel og for at en bufferstat kan etableres for å blokkere Irans innflytelse i Syria og Libanon? Slik at hans hjemland USA skal kunne få tilgang til flere oljeforsyninger? Slik at Russlands forsøk på å ha en innflytelse i fremtidens Midtøsten skal bli hindret?

Uansett hva grunnene er, bør de nykonservative aldri gis adgang til den offentlige samtalen om Midtøsten, og deres visjoner – visjoner om undergang og ødeleggelse – bør være begrenset til deres stadig formerende tankesmier.

Det er den evigvarende krigen og forferdelige rivaliseringen i Midtøsten som endelig har gitt de nykonservative krefter til å iscenesette et comeback; men med tanke på skaden som disse gruppene allerede har utført, er en ting sikkert, ingenting godt kan komme fra Bolton og hans klikk.

END TEXT

 

 

 

 

brics 1

Reklamer

Én kommentar

Kommentarer er stengt.